Biblické studie a úvahy

sv. AmbrožTři knihy O Pannách
 HTMLFatym.comČíst
Klasické dílo tohoto církevního učitele o panenském zasvěcení v překladu Jos. Zvěřiny.

Józef AugustynDej mi napít (ukázka)
 HTMLVíra.czČíst
6. KAPITOLA Ježíšovo narození, vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Jan Pavel II.Den Páně
 HTMLCestyČíst
List Jana Pavla II. o prožívání neděle.

Jiří DoleželDějiny desátků
 HTMLhcjb.czČíst
 

Jan Pavel II.Život Kristův
 HTMLKnihovna.netČíst
84 katechezí na téma Kristova života.

DöngesZůstává křesťan nadále hříšníkem?
 WRIKřesťantiqStáhnout
Úvaha nad stále aktuálním tématem. Samizdat.

 Eliáš Tesbitský
 WRIKřesťantiqStáhnout
Úvaha o životě a skutcích starozákonního proroka. Rukopis.

ThDr. Ľudovít FazekašSyn člověka
90 kBHTMLcb.czStáhnout

Bruno ForteMalý úvod do víry (ukázka)
 HTMLKarmelitánské nakladatelstvíČíst
Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbeníTrpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel.

Marie FrydrychováÚvahy
 HTMLTWR.czČíst
Úvahy na rozličné témata: seriál Pokémoni, Krev Beránka atd.

Stanislav GarajList Rímanom 9-16
 HTML/WordChrist-net.skČíst/Stáhnout
 

Pavol GrachTajomstvo slova (ukázka)
 HTMLDon Bosco.skČíst
Slová vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi. Aj slovo Jahveho v Starom zákone vytvorilo vzťah medzi ním a jeho ľudom. Niečo z tohoto veľkého tajomstva sily Božieho slova nájdeme na týchto niekoľkých stránkach.

Jan HellerCo je Bible
 HTMLVíra.czČíst
Co je vlastně Bible? Jak Bible vypadá? Jazyk Bible; Vznik Bible; Obsah Bible; Ráz (svéráz) Bible. Text přednášky pro Křesťanskou akademii Praha. Vydalo Pastorační středisko.

Herman HoeksemaČo je evanjelium?
 HTMLSolus christus.skČíst
 

Róbert HorkaMalá knižka útechy proroka Jeremiáša
 HTML/WordChrist-net.skČíst/Stáhnout
 

Dave HuntCo se stalo s nebem
377 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
 

Dave HuntDalší svod Křesťanství
305 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
 

Dave HuntJak blízko jsme?
480 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
Budoucí události, příchod Kristův.

Dave HuntObrana víry
272 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
 

Dave HuntSvod křesťanství
250 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
 

Dave HuntŽena jedoucí na šelmě
608 kBDOCnkz.reformace.czStáhnout
 

Petr ChelčickýO cierkvi svaté
 HTMLČítanka.czČíst
 

Petr ChelčickýO trojiem lidu
 HTMLČítanka.czČíst
 

Jan KabeláčZáklady křesťanské víry
 HTMLFatym.comČíst
Velmi stručné a jasné vysvětlení toho, o co v křesťanství jde. Srozumitelné i lidem, kteří o víře nevědí vůbec nic. Používáme jako dárek pro ty, kteří nějak o víru projeví zájem. Text s církevním schválením brněnského biskupa.

J.A.KomenskýCentrum securitatis (Hlubina bezpečnosti)
 HTMLČítanka.czČíst
- to jest světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží.

J.A.KomenskýNedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo
 HTMLČítanka.czČíst/Stáhnout
...k němuž kdo se koli v svých jakýchkoli souženích a nebezpečenství utíká, přichráněn a zachován bývá.

J.A.KomenskýPřemyšlování o dokonalosti křesťanské
 HTMLČítanka.czČíst
...kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje, Duchem svým vnitř vnuká a ji v nich, k nevypravitedlnému jejich potěšení, rozličnými odpornými věcmi rozněcuje a k plnosti přivodí.

Witness LeeBoží ekonomie (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Witness LeePoznání života (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Witness LeeStrom života (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Witness LeeVšepojímající Kristus (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Witness LeeZákladní zjevení ve svatých Písmech (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Witness LeeZásadní zjevení života v Písmu (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeAbraham, povolaný Bohem (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeBoží evangelium (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
Pochopení pravdy Božího spasení.

Watchman NeeBoží vítězové (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeBůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeDuchovní člověk (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeDuch Svatý a skutečnost (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeKristus je všemi duchovními věcmi (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeLámanie vonkašieho človeka a oslobodzovanie (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeNormální křesťanská víra (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
Jak nalézt Boha a život v Kristu.

Watchman NeeNová smlouva (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeePíseň písní (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeSlavná církev (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
 

Watchman NeeTajemství Krista (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
Poznání Krista skrze církev.

Watchman NeeVěčný Boží plán (ukázka)
 HTMLProud knihy.czČíst
Zásadní role církve při naplňování Božího přání.

P.Ing Aleš OpatrnýCredo
 HTMLVíra.czČíst
Publikace stručně podává obsah křesťanské víry. Osou pro toto pojednání je Apoštolské vyznání víry - tvz. credo. Vydalo Pastorační středisko.

P.Ing Aleš OpatrnýStůl slova (ukázka)
 HTMLServerČíst/Stáhnout
Kázání, promluva: Vánoce, Štědrý večer; Kázání, promluva: Vánoce, Půlnoční; Kázání, promluva: Vánoce, Hod Boží - ve dne; Kázání, promluva: Vánoce, Svátek svaté rodiny; Jaký je smysl postní doby?; O postní době.

W.J.OuweneelBudoucnost města velkého Krále
180 kBDOCKřesťantiqStáhnout
Jeden z mnoha pohledů na budoucí události, tentokrát z pera dispensionalisty.

 Poučné slovo sv. Jána Zlatoústeho na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha
 HTMLServerČíst
(Slovo ohlasiteľnoje). Podľa obyčaje sa číta na utierni Paschy po bozkaní kríža, evanjeliára a ikon čiže po stichirách Paschy; pred suhubou ekténiou. (pdf , rtf - obidve pekne zalomené).

 Reč sv. Jána Damaského na Narodenie Bohorodičky
 RTFGrkat.skStáhnout
Skvost ako po teologickej, tak aj po estetickej stránke. Veľmi pekný slovenský preklad z gréckeho originálu. Dokument je v Rich Text Formate, keďže používa aj grécky font. (Ten je potrebné si stiahnuť.)

Dr. Rossier, HenriMyšlenky o knize Kazatel
32 kBWRIKřesťantiqStáhnout
V češtině vyšlo pouze jako samizdat.

J. RouwZlatý dům (ukázky)
 HTMLVanáčekČíst
Několik kapitol z knihy o Stánku úmluvy.

Francis SchaefferTen, který je skutečností
 HTMLcb.czČíst
Francis Schaeffer předkládá řešení biblického křesťanství, které nežádá iracionální skok. Bůh, který sám má osobnost, stvořil člověka, který má osobnost, a který je tedy více než mechanismus. Má svobodnou vůli, právo na racionální otázky a vlastní emoce. Mluvit o lásce, svobodě a morálce má smysl, protože existuje absolutní bytost, která je jejich základem.

Francis SchaefferZnečištění přírody a smrt člověka
 HTMLcb.czČíst
 

Ladislav SimajchlCestou do Emauz
 HTMLFatym.comStáhnout
Asi 500! velmi poutavých promluv k nedělím církevní roku a svátkům svatých. Velmi obsáhlé dílo, ke každé neděli několik promluv. Možno stáhnout v html formátu (zip1,2 MB, rozbalené 2,7 MB). V tištěné podobě jde o čtyři svazky (nedělní cyklus A, B, C a svátky svatých) v klasické knižní vazbě s mnoha sty stran. V tištěné podobě nemáme k dispozici, je ale možné kontaktovat přímo autora na adrese: Řk. far. úřad Fryšava pod Žákovou horou 145, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: 0616/619229  nebo se poohlédnout po knihkupectvích.

Ladislav SimajchlDesatero božích přikázání
 HTMLFatym.comČíst
Pravidla dobrého člověčenství. O deseti velkých svobodách člověka. Knížku používáme jako dárek pro ty, kteří si, i když k Bohu zatím příliš vztah nemají, cení morálních hodnot.

Ladislav SimajchlDuchovní život
 HTMLFatym.comČíst
Pro duchovní formaci laických apoštolů. Původně pomůcka pro katechetický kurz. Jednoduchý a srozumitelný úvod do duchovního života (života s Bohem) pro každého.

 Slovník spirituality
 HTMLVíra.czČíst
Hesla k přečtení: Hřích, hříšník; Pokání, kajícnost, kajícník; G. Davanzo: Stáří, starý člověk . Vydalo Karmelitánské nakladatelství

Anton Solčanský a kol.Proroci a úvod do prorockých spisov
 HTML/WordChrist-net.skČíst/Stáhnout
 

Petr ŠantavýDejiny spásy: Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva
 WordChrist-net.skČíst/Stáhnout
 

Marek ŠrámekPůlroční studium listu Římanům
21 a 56 kBDOCCírkev bratrskáStáhnout
Materiál pro učitele a materiál pro studenta.

 Úvahy o proroctví Danielově
134 kBDOCKřesťantiqStáhnout
 

Petr VaďuraOtazníky
 HTMLTWR.czČíst
Texty pořadů pro Trans World Radio na rozličná témata, jako např. Divadlo, Fundamentalismus, Holení nohou, Zobrazování Boha atd.

Ota VožehO církvi
77 kBDOCKřesťantiqStáhnout
Přepis rozhlasových pořadů české redakce TWR z Monte Carla z 80.let.

Wilkerson DavidKázání
 HTMLTSC Pulpit series.orgČíst
Přeložená kázání reverenda D. Wilkersona do češtiny a slovenštiny.

Leo ZerhauVyřiďte sijónské dceři
 HTMLFatym.comČíst
Kázání pro nemocné. Celkem třináct zamyšlení o různých aspektech nemoci (proroctví nemoci, užitečnost nemoci, příprava na budoucí zdraví...) a o prožívání jednotlivých dní týdne (pondělí-Duch svatý, úterý-andělé strážní, středa-sv. Josef..., ...neděle-vzkříšení).