Software pro práci s Biblí

ElBi
Freeware program pro práci s elektronickými texty. Obsahuje kralický a ekumenický překlad Bible + anglický překlad.

Theophilos
Biblický program s českým ovládáním zdarma.