Zpěvníky a kancionály

Poslední dodatky: 29.7.2002
Počet knih v seznamu: 121

Boží cesta : Písně a modlitby katolického křesťana
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1954 (435 s.), 1962 (586 s.), 1967, 1968 (566 s.)

Bratské piesne
Bratrská jednota baptistů 1971

Bratrské písně
Br. Jedn. Chelčického 1923

Brož P. (sestavil): Laudate I
Praha, Informační centrum Křesťanů 1990

Buď tobě sláva. Zpěvníček pro rodinné služby boží Českobratrské církve evangelické
157 s., Lahr/Baden, Synodní rada Českobratrské církve evangelické 1985

Cantate. Rytmické písně
CMBF (samizdat)

Celým srdcem I. Současné české chvalozpěvy
61 s., Praha, Rosa 1995

Celým srdcem II. Současné české chvalozpěvy
44 s., Praha, Rosa 1996

Celým srdcem III. Současné české chvalozpěvy
Praha, Rosa 2000

Církevní zpěvník s modlitbami (Pro mládež a dospělé sest. Adolf Dolenský)
196 s., Želez. Brod : nákl. vl. ; Praha : Kotrba, distributor, mezi 1901 a 1925

Církevní zpěvník pro evanjelické křesťany (Sest. zpěvníkový odbor východní evanjel. superintendence a. v. v Čechách)
XXIV, 347 s., Opatovice : Evanj. Matice a. v. 1905

Církevní písně a modlitby pro katolický chrám a školu (Uprav a vyd. Farní rada katolíků na Smíchově)
64 s., Smíchov : Farní rada katolíků 1923

Cyrilometodějský kancionál Praha : Ústřední církevní nakladatelství
1954 (771 s.), 1958, 1961, 1964, 1965 (646 s.), 1967, 1968 (631 s.)

Čep Zdeněk (zprac.): Husitské a bratrské zpěvy
Praha : Ústřední církevní nakladatelství (ČCE) 1977

Černý, Jiří: Modli se a zpívej
47 s., ISBN 80-7192-299-4, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1997

Českobratrské Písně
76 písní, Brno : Českobratrské knihkupectví 1929

Českobratrské písně. Druhý díl
32 s., Brno : Českobratrské knihkupectví 1936

Českobratrský zpěvníček
64 s., Plzeň, Sen. výbor ČCE 1929

Duchovní písně
290 s., V Ostravě : Křesťanská rodina "Přátel hlasu svědomí" 1948

Duchovní písně
"čas."Probuzení"" 1907

Duchovní písně
Albrechtice, Křesťanský život
Sbírka 726 písní doplněna 18 sborečky pro mládež. Písně nejsou doprovázeny notami.

Dvě písně Třanovského
Tábor, Hudba skrytých pokladů 1936
Jsou to písně "Ach, Bože, k jakému věku..." (1621) a "Proč tak truchlíš" (1623), upravené pro smíšené sbory.

Evangelický kancionál Slezské církve evangelické a.v. (Uspoř. Evald Krygel)
Praha 1947, Ústřední církevní nakladatelství 1958, 1965 (508 s.), 1969 (606 s.), 1989

Evanjelický funebrál aneb Sbírka písní nábožných starých, znovu poopravených a mnohých nových, k pohřebům křesťanů evanjelických ... s připoj. přídavkem, obsahujícím modlitby pro nemocné a umírající ...
359 s., Liptovský Svätý Mikuláš : Tranoscius 1921

Evanjelický zpěvník čili Výbor žalmů i písní duchovních starých i nových
528 s., New York, American Tract Society

Farský, Karel: Školní zpěvník písní duchovních církve československé
175 s., Praha : Blahoslav 1947, 1950, 1951

Farský, Karel: Zpěvník písní duchovních doporučitelných bratřím a sestrám církve Československé : s přídavkem modliteb soukromých i obřadních a mešní liturgie
303 s., V Praze : K. Farský 1923

Gloria. Zpěvník Křesťanského společenství - Śpiewnik Spoleczności Chrześcijańskiej
1983 (samizdat), 1997 (179 s.)
Zpěvník je používán ve Slezské církvi evang. a.v.; obsahuje písně české, polské a slovenské.

Gruber, Jiří (sest.): Svítá. Křesťanské písničky (nejen) pro mládež
Praha, Kalich 1999

Horká, Magdalena: Písně z nového zpěvníku
Praha, ČCE hymnologický odbor 1972

Hosana : zpěvník křesťanských písní
634 s., ISBN 80-7178-322-6, Praha : Portál 1999

Hovádek, Rudolf - Ebert, Jaroslav: Liturgie a zpěvníček pro nedělní školy církve československé
22 s., V Praze : Ústředí nedělních škol církve československé 1947

Hradecký, J.: J. Hradeckého Křesťansko-soc. zpěvník
32 s., Hradec Králové : J. Polák 1911

Hronek, Josef: Vzhůru srdce : duchovní vůdce katolické mladeže
190 s., Praha : Kropáč & Kucharský 1935

Husitský zpěvník. Nábožné písně o Mistru Janu Husovi a Mistru Jeronýmovi
Karel Reichl (Špalíček) 1930

Chvalme Pána - písně pro nedělní besídky (evangelium dětem)
České Budějovice, Církev bratrská 1970

Chváľte Pána Ježiša
???

Chválu vzdejme, ó křesťané ... : Kostelní písně
2 s., V Citolibech : Chrám Páně sv. Jakuba 1942

Jas
Bratrská jednota bratrská 1974

Kancionál : Společný zpěvník českých a moravských diecézí Praha : Ústřední církevní nakladatelství
1973, 1974, 1975, 1977 (429 s.), 1979, 1981, 1982, 1983, 1985 (463 s.), 1988 (592 s.)

Kašpar, L.B. (usp.): Písně cestou života
1873

Kašpar, L.B. (usp.): Zpěvník žalmů a písní duchovních
1877
Od r.1889 znám jako "Evanjelický zpěvník" (viz.)

Kašpar, Timoteus B. (usp.): Písně cestou života a Lyra sionská
224 s., Praha, Kalich 1932

Kašpar, Timoteus B.: Zvonky

Kejř, Bohumil: Křesťanský kancionál k probouzení a pěstování života z Boha
Praha : b.n. 1904 (2 l., 361, 1 s.), Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1966 (781, 1 s.)
Zpěvník Jednoty bratrské

Kejř Bohumil: Nové písně
Církev bratrská 1974

Klauníci: To je supr! Ať jsi velký nebo malý (2)
56 s., Praha, Rosa 1998

Komenský, J.A.: Kancionál
240 s., Praha, Kalich
Reprezentativní soubor původních, autorských písní v plném textovém znění s notovými záznami. Úvodní studie v české a anglické verzi, dobový výtvarný doprovod.

Král, Vojtěch: Zpěvník Metanoia : duchovní písně z let 1988-1996
140 s., ISBN 80-902181-0-5, Praha : Metanoia 1997

Křesťanský Kancionál k probuzení a pěstování života z Boha
Praha, Křesť. spolek mladíků v Čechách 1930

Kresťanský spevník
Bratislava, CB a Kř. zbory na Slovensku v Círk. nakl. 1969

Křesťanský kancionál
Ústřední církevní nakladatelství (J.Čbr.) 1965

Kučera, František - Nemanský, J.P.: Písně Malého Bratra. 50 nových duchovních písní pro mládež
62 s., Praha, Kalich 1929

Lidový sborník modliteb a bohoslužebných zpěvů pravoslavné církve : Učebnice a učeb. pomůcka pro vyučování pravoslavnému náboženství
600 s., Praha : Pravoslavná církev v Čs. 1951

Liturgie a zpěvníček pro nedělní školy církve československé : Dodatek k školnímu zpěvníku
31 s., V Praze : Ústředí nedělních škol církve československé 1948

Loula, Otto: Svatováclavský zpěvník : Kostelní písně a modlitby
381 s., V Brně : b.n. 1948
Zpěvník římsko-katolické církve

Macháček, Milan: Z mého srdce
102 s., Vsetín : Křesťanský sbor 1969

Malá sbierka duchovných piesní
51 s., Praha : Církev metodistická 1924

Malý kancionál nejobyčejnějších písní a modliteb k veřejným službám božím pro mládež křesťanskou
248 s., Olomouc : Hölzel : Promberger 1911

Malý zpěvník : Výběr písní z Křesťanského kancionálu
246 s., Praha : Ústř. církevní nakl. 1954
Zpěvník Jednota českobratrské

Malý zpěvník : Výbor z písní duchovních církve československé (Výběr ze Zpěvníku K. Farského připr. L. Šimšík s red. kruhem)
125 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1954

Mládí zpívá 3
Bratrská jednota baptistů 1969

Naše písně vybrané z křesť. kancionálu
47 s., Praha : Křesťanský spolek mladíků 1927

Nebe je v srdci mém
Praha, KMS

Nová píseň

Nové písně II
Církev bratrská 1984

Novozámská, Michaela: Určitě poletí 1+2. 37 písniček pro děti
39 s., Praha, Rosa 1998

Orel, Dobroslav: Český kancionál
273 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1953, 1959, 1963, 1966, 1968
Katolický kancionál

Oslavuj Pána : Výběr písní pro společná sborová a příležitostná shromáždění
66 s., ISBN 80-85237-02-4, Ostrava : Křesťanské sbory v Československu 1991

Petrík, Pavel: 88 melodických predohier a dohier
5 sešitů 1929

Petrík, Pavel: Malá partitúra k "Zpěvníku" a "Tranosciusu". 140 najviac užívaných nápevov
80 s., Lipt.Sv.Mikuláš 1928

Píseň nového života
Křesťanské sbory 1980

Písně církevní
31 s., Praha : Vlasť 1910

Písně Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů
72 s., Praha : Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Československá misie 1948

Písně duchovní
Konvence čsl. baptistů v Americe a Kanadě, Philadelphia, PA. 1947

Písně sionské
414 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1970
Adventistický zpěvník

Písně staré a nové
Cestou životem

Písně z Informatoria, rukopisu a kancionálu Jana Amosa Komenského
6 s., Tábor, Jihočeský okrsek SČME 1930

Pobožné a modlitebné prozpěvování. Písně našich exulantů z r.1627
50 s., Praha, Jaroslav Preiss 1929

Pohřební zpěvník : České a polské písně z kancionálů
94 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1956
Pohřební česko-polský zpěvník Slezské církve evangelické

Postní písně
30 s., Č. Budějovice : Edice Petrinum 1947
1. Římskokatolické postní písně.

Přídavek ke Zpěvníku českobratrské církve evangelické
11 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1958

Přídavek k Zpěvníku
40 s., Krouno u Skutče : Českobratrská církev evang. 1926

Rajský pokrm křesťansko-katolické duše : Pozdvižení mysli k Bohu
28 s., Praha : s.n. 1863
Katolické modlitby, pobožnosti a písně.

Rejchrt, Luděk: Zpívejte s námi : vyprávění a písničky z Knihy knih
168 s., ISBN 80-7072-936-8, Praha : Evangelické nakladatelství 1991

Rejchrt Luděk (red.): Buď Tobě sláva
Českobratrská církev evangelická 1981

Sbírka duchovních písní a chvalozpěvů
New York, Cincinnati, The Methodist Book Concern 1924

Sbírka písní a modliteb pro katolické křesťany : Otisk vydání z roku 1934 pro farnosti na Těšínsku : Dodatek ke Sbírce. Čís. 1
Český Těšín : Hubert Lüdemann v národní správě 1945, V Českém Těšíně : Apoštolská administratura 1947

Sbírka písní a modliteb pro katolické křesťany
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1957 (537 s.), 1965 (504)

Sbírka písní církevních pro katolickou mládež obecných a měšťanských škol v Něm. Brodě
45 s., Něm. Brod : nákl. vlast. 1923

Sborník písní nábožných pro křesťany československé. Seš. 1-3
Humpolec : K. Pospíšil 1920-1922

Sborové zpěvy Sešit 2.
Církev bratrská 1976

Sborové zpěvy Sešit 4.
Církev bratrská 1981

Sborové zpěvy Sešit 5.
Církev bratrská 1986

Sladký, Václav: Sbírka církevních písní pro osadu Rapickou
70 s., Železný Brod : Jos. Kotrba 1904

Sóla, dueta, tria
Bratrská jednota baptistů 1969

Šalmijá
Šalmijá

Šimek, Josef Bohuslav: Zpívejme Hospodinu : Výbor z duchovních písní Českobratrské církve evangelické
111 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1971

Trtík, Zdeněk - Ungermann, O. - Šimšík, L.: Zpěvník církve československé
Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1957 (660 s.), 1970 (429 s.), 1977 (662 s.)

Třanovský, Jiří: Cithara sanctorum
1636

Třanovský, Jiří: Písně duchovní : staré i nové, kterýchž církev křesťanská při výročních slovnostech a památkách, jakož i ve všelikých potřebách svých obecných i obzvláštních s mnohým prospěchem užívá / k obecnému církve Boží vzdělání, někdy shromážděné a wydané od kněze Jiříka Tranovského
1261 s., s.l. : s.n. (Cithara sanctorum ; Apocalyps. 5. V. 8) 1903
Vyšlo asi 135 (!) vydání, první r. 1636.

Tuček, Jan: Harfa Sionská. Sbírka duchovních písní
Pospíšil Jan 1898

Učedníci
Praha, Rosa

Urbanec, Jaromír: Duchovní sbory
16 s., Tábor, Hudba skrytých pokladů č.16 1934-5
Obsahuje deset duchovních sborů.

Urbanec, Jaromír: Otci. Tři vážné zpěvy pro nižší hlas s průvodem varhan nebo klavíru
12 s., Tábor, Hudba skrytých pokladů č.7 1930

Vaculík Karel - Procházka J. Dr.: Jásavý chvalozpěv
Bratrská jednota baptistů 1924

Výběr křesťanských písní ... Uspořádali Ferd. Krch a Přemysl Pitter
66 s., V Praze : Otakar Růžička 1945

Výběr křesťanských písní a modliteb pro použití ve vězeních
110 s., ISBN 80-7072-900-7, Praha : Kalich 1992

Zpěvník Církve československé husitské
Praha, Ústřední církevní nakladatelství (Blahoslav) 1977

Zpěvníček českobratrské církve evangelické pro menší shromáždění a pro mládež.
96 s., V Plzni : Seniorátní výbor obvodu plzeňského 1947

Zpěvník českobratrské církve evangelické
Praha : Kalich 1950 (463 s.), 1952 (659 s.), 1958 (375 s.), Ústřední církevní nakladatelství 1965 (541 s.)

Zpěvník evanjelický aneb: Písně duchovní, staré i nové k veřejné a domácí nábožnosti křesťanů evanjelických aug. vyznání, s přídavkem modliteb a nových písní duchovních
660 s., V Liptovskom Sv. Mikuláši : Tranoscius 1937

Zpěvník ke kazetě žalmů Srdce čisté - Šalmíjá
37 s., ISBN 80-7192-131-9, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1996

Zpěwník ewanjelický aneb Písně duchovní, staré i nové, k veřejné i domácí nábožnosti křesťanů ewanjelických augssp. wyznání, s přídawkem modliteb
Pest : b.n. 1914 (XVIII, 492, 79 s.), Trnawa : Bežo 1922 (XVIII, 80 s.)

Zpíváme si písničku. Chválíme Pána s nejmenšími
vl.n.

Zpíváme si písničku 2. Chválíme Pána s dětmi
35 s., Praha, Rosa 1996

Zpíváme si písničku 3. Děti, pojďte ke mně
Praha, Rosa

Zpívej a chval II
Liberec, Jednota bratrská 1994

Zpívejme Hospodinu : Výbor z duchovních písní českobratrské církve evangelické pro mládež
95 s., V Praze : Kalich 1941, 1947, 1951

Zpívejte Hospodinu

Zpěvník. Výběr písní pro školní a kostelní potřeby evangelické církve a.v.
210 s., Český Těšín, Evangelická Matice Třanovského 1930

Zvonky. Sbírka duchovních písní pro mládež
Hradec Králové, Svaz nedělních škol 1928


Na začátek