Biografie

Poslední dodatky: 13.9.2002
Počet titulů v seznamu: 397

60 let profesora ThDr. a PhDr. Miloslava Kaňáka : Životopisná črta se soupisem jeho prací
63 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1977
Biografie Miloslava Kaňáka (* 1917), který byl duchovním církve československé.

Ackermann, Michael: Rocky : Muž v masce
43 s., ISBN 80-901001-4-7, Náchod : Kompas 1993
Gerhard Bauer (*1926), Rocky, Irokézan z Reeperbahnu: Hledal svobodu a dostával se vždy do nového otroctví; chtěl být člověkem a schovával se za maskou své otetované kůže; hledal radost a připojil se ke rváčům. A když to zkusil v showbyznysu, ocitl se v zoufalém osamocení. Ztroskotanec? Téměř. Jeho životní příběh by byl stejný jako mnoho jiných, kdyby nebylo jedné pantomimické skupiny na altonském nádraží, laických herců, kteří se nedali odradit Rockyho exotickým zjevem...

Adamiš, Julius: Michal Institoris Mossotzy a českomoravskí evanjelíci
Bratislava, Kostnická jednota 1933

Adlof, Alois: Vzpomínky ze svého dětství svým dětem vypravuje Alois Adlof (Hořický)
Praha : Křesťanský spolek mladíků v Čechách 1927 (73 s.), Jindřichův Hradec, Stefanos 1998 (96 s.)
Biografie Aloise Adlofa (1861-1927), významného kazatele reformované církve, autora několika knih.

Alberti, P.: Světec don Bosko
371 s., Pardubice, Salesiánský chlapecký domov 1946
Životopis moderního světce, zakladatele saleziánů.

Allegri, Renzo: Matka chudých : rozhovory s Matkou Terezou z Kalkaty
117 s., ISBN 80-7192-141-6, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1996
Rozhovory s Matkou Terezou (1910-1997), zakladatelkou Misionářek lásky, charitativní organizaci v indické Kalkatě.

Anderson, Ken: Smělý jako beránek. Pastor Samuel Lamb a čínská podzemní církev
169 s., Jindřichův Hradec, Stefanos 1999

Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve. Život a dílo Antonína Cyrila Stojana
246 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (Charita) 1988
Útržkovité zpracování života arcibiskupa Stojana na základě monumentálního (téměř 1200 stran) životopisu od J. Cinka z r.1933.

Athanasius, svatý: Život sv. Antonína Poustevníka
90 s., ISBN 80-901957-5-X, Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti ; Praha : Česká křesťanská akademie (Prameny spirituality. 1) 1996
Životopis sv. Antonína Velikého (asi 250-356), jehož autorem je sv. Athanasius (sv.Atanáš) (asi 295-373).

Attwater, Donald: Slovník svatých
436 s., ISBN 80-85776-06-5, ISBN 80-901365-7-5, Vimperk : Papyrus ; Rudná u Prahy : JEVA 1993

Auclair, Marcelle: Životopis Terezie z Avily
455 s., ISBN 80-7192-457-1, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000

Auer, Vilém: Legenda svatých pro školu a dům : s obrazem, životopisem světcovým, poučením a modlitbou na každý den v roce
744 s., 5.vyd., S.l. : s.n. 1929

Augustinus Aurelius: Vyznání
558 s., ISBN 80-7017-037-9, Praha : Kalich 1997
Vlastní životopis sv. Augustina Aurelia (354-430).

Augustinus Aurelius: Aurelius Augustinus : Říman, člověk, světec
351 s., ISBN 80-7021-266-7, Praha : Vyšehrad, 2000
Životopis sv. Augustina Aurelia (354-430).

Bagin, Anton: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava
164 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1982, 1985

Bahounek, Jiří: Poklad z Lemberka
146 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1995
Sv. Zdislava (+1252) a její význam v současnosti.

Bahounek, Jiří: Studánky očí svaté Zdislavy
159 s., ISBN 80-238-0969-5, Olomouc : Matice cyrilometodějská 1997, c1996

Bachová, Anna Magdaléna: Malá Kronika
Praha, Topičova edice 1937
Životopis o J.S.Bachovi od jeho druhé mnželky.

Balabán, Antonín: Mé vzpomínky : život evangelického faráře
284 s., ISBN 80-900696-3-0, Heršpice u Slavkova : EMAN 1993

Balcar, Josef: Albert Schweitzer : Člověk člověku bratrem
127 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1967

Balthasar, Hans Urs von, kardinál: Maria
45 s., ISBN 80-85528-46-0, Praha : Scriptum 1993
Život Panny Marie.

Barefield, Ron: David
44 s., ISBN 80-7112-007-3, Albrechtice : Křesťanský život (Pravdivé příběhy skutečných lidí sloužících jedinému pravému Bohu ; Sv. 1) 1991
Život Davida (asi 1055-1015 př. Kr.).

Bartoš, František Michálek: Bojovníci a mučedníci. Obrázky z dějin české reformace
Praha, Kalich 1939 (188 s.), 1946 (219 s.)
Kniha se zabývá obdobím od Husova působení v Betlémské kapli a končí vydáním Tolerančního patentu. Jsou tu mj. kapitoly o Janu Husovi, Petru Chelčickém, Janu Kravařovi, Oldřichu Velenském, Janu Blahoslavovi, Jakubu Bílkovi, Adamu Zalužanském, Václavu Budovcovi.

Bartoš, František Michálek: Kníže Václav svatý v dějinách a legendě
71 s., Praha, Čin (Leták č.11)

Bartoš, František Michálek: Ohlas Husova díla ve světě
1940

Bartoš, František Michálek: O Husa a o Husovi
132 s., Knihovna Svazu národního osvobození sv.104 1935

Bartoš, František Michálek: Petr Chelčický - duchovní otec Jednoty Bratrské
33 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1958
Brožura shrnuje výsledky autorova studia osobnosti a životních osudů Petra Chelčického (asi 1390-1460). Základ tvoří teze, že Chelčický je totožný se zemanem Petrem Záhorkou ze Záhorčí nedaleko Chelčic.

Bartoš, František Michálek: Světec temna
Praha 1921

Bartoš, František Michálek: Vzpomínky husitského pracovníka
136 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1970
Vzpomínky Františka Michálka Bartoše (1889-1972), český historik a autor mnoha historických studií.

Bartůněk, Václav: Dar nad všechno zlato : Sv. Cyril a Metod
91 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Listy víry) 1963

Bartůněk, Václav: Soluňští bratři
Praha 1963

Bednář, F.: Památce dr. Frant. Kozáka a seniora Jana Pelíška
220 s., Praha, Hus 1933

Bednář, F. - Dr. Havelka, Em.: Památce sup. dr. Ferdinanda Císaře
240 s., Praha, Hus 1932

Beliš, Stanislav: Ani smrť ma nechcela
110 s., Stará Turá, Nádej
Svedectvo chlapca partii, ku ktorej kedysi patril, tak trochu pripomíná "duchovnú detektivku". Na 110 stranách je jednoduchým, zato jadrným "šoférským štýlom" vyrozprávaný životný príbeh osamelého bežca a jeho cesta ke Kristu.

Beran, Josef: Blahoslavená Anežka Česká
Řím 1974

Berruti, Celestino: Duch sv. Alfonsa Marie z Liguori : zakladatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele, biskupa i učitele církve sv.
344 s., V Praze : Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl 1904
Životopis Sv. Alfonse Marii de Liguori (1696-1787), zakladatele redemptoristů.

Blattenberger, Maria Alicia: Lodníkova dcera z Řezna : Karolina Gerhardingerová - Matka Terezie od Ježíše,
119 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská 1993

Blaťák, František: Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda
206 s., V Praze : Frant. Blaťák 1909
Životopisy sv. Alfonse z Liguori (1696-1787), sv. Gerarda Majelly (1726-1755) a sv. Klementa Marii Hofbauera (1751-1820).

Benedikt z Nursie
109 s., Praha, Zvon 1991
Kniha zajímavým a zasvěceným způsobem seznamuje čtenáře s podstatou Benediktova díla. Obsahuje odkazy na další literaturu (v češtině) o zakladateli nejstarší západní řehole.

Beneš, Josef: Ač zemřeli ještě mluví : Medailonky čes. kat. vlasteneckých kněží
449 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1964
Vlastenecká činnost českých katolických kněží.

Beneš, Josef: Blahoslavená Anežka Česká
42 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Listy víry) 1954
Životopis Anežky Blahoslavené České (1205-1282), dcery Přemysla Otakara I., známé svou obnovnou prací v Praze ve čtvrti sv. Františka.

Beneš, Josef: Kaine, kde je tvůj bratr? : Medailony českých katolických kněží - oběti fašismu
269 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1973
Zážitky českých katolických kněží v německých koncetračních táborech.

Blahoslavená Anežka Česká. Sborník k svatořečení
165 s., Praha, Ústřední církevní nakladatelství (Charita) 1989
Sborník má čtyři části: v 1. části je shrnut v několika studiích životopis sv. Anežky a historie její kanonizace. Ve 2. části jsou ukázky z české prózy ji věnované, ve 3. části písně a modlitby a ve 4. části dekret o svatořečení.

Prof. dr. Bodický, Michal: Samuel Ormis
1885

Prof. dr. Bodický, Michal: A.H.Škultéty
1888

Bohemia sancta : Životopisy českých světců a přátel Božích
293 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1989; Zvon 1990
Dějiny netvoří jen politika, války a ekonomika. V pohleduvíry je tvoří především ti, kdo celý vývoj upínají k jeho cílovvému bodu - Ježíši Kristu. Kniha podává stručné životopisy českých a moravských světců, ale také těch, kteří se pozitivně zapsali do našich duchovních dějin.

Bohuslav, otec: Páter Pius, muž bolesti a lásky : zkrácený překlad stejnojmenné knihy, vydané v r. 1971 Slovenským ústavem sv. Cyrila a Metoděje v Římě
72 s., 8 s. barev. obr. příl., Olomouc : Matice cyrilometodějská 1992, 1997 (ISBN 80-238-1987-9)
Životopis pátera Pia (1887-1968).

Boom, Corrie ten: Útočiště
230 s., Praha, KMS 1999
Nacistického násilí na Židech přibývalo v Holandsku každým dnem. Pod příkrovem noční můry nenávisti a strachu se Corrie ten Boom s příbuznými zapojila do podzemního hnutí odporu a pomáhala Židům, aby unikli strašným táborům smrti. Rodinné okouzlující hodinářství se starými vyřezávanými anděly a nenapodobitelnými zprohýbanými stěnami skrývalo ve třetím patře tajnou komoru, dokonalou skrýš, útočiště. Byla opravdu tak dokonalá? Po zradě se ten Boomovi přes noc ocitli v pekelném bludišti brutality a útlaku, jak je rozpoutalo nacistické Německo. V této nejtemnější noci všech dob objevila Corrie hlubokou útěchu: Neexistuje hoře tak hluboké, aby nebylo ještě hlubšího zdroje lásky!

Bornkamm, Günther: Apoštol Pavel
254 s., ISBN 80-7017-097-2, Praha : Kalich 1998

Bosco, Teresio: Don Bosko : život zakladatele řádu salesiánů Giovanniho Bosca,
438 s., ISBN 80-85282-60-7, Praha : Portál 1993

Braito, Silvestr: Svaté obrázky z Itálie. Krátké životopisy sv. Filipa Neri, sv. Kateřiny Sienské, Jacopona da Todi, sv. Františka z Assissi, sv. Karla Boromejského a sv. Silvestra.
41 s., Tasov, M.R.Jungová 1948

Buben, Milan - Kučera, Rudolf - Kukla, Otakar A.: Svatí spojují národy : portréty evropských světců
195 s., ISBN 80-85846-07-1, Praha : Panevropa 1995
Medailony evropských světců a světic od 1. do 20.stol.

Bubik, Rudolf - Dunn, Jim: 60 dnů pro Krista
158 s., ISBN 80-7112-019-7, Albrechtice : Křesťanský život 1994
Zkušenosti Rudolfa Bubika (z Apoštolské církve) z jeho zatčení komunistickou policii v r.1982 a na perzekuci v komunistické společnosti.

Bunyan, John: Milost přehojná největšímu z hříšníků udělená
182 s., Jindřichův Hradec, Stefanos 2000
Deník autora "Poutníkovy cesty".

Burian, Bohuslav: Toleranční kazatelé na Valašsku (1781-1861)
Valašské Meziříčí 1938

Butcher, Frederick: Písemný odkaz F.B.
404 s., Brno : Křesťanský sbor 1969 Dopisy anglického misionáře v prvorepublikové ČR.

Bühlmann, Walbert: Jan XXIII. : zápas za budoucnost církve
141 s., ISBN 80-7021-218-7, Praha : Vyšehrad 1997

Calvin. Kardinál a reformátor
Praha, Jan Laichter 1936

Canisius, Petrus, svatý : Maria, nedostižná Panna a svatá Bohorodička
Olomouc : Matice cyrilometodějská 1998

Camelli, Illemo: Socialista knězem
161 s., V Přerově : Šlépěje života 1928
Náboženská konverze bývalého socialisty, který se stal knězem.

Carpenter, Humphrey : Ježíš,
140 s., ISBN 80-207-0497-3, Praha : Odeon : Argo 1994

Castano, Luigi: Don Filip Rinaldi
Praha : Portál 1994

Carter, James Earl: Život ve víře : vzpomínky a zkušenosti
230 s., ISBN 80-7205-480-5, V Praze : Pragma 1997
Životopis Jamese Earla Cartera (1924), bývalého amerického prezidenta, a jeho zkušenosti ze světové politiky jako křesťana.

Cásek, František: P. Arnold Janssen, zakladatel Společnosti Božského Slova
47 s., Bratronice u Prahy : Misijní Společnost Božského Slova 1940

Castello, Nello: Páter Pio - Ikona ukřižovaného
196 s., ISBN 80-85319-34-9 Brno : Cesta 1994

Clérissac, Humbert: Poselkyně božské politiky (Jana z Arku, svatá, 1412-1431)
43 s., ISBN 80-85619-10-5, Olomouc : Votobia 1992

Cohorna, Josef: Jan Jeník, kazatel českých vyhnanců v Berlíně (Berlin) a první dva čeští misionáři mezi pohany Josef Daniel Jeník a Karel August Pácalt
80 s., V Brně : Časopis Světlo a pravda (Knižnice Biblické jednoty ; Sv. XVI) 1941

Cokoli jste učinili... : Sborník příspěvků k sedmdesátinám vyšehradského probošta Dr. Josefa Beneše
91 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1974

Colson, Bruce: Bručko
Praha, KMS
Výpověď křesťané, který, aby mohl předat evangelium indiánskému kmeni Motilonů, přijal jejich kulturu a žil mezi nimi.

Cyrilometodějský sborník : K uctění 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje (885-1985)
50 s., Praha : Starokatolická církev v Československu ; Záhřeb : Chorvátská katolická církev 1984
Statě o sv. Konstantinu (827-869) a sv. Metoděj (815-885).

Českoslovenští evangelíci T.G.Masarykovi. Sborník statí k jeho osmdesátým narozeninám
235 s., Praha, Kalich 1930

Čtení o Husovi
113 s., Praha : Křesťansk. spolek mladíků v Čechách (Květy ; XXII) 1907

Dacík, Reginald M.: Duše světců
208 s., Olomouc, Dominik (Krystal, sv. 57) 1946
Životopisy dvaceti dominikánských světců.

Dachovský, Karel: Sv. Tomáš More +1535
63 s., ISBN 80-901973-1-0, Praha : Řád 1999
Thomas More (1478-1535) a středověká Anglie.

Dachovský, Karel: Sv. Jan Vianney, farář arský
70 s., ISBN 80-901973-3-7, Praha : Řád 1999

Dachsel, Joachim: Můj bratr osel a já : život s berlemi
84 s., ISBN 80-7000-006-6, Praha : Blahoslav : Ústředí diakonie a misie církve československé husitské 1996
Životní osudy Joachima Dachsela (1921), tělesně postiženého německého křesťana.

Desideri, Ippolito: Cesta do Tibetu
461 s., Praha : Odeon (Živá díla minulosti ; Sv. 79) 1976 Rozsáhlé cestopisné dílo jezuitského misionáře (1684-1733) podává svědectví o Tibetu a jeho pohnutých osudech v 10. letech 18. století. Desideri, který byl bystrým pozorovatelem, dokázal výstižně popsat všechno, co viděl a zažil a pronikl i do jazyka a kultury tehdejšího Tibetu. Svůj zájem zaměřoval zejména k poznání lamaismu, jeho naukové podstaty i kultovní stránky, ale snesl i zajímavé poznatky zeměpisné a historické.

Dějiny duše sv. Terezie od Ježíška, karmelitky : (1873-1897)
269 s., Praha : V. Kotrba 1926
Biografie sv. Terezie z Lisieux (1873-1897).

Dilong, Rudolf: Světec z Assisi : Nový pohled na život svatého Františka z Assisi
129 s., Praha : Řád 1992

Dlouhá, Běla: Pan biskup doma. Vzpomínky na biskupa Dr. Antonína Podlahu
56 s., Praha, V. Kotrba 1948

Doig, Desmond: Matka Tereza. Život a dílo
95 s., Praha, K.Dachovský-Řád 1990

Dostál, Alois: Jan Ježek, profesor, kněz církevní, školní a konsistorní rada, spisovatel, zakladatel nadací, český Kneip : Nástin životopisný
55 s., V Praze : Duchovní česká Akademie prof. Jana Ježka 1933

Douroff, Anastasia: Zkoušené Rusko : moskevský deník jedné křesťanky : 1964-1977
300 s., ISBN 80-7266-004-7, Olomouc : Matice cyrilometodějská 1999

Drobný, Ján P.: Evanj. slovenskí martyri (mučeníci)
183 s., Liptovský Sv. Mikuláš 1930

Drobný, Ján P.: M.M.Hodža
36 s., Bratislava, Kostnická Jednota (Naše Iskry VIII) 1930

Duff, Mildred: Kateřina Boothová : Nástin životop.
72 s., Praha : Křesťanský spolek mladíků (Květy ; XXIII) 1910

Durych, Jaroslav: Cesta svatého Vojtěcha
97 s., Praha, Vyšehrad 1947 (2. vyd.)

Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční
818 s., ISBN 80-7203-032-9, Praha : Argo (Cythara litterarum ; sv. 1) 1996
Biografie bl. Karla Spinoly (zemř. 1622), jezuitského misionáře.

Dušek, Milan: Pranostiky a svatí v českém kalendáři
111 s., Turnov : vl.nákl. 1996

Dvorník, František: Svatý Václav
Řím 1968

Dvorník, František: Svatý Vojtěch
Řím 1967

Dvořák, Xaver: Z hlubin věků
140 s., Praha : V. Kotrba 1904
Biografie křesťanských světců.

Ďurovič, Ján: Martin Lauček, tolerančný kňaz-spisovateľ
215 s., Myjava, Dan. Pažický 1933

Ďurovič, Ján: Štefánik, kresťanská osobnosť
Knižnica evanj. mládeže, sv VII 1928
Pokus o náboženský profil M.R.Štefánika.

Ecce homo : Sborník
61 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Charita) 1959
Vzpomínky katolických kněží na fašistické koncentrační tábory.

Mistr Eckhart a středověká mystika
357 s., ISBN 80-7021-414-7, Praha : Vyšehrad, 2000

Ekman, Ulf: Našel jsem svůj osud - příběh Ulfa Ekmana a historie Slova života ve Švédsku
112 s., ISBN 80-901956-8-7, Brno : Slovo života 1998
Životopis Ulfa Ekmana, představitele Slova života, švédského letničního hnutí.

Escrivá de Balaguer, José María: Cesta
239 s., ISBN 80-85319-20-9, Brno : Cesta 1992
Biografie Josemaríi Escrivá de Balaguera (1902-1975).

Evangelíci o Janu Sarkandrovi : sborník ke kanonizaci nového katolického světce
178 s., ISBN 80-900696-9-X, Heršpice : EMAN (Knižnice SPEKu ; sv. 2) 1995
Pohled na sv. Jana Sarkandra (1576-1620) z druhé strany.

Fábry, Ján Alexandr: Matej Bahýl, verný svedok a vyznavač čistého evanj. učenia Kristovho
110 s., Liptovský Sv. Mikuláš 1935

Fantozzi, Aldo: Maminka Markéta : Matka Dona Boska
191 s., ISBN 80-7178-026-X, Praha : Portál 1994
Biografie Margherity Bosco (1788-1856), matky Dona Boska.

Feldmann, Christian: Sny začínají žít : Velcí křesťané našeho století
235 s., Nové Město nad Metují : Signum unitatis ; Hradec Králové : TMG 1991
Životopisné náčrty přibližující život a dílo třinácti postav: Jana XXIII, D. Bonhoeffera, T.Mertona, Matky Terezy, M.L.Kinga a dalších.

Feldmann, Christian: Tiší buřiči Boží. O velkých světcích křesťanství
226 s., Nové Město nad Metují : Signum unitatis ; Hradec Králové : TMG 1991
Deset životopisů.

Felici, Icilio: Fatima
143 s., ISBN 80-901240-4-6, Brno : Salve Regina 1994
Osudy Františka Marta (1908-1919), Hyacinty Marto (1910-1920) a Lucie Santos (1907), vizionářů z Fatimy.

Ferfecki, Stanislav: Byl jsem svědkem Jehovovým
Ostrava : Vydavatelství Křesťanských sborů 1990 (26 s., ISBN 80-85237-01-6), Křesťanské sbory v Československu 1991 (91 s., ISBN 80-85237-06-7)

Fesch, Jacques: Za pět hodin uvidím Ježíše : deník z vězení
235 s., 8 s. obr. příl., ISBN 80-7113-194-6, Praha : Zvon 1997
Biografie Jacquea Fesche (1930-1957), vraha odsouzeného k trestu smrti, který se ve vězení stal křesťanem.

Fiala, Petr - Hanuš, Jiří: Koinótés : Felix M. Davídek a skrytá církev
177 s., 12 s. fotogr., Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (Knižnice revue Proglas. Osobnosti) 1994
Osudy tzv.skryté církve, která působila v komunistickém Československu, a jejího představitele Felixe Marii Davídka (1921-1988).

Fiallová, Vlasta: Jan Adam z Víckova, moravský emigrant a vůdce Valachů 1620-1628
81 s., Brno, Moravský legionář 1935

Fischer-Wollpert, Rudolf: Malý teologický slovník : přehled papežů
300 s., ISBN 80-7113-124-5, Praha : Zvon 1995

Florentová, Helena: Křesťanské nebe : Poznáváme světce v umění a legendách
120 s., ISBN 80-85805-17-0, Praha : Artia : Granit 1994
Medailony křesťanských světců a světic 1.-16.stol., a jejich výtvarné náměty.

Floss, Pavel: Mikuláš Kusánský. Život a dílo
385 s., Praha, Vyšehrad 1977
Monografie a vybor z díla významného renesančního myslitele a průkopníka moderního duchovního myšlení, který ovlivnil J.A.Komenského.

Fontana, Umberto: Člověk a zasvěcení : V duchu Dona Bosca po sto letech od jeho smrti
161 s., ISBN 80-85282-36-4, Praha : Portál 1992

František od Panny Marie: Tvář svaté Panny
46 s., ISBN 80-85527-07-3, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 18) 1992

Frinta, A.: Čeněk Dušek
Praha, Kostnická jednota 1933

Frossard, André: Bůh je, já jsem ho potkal ; Je jiný svět
171 s., ISBN 80-7113-054-0, Praha : Zvon 1992

Frossard, André: Portrét Jana Pavla II.
96 s., Praha, Zvon 1990
Záznamy francouzského žurnalisty o setkáních s Janem Pavlem II.

Fürst, Pavel: Ztracený a nalezený
47 s., ISBN 80-7172-066-6, Praha : Advent-Orion 1997
Osudy Pavla a Jana Fürstových: z chuligánů křesťany.

Galvin, James J.: Nový muž pro nový svět : vůně divokých dřínů
256 s., 10 s. il. a portrétů., ISBN 80-901602-2-0, České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna (Setkání) 1994
Biografie biskupa Jana Nepomuka Neumanna (1811-1860), katolického misionáře ve Spojených státech.

Gelmi, Josef: Papežové : od svatého Petra po Jana Pavla II.
326 s., 40 s. fotogr., ISBN 80-204-0457-0, Praha : Mladá fronta 1994

Gilbert, Guy: Až do krajnosti : Kněz mezi mladými na okraji společnosti
197 s., ISBN 80-7178-008-1, Praha : Portál 1994

Giudici, Maria Pia: Marie Dominika Mazzarellová : Žena včerejška i dneška
300 s., ISBN 80-85282-47-X, Praha : Portál 1994
Biografie Marie Dominiky Mazzarello (1837-1881).

Groppe, L.: P.Michael PRO S.J.
134 s., Praha, Zvon
Poutavý životopis přibližuje čtenářům dobu pronásledování církve v Mexiku v letech 1924-30. Kniha je napínavým dobrodružstvím křesťana, sledujeme jeho těžké rozhodování pro řeholní stav i jeho růst k lidské odvaze a statečnosti.

Grubb, Norman P.: Charles T. Studd. Žádná oběť není příliš velká
69 s., Praha, Misijní odbor Kostnické jednoty 1995
Biografie kontroverzního anglického misionáře v Africe.

Gruzín, Vladimír: Slovanský Svatý Václav 929-1929
190 s., Praha, B.Vlášek 1929
Hledisko pravoslavné.

Gschwend, Joseph Reinhard: Paprsky světla z temné Afriky : Poučné a napínavé příběhy o tom, jak Bůh vedl J. R. Gschwenda v osobním životě i mezi Afričany
139 s., ISBN 0-947052-30-5, ISBN 80-7112-009-X, Pretoria : All Nations Gospel Publishers ; Albrechtice : Křesťanský život 1991

Guérin, Louis: MUDr. Augustin Fabre, universitní profesor, veliký křesťan : Zpráva biografická
79 s., Praha : Kotrba (Hlasy katolického spolku tiskového ; XXXVIII, 2) 1907

Hahn, Scott a Kimberley: Naše cesta do katolické církve
171 s., ISBN 80-7113-174-1, Praha : Zvon 1996

Hájek, Viktor: Heřman z Tardy
79 s., Brno, Soc.ústavy ČCE 1932

Hájek, Viktor: Petr Chelčický
24 s., Bratislava, Kostnická Jednota (Naše iskry, sv.V)

Hallam, Elizabeth M.: Světci : kdo jsou a jak vám pomáhají : více než sto padesát svatých od sv. Anežky po sv. Zitu
184 s., ISBN 80-7207-028-2, Praha : Volvox Globator 1996

Häring, Bernhard: Moje zkušenost s církví v Africe
138 s., ISBN 80-7021-222-5, Praha : Vyšehrad (Dialog ; sv. 11) 1997

Häring, Bernhard: Moja skúsenosť s cirkvou
135 s., ISBN 80-901571-1-4, Praha : Síť 1994

z Hasenburka, Vilém: Život ctihodného Arnošta, prvního arcibiskupa kostela pražského
58 s., ISBN 80-85795-12-4, Praha : Česká křesťanská akademie 1994
Biografie Arnošta z Pardubic (1297-1364).

Hengel, Martin: Evangelista Lukáš : první křesťanský dějepisec : (zvěst o Ježíši Kristu a dějepisectví)
181 s., ISBN 80-7021-129-6, Praha : Vyšehrad (Orientace) 1994

Herbstrith, Waltraud: Prodlévání před Bohem : S Terezií z Avily, Janem od Kříže a Edith Stein
86 s., ISBN 80-85527-66-9, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1994
Zkušenosti s Bohem sv. Jana od Kříže (1542-1591), Edith Stein (1891-1942) a sv. Terezie od Ježíše (1515-1582).

Hesse, Hermann: František z Assisi
71 s., ISBN 80-7207-189-0, Praha : Volvox Globator 1998
Biografie sv. Františka z Assisi (1182-1226), zakladatele františkánů.

Heym, Stefan: Zpráva o králi Davidovi
209 s., ISBN 80-235-0064-3, Praha : Orbis (Dobré knihy) 1995

Hoffman, Bedřich: A kdo vás zabije. Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech
590 s., Přerovv, Společenské podniky 1946

Holinka, Rudolf: Svatý Vojtěch
121 s., Brno, Brněnská tiskárna (Církev a vlast, sv.3) 1947
Solidní populární životpis svatého Vojtěcha, vycházející ze starších tradičních pohledů na tuto významnou osobnost českých dějin. Autor zdůrazňuje zejména jeho profil duchovní.

Holková, Marie: Matka Vojtěcha : Vyprávění o velké služebnici Boží
183 s., ISBN 80-85319-24-1, Brno : Cesta 1992

Holková, Marie: Novéna ke svaté Anežce České
37 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství 1989
Biografie sv. Anežky České (1205-1282).

Holota, Vladimír Benedikt: Hovory na nemocničním lůžku : Vzpomínky na dr. Jiřího Mrázka
ISBN 80-7113-112-1, Praha : Zvon (Studium ; Č. 45) 1994

Holzner, Josef: Apoštol Pavel : hrdinský život v službě Kristově
612 s., 16 obr. příl., V Praze : Ladislav Kuncíř (Ver sacrum ; sv. 3) 1939

Horek, Oldřich: Historie Církve československé v Rakovníku : medailonky osobností I, (1920-1945)
94 s., ISBN 80-238-6720-2, Rakovník : Náboženská obec Církve československé husitské, 2000

Hošek, F. X.: Balthasar Hubmaier a počátkové novokřtěnstva na Moravě
Brno 1867

Hranička, Jaroslav: Jan XXIII
180 s., Praha : Svoboda (Portréty ; Sv. 17) 1966
Krátká biografie papeže Jan XXIII. (1881-1963) z pohledu marxistů.
Biografická studie navazuje na kandidátskou disertační práci V. Gardavského "Katolicismus a Německo" z r. 1964. Analyzuje problémy katolické církve dvacátého století; neomezuje se na život a dílo Jana XXIII. Jeho hlavní přínos tkví v tom, že v západním buržoazním světě navrhuje prostředky k mírové synchronizaci světa. V encyklice "Pacem in terris" usiluje o vytvoření "světové ideologie", jež určité hodnoty, např. mír a koexistenci, klade na nejvyšší stupeň obecně uznávané hierarchie hodnot. Tyto cíle se snaží realizovat z hlediska tradiční křesťanské antropologie a sociální nauky církve. Nemohl však dohlédnout ze svého stanoviska křesťana, že model "křesťanské demokracie" tvoří pouhou variantu buržoazní společnosti, ač se zavedením univerzalizujících forem soukromého vlastnictví snaží vymanit lidskou společnost z partikulárních vztahů kapitalismu. Socialismu a dějinnému pohybu nerozuměl. Druhá část podává jednak výňatky z myšlenek, projevů a dokumentů Jana XXIII., jednak soudy o jeho díle.

Hrdina Božské lásky : svatý Vincenc Paulánský, zakladatel a patron spolků křesťánského milosrdenství
163 s., V Praze : Vincentinum 1933
Biografie sv. Vincenta z Pauly (ca.1581-1660), známého svou charitativní činností, zakladatele lazaristů.

Hrdinové a věštci českého národa
484 s., Přerov, Společenské podniky 1948
Sborník obsahuje studie našich předních historiků o duchovních velikánech českého národa od světců 10. století do současnosti. Výrazně křesťanské dílo je opatřeno marxistickým doslovem Borise Michajlova - byl to pravděpodobně první pokus zachránnit pro vydání tiskem knihu tím, že se připojí text její obsah napadající.

Hrejsa, Ferdinand - Čapek, J.B. - Šimek, J.B.: Český žalmista bratr Jiří Strejc : sborník prací Ferd. Hrejsy, J. B. Čapka a J. B. Šimka na památku 400. výročí narozenin Jiřího Strejce a 350. výročí prvního vydání jeho převodu žalmů do písňové formy
55 s., Praha : Synodní rada českobratrské církve evangelické 1936

Hrejsa, Ferdinand: Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční
Blahoslavova společnost 1931

Hrejsa, Ferdinand: Jan Végh. K 150. výročí tolerance.
136 s., Praha, Kalich 1930

Hrejsa, Ferdinand: Matěj Markovic. První toleranční kazatel v Praze
Praha, Svaz SČME - YMCA (Svědkové, sešit 2.) 1938

Hrejsa, Ferdinand: Mladý František Palacký, jeho vnitřní život a první dvě řeči

Dr. Hromádka, J.L.: Cesty protestantského theologa

Dr. Hromádka, J.L.: Jan Karafiát. K 80.narozeninám spisovatele "Broučků"
Praha, Synodní výbor ČCE 192?, 1946 (96 s.)

Dr. Hromádka, J.L.: Masaryk
242 s., Praha, YMCA 1930
O Masarykově náboženském smýšlení.

Hronek, Josef: Svatý Augustin
61 s., V Praze : Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl 1930
Biografie sv. Augustina Aurelia (354-430).

Hruzová, Františka a František: Docela obyčejný zázrak
Ostrava : A-Alef 1993

Huennermann, Willem: Otec vyhoštěných, hrdina křesťanské lásky P. Damián de Veuster
216 s., V Praze : Vincentinum, 1946

Huska, Mir. A.: Daniel Záboj Lauček. Tragika človeka, kňaza a básnika
143 s., Lipt. Sv. Mikuláš, Tranoscius 1935

Husově památce
48 s., Husův odkaz, sv. 3 1929
Hus jako muž modlitby, Písma a věrnosti Kristu.

Hünermann, Vilém: Syn brusiče nožů
287 s., ISBN 80-85319-38-1, Brno : Cesta, 1994
Biografie Petra Juliána Eymarda (1811-1868).

Chaloupecký, V.: Arnošt z Pardubic, první arcibiskup pražský
Praha 1946

Chavda, Mahesh - Blattner, John: Jen láska může způsobit zázrak : Příběh Maheshe Chavdy
96 s., 13 s. fotogr., ISBN 80-901628-4-3, Praha : Křesťanská misijní společnost, 1994
Příběh Maheshe Chavdy (1936) je příběhem hinduisty, který poznal Krista.

Chawla, Navin: Matka Tereza : fascinující příběh jejího života
256 s., 16 s. portrétů, ISBN 80-7205-578-X, Praha : Pragma, 1998

Chenu, Marie-Dominique: Tomáš Akvinský
141 s., ISBN 80-7207-389-3, Praha : Volvox Globator (Srdce a kříž ; sv. 6) 2000
Biografie sv. Tomáše Akvinského (1225-1274) je zároveň i obrazem doby, ve které žil. Dozvídáme se křesťanské filozofii a teologii v Itálii 13. stol.

Chesterton, Gilbert Keith: Svatý František z Assisi
141 s., ISBN 80-901426-6-4, Praha : Alverna, 1993 (141 s.)
Biografie sv. Františka z Assisi (1182-1226) v románové podobě.

Chesterton, Gilbert Keith: Svatý Tomáš Akvinský
Praha, Universum (Orientace sv.2) 1947 (222 s.), Krystal OP 1993 (109 s., ISBN 80-901528-1-3)
Svěží a modernímu člověku zcela srozumitelný výklad filosofie svatého Tomáše (1225-1274) na základě dobových souvislostí i na základě vlastního autorova spříznění s myšlenkovým světem tohoto velikého středověkého myslitele. Chesterton stejně jako svatý Tomáš zdůrazňuje přirozený zdravý rozum, přirozenou hodnotu všech stvořených věcí a vyrovnání mezi rozumem a vírou. Kniha je plna skvělých a vtipných postřehů i hlubokých pohledů do kulturních dějin.

Ignác z Loyoly
120 s., Praha, Zvon
Životopis zakladatele Tovaryšstva Ježíšova s výborem z jeho duchovních dopisů.

Jackson, Dave: Hrdinové víry
188 s., ISBN 80-238-6563-3, Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2000
Krátké biografie křesťanských misionářů a reformátorů vhodné pro děti.

Jak umíral mistr Jan Hus
4 s., Praha : Časop. Mladý křesťan, 1902

Janda, Jan: Jan XXIII., Pavel VI. a 2. vatikánský koncil
167 s., Praha : Svoboda, 1966
Práce sleduje v podstatě kronikářsky problematiku, kterou řešil 2. vatikánský koncil. Neomezuje se na jeho jednání, ale naznačuje ve zhuštěném nástinu dřívější snahy, cíle, organizaci a dogmata církve. Osvětluje změny, k nimž došlo během sta let v názorech církve na politický, vědecký a filosofický život, zvláště pak na dělnické hnutí.

Jan Lebeda : 1913-1991
9 s., ISBN 80-238-0780-3, S.l. : s.n. 1996

Jandourek, Jan: Tomáš Halík : ptal jsem se cest : životopisný rozhovor s profesorem Univerzity Karlovy a rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze
287, 8 s., ISBN 80-7178-143-6, Praha : Portál (Rozhovory) 1997

Jandourek, Jan: Václav Malý : cesta za pravdou
109 s., 8 s. portrétů, ISBN 80-7178-189-4, Praha : Portál (Rozhovory) 1997

Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi : sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22.-26. září 1993 v Bayreuthu, SRN
333 s., ISBN 80-85795-17-5, Praha : Česká křesťanská akademie : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 1995

Jan Pavel II., papež: Překročit práh naděje
195 s., ISBN 80-901006-9-4, Praha : Tok, 1995


Jan Szalatnay a jeho paměti z doby toleranční
Blahoslavova společnost, Praha 1931

Janů, Martin: Sv. Alfons, učitel církevní a zakladatel kongregace nejsvětějšího Vykupitele
31 s., Hlučín ve Slezsku : Exerciční dům (Životem ; Č. 100. Ročník V., číslo 4) 1931

Jiří Třanovský. Sborník k 300.výročí kancionálu Cithara sanctorum
Bratislava, Učená společnost Šafaříkova 1936

Johnston, Francis: Alexandrina - utrpení a sláva
79 s., ISBN 80-7266-033-0, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999
Biografie Alexandriny Maria da Costy (1904-1955), portugalské vizionářky.

Jörgens, Maria Apollinaris: Poslána osvědčit odvahu z víry : Marie Karolina Friessová, průkopnice v Novém světě
52 s., 10 s. fotogr., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1993
Biografie Marii Caroline Friess (1824-1892), členky Chudých školských sester naší Milé Paní.

Jörgensen, Johannes: Svatá Kateřina Sienská
481 s., Praha, Ladislav Kuncíř (Vinice Páně, sv.34) 1946
Kniha je napsána se znalostí myšlenkových proudů 14. stol. i s porozuměním pro vnitřní zanícení slavné světice. Blíží se životopisnému románu.

Jörgensen, Johannes: Svatý František z Assisi
418 s., Praha, Ladislav Kuncíř (Vinice Páně, sv.30) 1945
Úspěšný, solidně odborně historicky i teologicky založený a zčásti beletrizovaný životopis středověkého světce. Kniha je napsána na začátku našeho století.

Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova : Sborník k 10. výročí úmrtí otce Metoděje Habáně OP
106 s., ISBN 80-901528-7-2, Praha : Krystal OP, 1994
Biografie Metoděje Habáně (1899-1984), člena Řádu bratří kazatelů.

Justus Szalatnay černilovský. K stému výročí jeho narození podává Viktor Szalatnay
60 s., Kutná Hora 1934

Kadeřávek, Václav - Trtík, Z.: Život a víra ThDr. Karla Farského
199 s., 12 s. fot., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1982

Kadlec, Jaroslav: Jan Valerián Jirsík : Biskup českobudějovický
126 s., ISBN 80-901602-0-4, České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna (Setkání) 1993
Biografie Jana Valeriana Jirsíka (1798-1883), českobudějovického biskupa.

Kadlec, Jaroslav: Svatý Prokop
15 s., České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 1995
Biografie sv. Prokopa (975-1053).

Kadlec, Jaroslav: Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského
179 s., ISBN 80-902682-1-8, Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (Pietas benedictina ; seš. 2) 2000
Biografie sv. Prokopa (975-1053).

Kajpr, Adolf: Svědectví doby : kniha článků
98 s., ISBN 80-85795-00-0, Praha : Česká křesťanská akademie, 1993

Kalista, Zdeněk: Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky
341 s., Praha, Zvon 1991
Široce založená monografie o významné osobnosti našeho středověku.

Kalista, Zdeněk: Bohuslav Balbín
45 s., V Brně : Brněnské tiskárny (Církev a vlast ; sv. 4) 1947
Biografie Bohuslava Balbína (1621-1688).

Kalista, Zdeněk: Ctihodná Marie Elekta Ježíšova : Po stopách španělské mystiky v českém baroku
271 s., ISBN 80-85527-02-2, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 13) 1992
Biografie Marie Elekty od Ježíše (1605-1663). Jedna z posledních prací významného českého historika není obvyklým životopisem, ale systematicky začleňuje český náboženský život 16. a 17. srol. do proudu evropského.

Kalista, Zdeněk: Karel IV. Jeho duchovní tvář
253 s., Praha, Vyšehrad (Historica) 1971
Vliv sv. Augustina, sv. Tomáše Akvinského, Danta a Marsilia z Padovy na ideový základ Karlovy politiky.

Kánský, Alois - Pometlo, Michal: Stopy života
27 s. + 2 barev. mapy složené na 22 x 15 cm, ISBN 80-85527-31-6, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993
Čeští křesťanští světci a blahoslavení.

Kantůrková, Eva: Jan Hus : příspěvek k národní identitě
534 s., ISBN 80-86202-86-0, Praha : Hynek (Spisy Evy Kantůrkové ; sv. 5) 2000

Kaňák, Miloslav: Hus stále živý : Sborník studií k 550. výročí Husova upálení
144 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Blahoslav) 1965

Kaňák, Miloslav: Významné postavy staré Jednoty bratrské a jejich dílo
230 s., Praha : ÚCN, 1957

Kaňák, Miloslav: John Viklef : Život a dílo anglického Husova předchůdce
233 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Blahoslav) 1973
Biografie Johna Wycliffa (1320-1384), anglického církevního reformátora, a ukázky z jeho díla.

Kaňák, Miloslav: Významné osobnosti obecných dějin církevních : Skriptum pro stud. účely Husovy čs. bohosl. fak. v Praze. 1. díl
114 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1964

Kaňák, Miloslav: Významné postavy husitského revolučního hnutí : Určeno pro studijní účely Husovy čs. bohosl. fak. v Praze
229 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1960

Kaňák, Miloslav: Milíč z Kroměříže
147 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1975
Biografie Jana Milíče z Kroměříže (cca 1320-1374).

Karel G. Finney, veliký kazatel minulého století. I, Nástin jeho požehnaného života. II, Z jeho proslovů o probuzeních
95 s., Pardubice : Snahy, jednota evang. pracovníků a rozhod. křesťanů v ČSR, 1935

Kašpar, L.B.: Jan Blahoslav
1875

Kašpar, L.B.: Život Jana Augusty
1880

Kavka, Ferdinand: Syn Boží : Život Ježíše Krista
254 s., Praha ; Olomouc : Českobratrská jednota misijní, 1934

Kerr, Cecil: Tereza Helena Higginsonová : učitelka a mystická duše : 1844-1905
77 s., V Praze : Zemský spolek katolického učitelstva, 1938
Biografie Helen Teresy Higgins (1844-1905), zakladatelky kultu Svaté Hlavy Ježíše.

Kinzig, Josef: Apoštol Indiánů P. Petr Jan De Smet 1801 - 1873
160 s., V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého (Dědictví Svatojanské ; Rok 1930, č. 1), 1930
Biografie Pierre-Jeana de Smet (1801-1873), jezuitského misionáře mezi Indiány.

Klíma, Stanislav: Za prapor s kalichem
132 s., Praha, Kalich (Postavy a pokolení, sv.1.) 1938
Autorovi zkušenosti v evangelické církvi po vzniku republiky.

Klisz, Miloslav: Služebnice Boží sestra Faustyna : apoštolka Božího milosrdenství
40 s., ISBN 80-238-2947-5, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1998
Biografie sestry Faustyny Marie Heleny Kowalské (1905-1938).

Kněz a mučedník Jan Sarkander : sborník ke svatořečení
127 s., 24 s. fot. (část. barev.), Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994
Sborník věnovaný sv. Janu Sarkanderovi (1576-1620).

Kniha o Alfredu Fuchsovi
138 s., Praha, Propaganda 1946
Vzpomínky a svědectví současníků.

Kohout, J. A.: Apoštol východu a západu Sadhu Sundar Singh ...
63 s., Erie ; Praha : J.A. Kohout : Křesťanská služba, 1932

Kohout, Petr: Jsem hazardní hráč, aneb, Zpověď gamblera
79 s., ISBN 80-7169-958-6, Praha : Grada (Zdraví ; sv. 16) 2000

Koláček, Josef: Čínské epištoly
302 s., ISBN 80-86045-40-4, Velehrad : Refugium Velehrad-Roma (Čeští jezuité ; sv. 16) 1999
Biografie jezuitských misionářů v Číně Ignáce Sichelbartha (1708-1780), Jana Xavera Waltera (1708-1759) a Floriana Josefa Bahra (1706-1771).

Koláček, Josef: Magister Nhiem : (Thây Nhiem)
93 s., ISBN 80-86045-19-6, Velehrad : Refugium Velehrad-Roma : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova (Čeští jezuité ; sv. 13) 1998
Biografie Jana Kofflera (1711-asi 1780), jezuitského misionáře ve Vietnamu.

Koláček, Josef: Šimon Boruhradský : (1650-1697)
37 s., ISBN 80-86045-08-0, Velehrad : pro Českou provincii SJ vydalo nakladatelství Refugium Velehrad-Roma (Čeští jezuité ; 10) 1997
Biografie Šimona Boruhradského (1650-1697), jezuitského misionáře v Mexiku.

Koláček, Josef: Tadeáš Enis (1714-1769)
54 s., ISBN 80-86045-16-1, Velehrad : Refugium Velehrad-Roma (Čeští jezuité ; sv. 11) 1997
Biografie Tadeáše Enise (1714-1769), jezuitského misionáře v Paraguayi.

Koláček, Josef: Samuel z Trutnova
182 s., ISBN 80-86045-62-5, Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Česká provincie SJ (Čeští jezuité ; sv. 18) 2000, c2001
Biografie Samuele z Trutnova (1654-1725), jezuitského misionáře v Jižní Americe.

Kolman, Karel: Mezi lidojedy : Život Jana Williamse, apoštola jižního moře
177 s., Pardubice : Snaha, jednota evangelických pracovníků a rozhodných křesťanů, 1941

Konzal, Jan, biskup: Zpověď tajného biskupa
144 s., 8 s. obr. příl., ISBN 80-7178-271-8, Praha : Portál (Rozhovory) 1998

Kopecký, Jaroslav: Život a dílo sv. Františka Saleského
63 s., ISBN 80-7178-055-3, Praha : Portál, 1995
Biografie sv. Františka Saleského (1567-1622).

Kopecký, Jaroslav: Hrdinství pro každý den
116 s., ISBN 80-7178-119-3, Praha : Portál, 1996

Korbel, Joseph: V nepřátelském táboře
135 s., ISBN 80-85237-05-9, Ostrava : Křesťanské sbory v Československu, 1991
Biografie pracovníka Armády spásy, odsouzeného v r.1949 k dvanáctiletému žaláři. Autor vypráví své zážitky z vězení i o životě v tehdejším komunistickém Československu.

Kořenek, Josef: Jacques Fesch : nový lotr po pravici
23 s., ISBN 80-238-0272-0, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996
Biografie Jacquesa Fesche (1930-1957), vraha odsouzeného k trestu smrti, který ve vězení poznal Krista.

K oslavám sv. Lidmily
15 s., V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba 1921
Medailónek sv. Ludmily (860-921), české světice.

Košut, Ladislav: Benjamin Košut, jeho dílo a zápasy na poli české reformace
160 s., Českobratrské družstvo 1935

Koudelka, Vladimír J.: Dominik : zvěstování Božího slova
127 s., ISBN 80-901038-4-7, Tišnov : Sursum (Krystal) 1992
Biografie Dominika Gusmana (1170-1221), zakladatele dominikánského řádu.

Kovář, Emanuel: Sv. Gerard Majella : bratr laik z kongregace nejsv. Vykupitele, divotvůrce 18. století
207 s., V Brně : Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1906
Biografie sv. Gerarda Majelly (1726-1755).

Kowalski, Jan Wierusz: Encyklopedie papežství
163 s., ISBN 80-200-0191-3, Praha : Academia, 1994

Kozák, Jan: Život a dílo českého učitele
Praha, vl.n. 1937

Kozičová, Zuzana: Žila som v tme
Stará Turá, Nádej
Autobiografický román o ceste k trvalým hodnotám viery.

Kranz, G.: Ignác z Loyoly
33 s., Brno, Cesta 1990
Stručný životopis zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, jezuitů.

Kratochvíl, Alois František: Zavátou stopou : Život a dílo P. Petra
326 s., ISBN 80-85527-15-4, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1992
Biografie Václava Klementa Petra (1856-1901).

Kratochvíl, Zdeněk: Řečtí apologeti
38 s., Bratislava, ECM 1992
Obsah knihy

Krolmus, Václav: Život svatého Ivana, králeviče Horvatského, pousteníka a patrona českého pod skálou nad potokem Lodenicí, na Berounsku
36 s., V Praze : s.n. 1850

Kronus, Václav Š.: Sv. Efrém Syrský, učitel církevní : Dne 18. června : * 306, &+&
379, 7 s., Praha : Kropáč a Kucharský ("Bojovníci Boží" ; Seš. 13) 1934

Kronus, Václav Š.: Bl. Jan Sarkander, vzor křesťanské statečnosti : Dne 17. března : * 1576, &+& 1620
7 s., Praha : Kropáč a Kucharský ("Bojovníci Boží" ; Seš. 9) 1934

Kroupa, Jan Hrabě: Svaté tváře z kalendáře
266 s., ISBN 80-86093-21-2, Vizovice : Lípa, 1998

Kubát, L.: Idea svatováclavská ve světle pravdy
Praha, Evangelisační výbor seniorátu pražského 1929

Kubín, Petr: Blahoslavený Hroznata : kritický životopis
284 s., ISBN 80-7021-418-X, V Praze : Vyšehrad (Historica) 2000
Životopis bl. Hroznaty (asi 1160-1217)

Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský. Poutník rozhraní věků
372 s., Ostrava, Amosium servis 1992
Životopis a rozsáhlý katalog Komenského spisů je doplněn bibliografií a rejstříky.

Kumpf, Alfred: Pastýř a kormidelník. Životopis sv.Otce Jana XXIII
112 s., Praha, Lidová demokracie 1968

Kunský, Josef: Zde byli lvi
174 s., Praha : Albatros, 1972
Norský cestovatel Thor Heyerdahl, jeho krajan Roald Amundsen, skotský misionář a cestovatel David Livingstone, portugalský mořeplavec ve španělských službách Fernâo Magellan a františkánský mnich českého původu Oldřich z Furlánska jsou hrdiny poutavě psané knížky, která přibližuje čtenáři historii zeměpisných objevů. Tyto lidi, žijící v různých historických epochách a lišící se společenským postavením, spojuje odvěká lidská touha objevovat neznámé světy.

Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří
191 s., ISBN 80-901254-6-8, V Náchodě : Pavel Maur (Suma ; sv. 7) 1998
Biografie sv. Františka z Assisi (1182-1226), zakladatele františkánského řádu.

Kybal, Vlastimil: M. Jan Hus, život a učení I-III
1362 s., Praha, Jan Laichter 1931

Lahodný, Stanislav: Farský a naše dny
98 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství Blahoslav 1955
Biografie Karla Farského (1880-1927). Knížka pojednává o životě a díle zakladatele československé církve, o jeho názorech theologických i politických.

Lajeunie, Etienne-Marie: Anička : (Anne de Guigné) 1911-1922
168 s., V Přerově : Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie (Edice smíru) 1930
Biografie Anne de Guigné (1911-1922), francouzské katolické světice.

Lang, Alois: John Henry Newman. Úvod do jeho náboženské filosofie a výbor ze spisů
355 s., Praha, Vyšehrad 1947
Život a dílo kardinála Newmana, slavného anglického konvertity 19. stol.

Lang, Alois: Otec pouště sv. Jeronym
319 s., Praha : Vyšehrad (Lang, Alois: Spisy) 1948
Biografie sv. Jeronýma (ca 340-420), církevního otce.

Lazecký, František: Vladaři : Úvahy o českých dějinách o národních světcích
52 s., Praha : Řád, 1991

Leatherberry, David - Abbott, Bob: Afghanistán - mé slzy
170 s., ISBN 80-7112-043-X, Albrechtice : Křesťanský život c1997
Vzpomínky Davida Leatherberryho (1941) na Afghánistan a humanitární pomoc a misijní činnost v letech 1976-1980.

Lebeda, Jan: Sváteční člověk : Život biskupa Antonína Podlahy (1865-1932)
155 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Charita) 1965
Listy víry.

Ledóchowska, Marja Terezja: M.T. Ledóchowska, zakladatelka a první vrchní ředitelka Družiny sv. Petra Klavera pro africké misie a Díla osvobození otroků : Zemřela v Římě dne 6. července 1922
48 s., Praha : Družina sv. Petra Klavera, 1932

Lewis, Clive Staples: Svědectví o zármutku
60 s., ISBN 80-85495-55-4, Praha : Návrat domů 1995
Autorovo vyprávění o období, kdy zemřela jeho manželka.

Lewis, Clive Staples: Zaskočen radostí : podoba mého dřívějšího života
158 s., ISBN 80-85795-07-8, Praha : Česká křesťanská akademie, 1994
Osobní zpověď světoznámého křesťanského autora o jeho setkání s Bohem.

Libosvar, Zdeněk: Moravský biskup František Dietrichštejn
161 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994
Biografie Františka Dietrichštejna (1570-1636), olomouckého biskupa.

Lidový misionář ; Sluha boží Evžen z Mazenodů, zakladatel Oblátů Neposkvrněné Panny Marie
32 s., Hlučín : Excerciční dům (Životem ; Č. 293. Roč. XIII. Čís. 5) 1938

Lilley, Stella Maris: Padre Pio: Život s utrpením
8 s., Praha : Řád, 1994 Biografie pátera Pia (1887-1968)

Linder, Leo: Johanka z Arku
233 s., ISBN 80-86128-80-6, Ostrava : Domino, 2000
Biografie sv. Jany z Arku (1412-1431).

Linhartová, Benedikta: Velepíseň života Marie Wardové, zakladatelky Institutu Beatae Mariae Virginis
118 s., ISBN 80-901476-1-5, Vimperk : Viener, 1993
Biografie Marie Ward (1585-1645).

Lipanský, Jetřich (pseud.): Josefina Chotková, žena statečného ducha a křesťanského srdce
54 s., Olomouc : Vítězové, Dominikánská Edice Krystal (Vítězové ; Roč. VII. Sv. 9) 1940

Lohrum, Meinolf: Dominik
73 s., 16 s. obr. příl., ISBN 80-85929-32-5, Praha : Krystal OP (Dominicana ; sv. 2) 1999
Biografie sv. Dominika (1170-1221), zakladatele dominikánů.

Lochman, Jan Milič: Duchovní odkaz obrození : Dobrovský, Bolzano, Kollár, Palacký : Náboženské profily
350 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1964
Náboženský profil Josefa Dobrovského (1753-1829), zakladatele české slavistiky, Bernarda Bolzana (1781-1848), českého filozofa a matematika, Jana Kollára (1793-1852), slovenského básníka a Františka Palackého (1798-1876), českého historika.

Loubal, František: Proč nemohu oslavovati sv. Václava?
16 s., Brno, nákl.vl.

Ludvíkovský, Jaroslav: Kristiánova legenda
Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily
165 s., Praha, Vyšehrad 1978
Publikace přináší latinský text a český překlad legendy a shrnuje výsledky mnohaleté práce prof. J. Ludvíkovského. V poznámkách k edici se prof.Ludvíkovský zabývá zejména Kristiánovým literárním stylem a komentuje zvláště ty části díla, které jednoznačně potvrzují jeho pravost a datování do 10. století.

Dr. Lukášek, Josef: Jan Janata a naše minulost
290 s., Praha, V.Horák 1931

Dr. Lukášek, Josef: Josef Růžička - jeho život a dílo. Příspěvek k dějinám evangelické církve v Praze
290 s., Praha 1929

Lukášek, Josef Václav: Jiří Třanovský na Moravě a československá církevní a kulturní vzájemnost
99 s., V Turčianskom Sv. Martine : nákladom vlastným 1936

Malá, Věra: Cesty Boží lásky
119 s., ISBN 80-85527-23-5, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993

Maliński, Mieczyslaw: Celý Tvůj. Životopis papeže Jana Pavla II
315 s., Praha, Vyšehrad 1990
Netradičně pojatý životopis papeže Jana Pavla II.

Malínský, František: Otázka svatováclavská v české historii
46 s., Brno, Svaz osvět. ústředí moravsko-slezských

Malý, P.: Život sv. Cyrila a Metoděje a jejich poměr k Římu a Cařihradu. K 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje
233 s., Hlinsko, J.Wagner 1936

Mannsbart, Claus: David Nitschmann. První biskup obnovené Jednoty bratrské
28 s., Klub přátel Suchdolu nad Odrou 1995

Marcinkovskij, Vladimir Filimonovič: Z boje o náboženství v sovětském Rusku : Zápisky věřícího : (1917-1923)
364 s., V Praze : Křesťanský spolek mladíků v Čechách, 1931

Marek, Pavel - Červený, Vladimír - Lach, Jiří: Od katolické moderny k českému církevnímu rozkolu : nástin života a díla Emila Dlouhého-Pokorného (1876-1936), kněze, politika a žurnalisty
315 s., ISBN 80-86200-30-2, Rosice u Brna : Gloria, 2000
Biografie Emila Dlouhého-Pokorného (1867-1936) a přiblížení stavu katolické církve na přelomu 19. a 20. stol.

Marianov, Ivan: Dobrovolná oběť života za sjednocení křesťanů, sestra Maria Gabriela (1914-1939), trapistka z Grottaferraty u Říma
32 s., Frýdek : Exerciční dům (Životem; Čís. 358. Roč. XV. Č. 22) 1940

Marie Anna od Ježíše: Anna od Ježíše : Zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii
126 s., ISBN 80-85527-19-7, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 28) 1993
Biografie Anny od Ježíše (1545-1621).

Marie-Eugene od Dítěte Ježíše: Tvá láska rostla se mnou : Terezie z Lisieux, génius Ducha
135 s., ISBN 80-7192-241-2, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; sv. 45), 1997
Biografie sv. Terezie z Lisieux (1873-1897).

Marie Jonesova a její bible čili Malý začátek velikého díla : pravdivý příběh
30 s., V Praze : Biblická společnost britická a zahraniční, 1913

Mařan, Ctibor: Cesta do Damašku
39 s., Frýdek, Exerciční dům 1946
Životpis dr. Alfreda Fuchse, židovského konvertity, novináře a mučedníka v Dachau.

Masaryk, Tomáš Garrigue: Jan Hus : Naše obrození a naše reformace
62 s., Praha : Čas, 1899

Med, Oldřich: Český Don Bosko : Životopis P. Ignáce Stuchlého
138 s., 26 s. fotogr., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1992
Biografie Ignáce Stuchlého (1869-1953).

Meester, Conrad de: Tvá blízkost je mé štěstí : Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice
79 s., ISBN 80-85527-79-0, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 37) 1995
Biografie Alžběty od Nejsvětější Trojice (1880-1906).

Messadié, Gérald: Žhář : život apoštola Pavla
347 s., ISBN 80-204-0643-3, Praha : Mladá fronta, 1997

Mikulka, Jaromír: Anežka Přemyslovna
40 s., Praha, Melantrich (Slovo k historii, sv.13) 1988

Modráček, František: Legenda o svatém Václavu ve světle pravdy
16 s., ÚKDN, Antonín Svěcený

Molnár, Amedeo: Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty
157 s., Praha, Husova bohoslovecká fakulta 1948
Výklad učení vůdčí osobnosti druhého pokolení bratrského (zemřel 1528), doplněný výborem z jeho spisů.

Molnár, Amedeo - Filipi, Pavel: Do posledních končin : Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám
130 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Studie a texty Komenského ev. bohosl. fakulty ; Sv. 5) 1982

Molnár, Amedeo: Probuzený lev. O životě Petra Valda
49 s., Praha, Kalich 1945
Obsah knihy

Molnár, Amedeo: Sedm statí o Komenském : Skriptum pro stud. účely Komenského ev. bohoslovecké fak. v Praze
116 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1971
Úvahy o Janu Amosu Komenském (1592-1670).

Morris, Harold: Dva razy udelená milosť : Miesto doživotia návrat do života
190 s., ISBN 80-901726-3-6, Brno : Nová naděje 1994
Vlastní životopis Harolda Morrise (1941), bývalého vězně, o jeho setkání s Bohem

Le Mouël, Gilbert: Seznamte se: apoštol Pavel
63 s., ISBN 80-86025-19-5, Praha : Paulínky (Víra a život) 1999
Biografie ap.Pavla.

Müller, Jiří: A přece Otec nebeský o ně stará se
220 s., 1988
Deník křesťana a známého sociálního pracovníka v Anglii 19.stol.

Mut, D.W.: Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška
79 s., Praha : Kropáč & Kucharský, 1928
Biografie sv. Terezie z Lisieux (1873-1897).

Naše světla (cesta?) : čtení ze životů svatých
823 s., 14 obr. příl., Frýdek : Exerciční dům, 1947
Poslední u nás vydané velké životy svatých, vyprávěné pro lid a mládež.

Navrátil, F.O.: Petr Chelčický. Národohospodářsky sociologický rozbor náboženské osobnosti
132 s., Kdyně, Knihovna okres.osvět.sboru

Nebe nad močály : životopis sv. Marie Goretti
85 s., ISBN 80-7266-032-2, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999
Biografie sv. Marii Goretti (1890-1902).

Neyer, Maria Amata: Edita Steinová : Život v dokumentech a obrazech
83 s., ISBN 80-85527-16-2, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993
Biografie Edith Stein (1891-1942).

Nežárecký, Josef B.: William Booth a jeho Armáda spásy
87 s., Praha, Josef Štětka (Knihovna pro duševní studia, sv.XIII), 19??

Nigg, Walter: Benedikt z Nursie
110 s., Praha, Zvon
V knize je představen otec západního mnišství,, patron Evropy a spoluzakladatel křesťanské kulturní tradice.

Nigg, Walter: Muž z Assisi. František a jeho svět
39 s., Brno, Cesta 1990
Stručný, poutavě napsaný životopis, zdůrazňující zejména ty stránky Františkovy osobnosti, které jsou stále aktuální.

Nigg, Walter: Tomáš More. Světec svědomí
59 s., Brno, Cesta 1990
Stručný, poutavě a moderně pojatý životopis z pera současného švýcarského protestantského profesora církevních dějin.

Nouwen, Henri J. M.: Našel jsem domov
189 s., ISBN 80-7178-078-2, Praha : Portál, 1996
Vlastní životpis Henriho J. M. Nouwena (1932-1996).

Novák, J.V.: J.A.Komenský
722 s., Praha, Dědictví Komenského 1932

Novák, Miroslav: Cestou lásky a pokoje : Ze života a díla patriarchy dr. Miroslava Nováka
109 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Blahoslav) 1962
Biografie Miroslava Nováka (* 1907), patriarcha církve československé.

Nová světla : životopisy blahoslavenců z roku 1926
143 s., V Přerově : Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, 1928

Novéna k uctění památky kněze z Mariannhillské misijní kongregace p. Engelmara Unzeitiga (1911-1945)
34 s., ISBN 80-7192-148-3, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996

Novotný, J.V.: Český kníže Václav Svatý
75 s., Praha, Státní nakladatelství

Obrátenie farára W. Haslama
7 s., Pardubice : Snaha, jednota evang. pracovníků a rozhodných křesťanů v ČSR, 1935

Odložilík, Otakar: Karel starší ze Žerotína. 1564-1636
197 s., Praha, Melantrich 1936

Odložilík, Otakar: Mistr Jan Campanus
49 s., Praha, Čs. graf. Unie 1938

O'Donovan, Patrick: Padre Pio
18 s., 4 s. barev. fot., ISBN 80-901189-4-1, Praha : Řád, 1993
Biografie pátera Pia (1887-1968).

Orchardová, M. Emanuela: Až Bůh bude chtít. Marie Wardová ve svých dopisech
129 s., Vimperk, Nakl. Viener 1991
Úryvky z autobiografie a dopisy jsou opatřeny spojujícím komentářem a vysvětlivkami a vytvářejí strhující životopis zakladatelky první žensské kongregace - Institutu anglických panen.

Palouš, Radim: Komenského Boží svět
142 s., Praha, SPN 1992
Obraz náboženského světa J.A.Komenského.

Paltro, Piera: Maria : život Matky Boží
62 s., ISBN 80-86025-02-0, Praha : Paulínky, 1996

Památce služebníka Božího Petra Marušiaka. Sborník vzpomínek a úvah k prvnímu výročí jeho smrti
Jičín, Českobr. ev. fil. sbor 1931

Památník věnovaný duchovnímu pastýři Pavlu F. Lanštjákovi v upomínku na věrnou službu v letech 1884 až 1929
163 s., Horní Dubenky, Staršovstvo farního sboru československé církve evangelické 1929

Pane, Ty jsi povolal... Vladislav Santarius - Boží dílo skrze jeho život a službu
175 stran, ISBN 80-238-7873-5, Slezská církev evangelická a. v., Český Těšín 2001

Papini, Giovanni: Život Krista
349 s., ISBN 80-85769-07-7, Praha : Volvox Globator, 1993

Parazzoli, Ferruccio: Život Ježíše z Nazareta
182 s., ISBN 80-86025-27-6, Praha : Paulínky, 2000

Pecka, Dominik: Z deníku marnosti
247 s., Brno : Atlantis (ISBN 80-7108-062-4); Řím : Křesťanská akademie (Studium ; Sv. 38) 1993
Dominik Pecka (1895-1981) o sobě.

Pekař, Josef: Jan Žižka a jeho doba I - IV
Praha 1927-1933

Pekař, Josef: Svatý Václav
47 s., Praha, nakl. Historického klubu, Klementinum 1929
Rozsáhlá recenze na tuto knihu: Český bratr, roč.VI (1929), str.203-208.

Pernoud, Régine: Život Jany z Arku
109 s., ISBN 80-85319-36-5, Brno : Cesta, 1994
Biografie sv. Jany z Arku (1412-1431).

Pešková-Kounovská, Olga: Farský žije : O zakladateli a prvním patriarchovi církve československé pro mládež k desetiletému výročí jeho smrti
15 s., V Praze XIX : Ústřední rada církve československé (Živá církev. Řada 2, Edice Akce církevní spolupráce ; Sv. 3) 1937

Petrů, Cyril Ludvík: Dnes ke mně mluví
289 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1995
Vyprávění o křesťanských světcích a svátcích.

Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců
125 s., ISBN 80-901587-5-7, Praha : Unicornis, 1998

Pitter, Přemysl: Nad vřavou nenávisti : vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové
236 s., ISBN 80-7017-972-4, Praha : Kalich, 1996
Vzpomínky Přemysla Pittera (1895-1976) a Olgy Fierzové (1900-1990).

Pitter, Přemysl: život - dílo - doba : sborník referátů a diskusních příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ke 100. výročí narození Přemysla Pittra ve dnech 22. a 23. června 1995 na Univerzitě Karlově v Praze
212 s., ISBN 80-901461-4-7, Praha : Pedagogické muzeum J.A. Komenského : Nadace Přemysla Pittra a Olgy Fierzové ; Curych : Spolek MILIDU, 1996

Piťha, Petr: Blahoslavená Zdislava
43 s., Praha, Zvon 1991

Piťha, Petr: Blahoslavený Jan Sarkander
47 s., Praha, Zvon 1990
Stručný životpis moravského mučedníka 17. stol.

Piťha, Petr: Čechy a jejich svatí
240 s., barev. obr. příl., mp., Praha : AVED, 1992

Piťha, Petr: Dvě tváře českého vychovatelství : Ludmila Přemyslovna a Jan Amos Komenský
71 s., S.l. : AVED, 1992

Piťha, Petr: Posel ze zámoří. Sv. Jan Nepomuk Neumann
69 s., Praha, ÚCN (Charita) 1990
Věcný, moderně pojatý životopis.

Piťha, Petr: Svaté patronky Evropy
93 s., ISBN 80-902776-4-0, Praha : COMDES (Chvilka klidu ; sv. 6) c2000

Piťha, Petr: Svatý Norbert
54 s., Praha, Zvon 1990
Život a dílo zakladatele premonstrátů.

Plavec, Gusto: Tristoročný Tranoscius
80 s., Lipt. Sv. Mikuláš, Tranoscius 1936
Kniha obsahuje stručný životopis Třanovského, přehledný rozbor jeho literárního díla a zvláště jeho zpěvníku Cithary svatých. Její obsah uvádí podrobně a podává úplný seznam 414 písní prvního vydání. Pak stručně sleduje další vyydání kancionálu a hodnotí význam Třanovského i jeho díla. Poučeníí uzavírá seznamem literatury (hlavně slovenské), která se Třanovského týká.

Pletzer, Karel: Biskup Jan Valerian Jirsík 1798-1883 : Soupis literární činnosti a literatury o něm
28 s., České Budějovice : Státní vědecká knihovna, 1993

Pohorský, Petr: Blanický rytíř
100 s., Praha, Řád
Životopis Jaroslava Kozla, mladého katolického aktivisty, který byl umučen v Dachau.

Pokorný, F.: Sborník dra Karla Farského
Praha 1928

Pokorný, Ladislav: Odkaz soluňských bratří : Sborník k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje
198 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Teologické studie) 1987

Pokorný, Pavel R.: Biskupové Čech, Moravy a Slezska po roce 1918 a jejich znaky
67 s., Ostrava, Genealogická agentura 1992
Příručka obsahuje základní životní údaje o našich biskupech (včetně světících), správcích diecézí a zobrazení 66 biskupských znaků.

Polc, Jaroslav V.: Světice Anežka Přemyslovna
165 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Česká katolická Charita) 1988
Moderně pojatá a o bohatý materiál opřená monografie autora, který působů v Římě jako ředitel knihovny papežské Lateránské univerzity.

Pollock, John: Ježíš : Mistrův život
195 s., ISBN 80-7255-024-1, Praha : Návrat domů (Tvůrci dějin ; sv. 4) 2000

Práce a utrpení Ct. Anny Kateřiny Emmerichové : za církev, za obrácení hříšníků a za umírající s obrazy svátků
156 s., Ve Staré Říši na Moravě : Marta Florianová (Dobré dílo ; sv. 85.) 1926
Biografie Anny Kathariny Emmerich (1774-1824), německé řeholnice.

Pracný, Petr: Český kalendář světců
332 s., ISBN 80-85764-05-9, Praha : EWA, 1994

Prange, Gordon W.: Boží samuraj. Hlavní pilot na Pearl Harboru
304 s., Praha, Naše vojsko 1995
Biografie japonského pilota, velitele leteckého útoku na Pearl Harbor, který se po skončení války stal křesťanem.

Pražák, Richard: Maďarská reform. inteligence v českém obrození
Praha 1962

Procházka, Matěj: Žiwot bl. Jana Sarkandra mučeníka xii,
1150 s., W Brně : Antonín Ritsch (Dědictwí sw. Cyrilla a Methodia ; r. 1861) 1861

Procházka, Jakub: Sv. Angela z Mericiův a duchovní dcery její
299 s., V Brně : Dědictví svat. Cyrilla a Methodia (Bibliotéka životů Svatých ; Č. VII.) 1862
Biografie sv. Angely Merici (1474-1540), katolické světice, zakladatelky voršilek.

První křesťanští poustevníci : výroky a povědění ze sbírek: Apofthegmata ton haigon geronton, He pros lauson historia (periekusa bius osion pateron)
ISBN 80-238-1734-5, Hostinné : Stauros, 1995
Medailonky o sv. Antonínu Velikém (asi 250-356), sv. Pavlu Thebaidském (asi 228-asi 347), a Ammúnu Nitriótském (nar. asi 250).

Purm, Augustin: Putování za hlasem Božím : sv. Klement Maria Hofbauer
61 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Česká katolická Charita - Světci duchovní obnovy), 1989
Autorem tohoto stručného životpisu, napsaného poutavě a založeného na hluboké znalosti všech historických i myšlenkových souvislostí, je dr. Petr Piťha.

Rasooli, Jay M. - Allen, Cady H.: Lékař z Kurdistánu
133 s., Jindřichův Hradec, Stefanos 1996
Obsah knihy

Ratzinger, Joseph: O víře dnes : rozhovor s Vittoriem Messorim
159 s., ISBN 80-238-3165-8, Olomouc : Matice cyrilometodějská 1998

Risso, Paolo: Pier Giorgio Frassati : Bohatý mladík, který řekl "ano"
163 s., ISBN 80-85282-29-1, Praha : Portál, 1992

Rossi, Hans: Duha nad Svatou zemí
35 s., ISBN 80-85527-21-9, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 30) 1993
Biografie Marie od Ukřižovaného (1846-1878).

Różycki, Ignacy: Boží Milosrdenství : základní rysy pobožnosti k Božímu Milosrdenství
41 s., 4 s. barev. obr. příl., ISBN 80-7266-023-3, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999
Biografie sestry Faustyny Marie Heleny Kowalské (1905-1938), polské křesťanské vizionářky, a kult Srdce Ježíše.

Rulíšek, Hynek: České nebe : Slovník českých patronů
38 s., ISBN 80-900633-8-1, Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 1993

Patriarcha Dr K. Farský, novodobý hlasatel Ježíše Krista : Sborník
234 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Sborník extensí Husovy fakulty ; Zimní semestr 1952-1953) 1954
Sborník věnovaný Karlu Farskému (1880-1927), zakladateli církve československé.

Rafajová, Marie: Na pasekách
140 s., Praha, V.Horák 1935
Zážitky z dětství na Valašsku známé autorky dětských knih.

Risso, P.: Pier Giorgio Frassati
168 s., Praha, Portál 1992
Životopis moderního světce, člověka dnešní doby.

Rougier, Stan: František z Assis - básník a prorok
39 s., Brno, Petrov 1990

Rutherford, Mark: Vlastní životopis
1906

Rybák, Josef: Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém : k dvěstěletému jubileu jeho svatořečení 19. března 1929
84 s., V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého (Podíl "Údů Dědictví Svatojanského" ; r. 1929, č. 2) 1929

Rybák, Josef: Sv. Petr Kanisius z Tovaryšstva Ježíšova, učitel církevní
27 s., Kroměříž : Společenská knihtisk. 1925

Rybárik, Ján: Evanjelista Moody. Nástroj veľkého duchovného prebudenia a priekopník ekumenického hnutia
123 s., Modrý kríž na Starej Turej 1947

Řehák, Karel Lev: Albert Chanovský, rytíř z Dlouhé vsi, apoštol a misionář krajů pošumavských
22 s., Klatovy : Sv. Josefská jednota, 1912

Řezníček, Jan: Ve věži smrti
Praha, Kalich 1928 (398 s.), Choceň, nákl.vl. 1936 (348 s.)
Zkušenosti mladého bohoslovce, odsouzeného za údajnou špionáž k trestu smrti, za mřížemi cely smrti.

Řezníček, Josef: Svatý František Solano, patron františkánských misií
53 s., Olomouc : Vítězové, profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského (Vítězové ; Roč. III. Sv. 8) 1936

Řezníček, Vácslav: Jan Leopold Hay
Praha 1915

Říčan, Rudolf: Husův sborník : Soubor prací k 550. výročí M. Jana Husa : Určeno pro stud. účely Komenského ev. bohosl. fak. v Praze : Obor: církevní dějiny
200 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1966

Říčan, Rudolf: Jan Amos Komenský - muž víry, lásky a naděje
147 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1970

Doc. Říčan, Rudolf: Životní dílo Karla Eduarda Lányho. K dějinám českého luterství 19. století
415 s.

Sahula, Jiří: Karel IV. jako křesťan a vlastenec
486 s., Hradec Králové : Tisk. druž. (Knih. Obnovy ; 7) 1905

Sales, Lorenzo: Ježíšovo srdce světu : Ze spisů M. Konsoláty Betronové, členky kapucínského řádu
179 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994

Sborník dra Karla Farského
Praha 1928

Sborník ke svatořečení paní Zdislavy z Lemberka
105 s., ISBN 80-85929-03-1, Praha : Krystal OP, 1995

Sborník úcty sv. Antonína Paduánského v Českých zemích
136 s., 16 s. obr. příl., Praha : Antonín Šorm, 1925

Scapin, Santino: Titus Brandsma : Učitel lásky k lidem, mučedník svobody
131 s., ISBN 80-85527-39-1, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 32) 1994

Sebba, Anne: Matka Tereza : pozadí mýtu
332 s., 8 s. obr. příl., ISBN 80-242-0194-1, Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2000

Sedlák, Jan: Mistr Jan Hus
Praha 1915

Schauber, Vera - Schindler, Hanns Michael: Rok se svatými XXVI,
702 s., Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1994 (ISBN 80-85527-75-8), 1997 (ISBN 80-7192-304-4)

Schaller, Martin: Svatý Benedikt, patriarcha západního mnišstva
237 s., Praha, B.Rupp (Světla Boží, sv.2) 1947
Životopis patrona Evropy v parafrázovaných příbězích z legend a rozbor jeho řehole.

Schmöger, K. E.: Práce a utrpení A. Anny Kateřiny Emmerichové za církev i za obrácení hříšníků a za umírající
157 s., Stará Říše na Mor. : Marta Florianová (Dobré dílo ; 85) 1926

Schneider, Wilhelm: Ti, kdož hledali ducha, a "Boží přátelé" : historické miniatury
69 s., ISBN 80-900307-6-9, Praha : Baltazar, 1993
Křesťanské osobnosti stol. 9.-15. - medailony.

Schulz, Karel: Pochvala svatých patronů českých : k povzbuzení, abychom je vroucně vzývali v tento čas přenebezpečný
56 s., ISBN 80-7042-467-2, Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997

Sick, Ingeborg: Anjel vězňů. Obrázky ze života finské křesťanky Matildy Wrede
88 s., Praha, Křesťanský spolek mladíků 1930

Silvestr M. Braito 1898-1962 : příspěvek k českému tomismu
108 s., ISBN 80-7041-590-8, Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická (Prométheus. Religiosa ; sv. 14 (3)) 1998

Six, Jean Francois: Terezie z Lisieux. Světice "malé cesty"
62 s., Brno, Cesta 1990
Život francouzské karmelitky z konce 19. stol.

Skružný, Ludvík: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených
294 s., ISBN 80-902328-0-9, Čelákovice : Městské muzeum, 1996

Slavníkovci ve středověkém písemnictví
470 s., Praha, Vyšehrad
Kniha přináší ucelený soubor českých překladů všech literárních památek a dokumentů do 10. poloviny 14.století týkajících se Slavníkovců, především osobnosti sv. Vojtěcha. Jsou tu především dvě díla Vojtěchova a všechny legendy svatovojtěšské. Řada textů je tu publikována poprvé.

Slavnostní památník J.A.Komenského
142 s., Praha, Comenius
Obsahuje kromě významných ilustrací řeči, proslovené při slavnostech na památku třístých narozenin J.A.Komenského v r. 1892. Textová část jeho jest nutným doplňkem ku každému životopisu a ke každému ocenění Komenského, poněvadž rozvádí zevrubně a s náležítým důrazem na to, co vidí na Komenském ten neb onen spisovatel dnů našich, nýbrž to, co za hlavní věc u sebe pokládal Komenský sám.

Slosser, Bob: Říkali mu pan Letnice : (příběh Davida du Plessis)
153 s., 4 s. il., ISBN 80-901960-5-5, Praha : Křesťanská misijní společnost, 1996
Biografie Davida Du Plessis (1905) a dějiny letničního hnutí 1936-1977.

Slovo a život : Sborník studií vyd. k 70. narozeninám prof. ThDr. Jana Merella
98 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Česká katolická Charita - Edice stud. textů Cyrilometodějské bohoslovecké fak. v Litoměřicích), 1974

Sokol, Jan: Mistr Eckhart a středověká mystika
370 s., ISBN 80-7113-074-5, Praha : Zvon, 1993
Biografie Eckharta z Hochheimu (1260-1327).

Soluňští bratři : 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu : Sborník
245 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Česká katolická Charita - Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích) 1962, 1963

Souček, Josef Bohumil: O svrchovanost víry : Sborník k 70. výročí narození J.L. Hromádky
141 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1959
Obsahuje 15 statí, z nichž část je věnována rozboru díla jubilantova. Další stati jednají o teologických a církevněhistorických námětech. Připojena je bibliografie prací J.L. Hromádky z let 1949-1958.

Speyr, Adrienne von: Eliáš
91 s., ISBN 80-85527-09-X, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 20) 1992

Speyr, Adrienne von: Služebnice Pána
145 s., ISBN 80-85527-24-3, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993
Biografie Panny Marie.

Stanley, Henry Morton: Jak jsem našel Livingstona
Praha : Orbis (Cesty) 1972 (151 s.), Albatros 1978 (176 s.)
Cestopis amerického novináře líčí osudy výpravy do nitra Afriky, jejímž cílem bylo nalézt slavného skotského cestovatele Davida Livingstona, pátrajícího po pramenech Nilu. Výprava se uskutečnila r. 1870 z popudu vydavatelelistu New York Herald a její cestu sledovala veřejnost s velkým zájmem. Živé a zajímavé vyprávění je cenným svědectvím o Africe a Afričanech sedmdesátých let minulého století.

Staroslověnské legendy českého původu. Nejstarší kapitoly z dějin česko-ruských vztahů
399 s., Praha, Vyšehrad 1976
Kniha obsahuje nejstarší legendy o sv. Václavu, sv. Ludmile, legendu o sv. Vítu a Vyprávění o svatých mučednících Borisi a Glebovi.

Stein, Edith: Věda kříže : studie o svatém Janu od Kříže
256 s., ISBN 80-85319-92-6, Brno : Cesta, 2000

Stejskal, František Xaver: Svatý Jan Nepomucký. Díl 2, Úcta, kanonisace a obrana
175 s., V Praze : Dědictví sv. Jana Nepomuckého (Dědictví Svatojanské ; roč.1922, č. 149), 1922

Stewart, James A.: Mé svědectví : 3 proslovy skotského evangelisty, bývalého footballisty Jamesa A. Stewarta, které 9., 10. a 11. listopadu 1936 v Praze na Slov. ostrově poslouchalo 3 1/2 tisíce lidí
31 s., Praha : Křesťanský spolek mladíků v Čechách 1936

Doc. Stloukal, K.: Sv. Václav a svatováclavská idea v našich dějinách
50 s., Praha, Politický klub československé národní demokracie

Stöcker, Monika Maria: Dobrodružství velké lásky : Terezie z Lisieux (1873-1897) : portrét sestry Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře
159 s., ISBN 80-7192-302-8, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; sv. 52) 1999

Stoddard, Charles Warren: Svatý Antonín z Padovy
60 s., ISBN 80-901189-5-X, Praha : Řád, 1993
Biografie sv. Antonína Paduánského (asi 1190-1231).

Ströbinger, Rudolf: Hosté poslední večeře : osudy dvanácti apoštolů
173 s., 16 s. barev. il., ISBN 80-7173-582-5, Brno : MoBa (Otazníky historie), 1997

Středověké legendy o českých světcích
263 s., ISBN 80-7106-280-4, Praha : Lidové noviny (Česká knižnice), 1998

Suenens, Léon Joseph: Král Baudouin : život, který oslovuje
95 s., 8 s. barev. il., ISBN 80-7192-132-7, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
Biografie belgického krále Baudouina I. (1930-1993).

Sv. Antonín Paduánský
40 s., Jaroměř : Ars, 1938

Svatoš, Ambrož M.: Blahoslavená Zdislava
181 s., Olomouc, Dominik (Krystal, sv. 93) 1948

Svatoš, Ambrož M.: Paní Zdislava
29 s., Praha, Vyšehrad (Život, sv. 3) 1970

Svatoš, Martin - Svatoš, Michal: Živá tvář Erasma Rotterdamského
379 s., Praha, Vyšehrad 1985

Sv. Jan od Kíže - učitel víry. Sborník vydaný k. vyročí smrti Jana od Kříže
77 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské naklatelství (Karmelitánská spiritualita sv.9) 1991
Soubor úvah a článků řady autorů, většinou karmelitánských teologů, kteří přibližují dnešním věřícím život a dílo významného španělského mystika a učitele církve. Sborník obsahuje apoštolský list papeže Jana Pavla II. k tomuto výročí.

Svatý Benedikt
193 s., Praha, Scriptum 1992
Život sv.Benedikta, Mniššství, Dějiny benediktinů, Benediktinské kláštery v Čechách a na Moravě. Poslední třetinu knihy tvoří přílohy, mj. ukázky z Řehole a z Dialogů sv. Řehoře Velikého.

Svatý Václav - náš program : slavnostní řeči
61 s., Česko : s.n. (Příloha Kazatelny ; sv. 40) 1928

Svoboda, Jan Adam: Nový křížovník s červeným srdcem a nový mučedlník od prolité v srdci krve svatý Jan Nepomucký : barokní kázání zlonického děkana z roku 1736 vii,
25 s., Kladno : Okresní úřad ; Slaný : Nadace V.V. Štecha, 1995

Dr. Szeberényi, L.Ž.: Luther či Loyola? Theologická časová úvaha.
310 s., Liptovský Sv. Mikuláš, Tranoscius 1930

Šimíček, František: Kovárna duší
143 s., ISBN 80-7266-025-X, Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1999
Zkušenosti Františka Šimíčka, politického vězně, a perzekuce křesťanů v letech 1948-1968.

Šimsa, Jaroslav: Úzkost a naděje : Dopisy, sny, události 1940-1945
209 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství (Kalich) 1969
Vlastní životopis Jaroslava Šimsy (1900-1945), pracovník křesťanského hnutí čes.

Šlosárek, Adolf: Mé vyznání : proč jsem adventistou sedmého dne
119 s., ISBN 80-85832-25-9, Ostrava : JUPOS, 2000

Špidla, Josef: Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době : (o nejznámějším moravském jezuitovi Rudolfu Vašíčkovi)
37 s., ISBN 80-901909-0-1, Vyškov : MINT, 1995

Špidlík, Tomáš: K vyšším věcem jsem se narodil
444 s., ISBN 80-900275-1-2, Praha : Alverna, 1991

Štulc, Václav Svatopluk: Sv. Martin, biskup Tourský a vyznavač Páně : stručný nástin životopisný s připojenou pobožností
28 s., V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna J. Zeman, 1881

Šuránek, Antonín: Kukátka 2
200 s., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994 Vlastní životopis Antonína Šuránka (1902-1982), katolického kněze.

Tardif, Emiliano - Flores, José H. Prado: Ježíš mě učinil svým svědkem
138 s., ISBN 80-85282-48-8, Praha : Portál, 1993

z Tardy, Heřman: O prvních kazatelích řeské reformované evangelické církve po udělení tolerančního patentu
Praha 1909

Taylorovi, Howard a Geraldina: Duchovní tajemství Hudsona Taylora
159 s., ISBN 80-85237-07-5, Ostrava : Vydavatelství Křesťanských sborů, 1992
Životopis Hudsona Taylora, misionáře v Číně.

Telchin, Stan: Zrada
117 s., ISBN 80-7192-152-1, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
Jak je Vám, jste-li úspěšný pádesátník a Žid a Vaše jedenadvacetiletá dcera Vám řekne, že věří v Ježíše. ZRADA je kniha, která ukazuje, co se může s člověkem stát, jestliže se opravdově zamyslí nad svou židovskou identitou a vezme si na tuto cestu za poznáním Bibli. Autor v knize vydává svědectví o svém složitém hledání, na jehož konci opravdově pochopí, kdo je Bůh Izraele a kdo je Ježíš z Nazareta. Zjistí, že lze přijmout Ježíše za Mesiáše a přitom zůstat věrný svému národu.

Tenora, Jan: Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova
639 s., V Brně : Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje (Bibliotéka poučná a zabavná ; č. 45) 1898

Teolog Oto Mádr
114 s., ISBN 80-85795-30-2, Praha : Česká křesťanská akademie (České obzory ; 9), 1997

Terezie z Lisieux, svatá: Vstupuji do života : Poslední rozhovory
232 s., ISBN 80-85527-11-1, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 22) 1992

Theophil, bratr: Blahoslavená Anna Marie Taigi, vzor křesťanské matky
56 s., Olomouc : Profesoři bohosloveckého učiliště řádu dominikánského (Vítězové ; Roč. V. Sv. 7) 1938

Thomas de Celano: Druhý životopis svatého Františka
194 s., ISBN 80-901426-1-3, Praha : Alverna (Františkánská knihovna ; Sv. 4) 1993

Dr. Titz, K.: Svatý Václav v románském světle
89 s., Český čtenář

Tomíško, Čeněk Maria: Ježíškovo sluníčko : Marie Lucie Chausset de Lambert 1920-1926
86 s., 4 s. obr. příl., Praha : Školské sestry O.S.F., 1934

Toul, Jan: Jubilejní kniha českobratrské evangelické rodiny. K 150letému jubileu tolerančního patentu 1781-1931
308+16 s., České Budějovice, nákl.vl. 1931

Trilling, Wolfgang: Apoštol Pavel : Misionář a teolog
180 s., ISBN 80-7021-130-X, Praha : Vyšehrad (Dialog ; Sv. 1) 1994

Trtík, Zdeněk: Život a dílo Sadhu Sundara Singha
89 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1970

Třanovského sborník
394 s., Lipt. Sv. Mikuláš, Tranoscius 1936
Sborník obsahuje 29 pojednání.

Twain, Mark: Panna ve zbroji : Životní příběhy Panny orleánské
219 s., ISBN 80-7029-072-2, Brno : Blok 1993
Biografie sv. Jany z Arku (1412-1431).

Učitelka prostoty : spiritualita svaté Terezie z Lisieux
175 s., ISBN 80-7192-258-7, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; sv. 48) 1997

Učitel víry II : Sv. Jan od Kříže : Učitel duchovních nocí : Učitel lásky k bližnímu : Sborník
71 s., ISBN 80-85527-20-0, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 29) 1993

Urban, Jan Evangelista: Svatý Antonín : pomocník ve všech potřebách
141 s., V Kroměříži : Studentská kolej sv. Antonína, 1948
Biografie sv. Antonína Paduánského (asi 1190-1231).

Urbánek, František: Jan Roháč z Dubé
15 s., Praha : Nakladatelský odbor křesťanské služby (Jiskry ; Sv. 32) 1938

Urbánek, R.: Husitský král
Praha 1926

Urfus, Valentin: Jan Tomáš Vojtěch Berghauer : 1684-1760 : děkan královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
103 s., ISBN 80-7192-220-X, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Knižnice vyšehradské kapituly ; sv. 1) 1997

Vacková, Růžena: Ticho s ozvěnami : dopisy z vězení z let 1952-1967
171 s., ISBN 80-85795-10-8, Praha : Česká křesťanská akademie (České obzory ; Sv. 6) 1994

Valtorta, Maria: Život pána Ježíše
426 s., ISBN 80-901553-4-0, Brno : Mariánské nakladatelství, 1995

Valtorta, Maria: Život Panny Marie
323 s., ISBN 80-901553-3-2, Brno : Mariánské nakladatelství, 1994

Váša, Pavel: Arne Novák, reformace a barok
Praha 1941

Veselý, Josef: Třiatřicet roků na vozíčku
12 s., ISBN 80-901457-3-6, Svitavy : Trinitas, 1994
Vyprávění Vilmy Justové (1928-1974).

Vilhum, František Xaver: Hrdinové vědy a víry : Misionáři zeměpisci
184 s., V Olomouci : Velehrad, nakladatelství dobré knihy, 1947

Vlk, Miloslav, kardinál: Ve službě evangelia
93 s., ISBN 80-7113-195-4, Praha : Zvon, 1997

Vodička, Timotheus: Cesta svaté Terezie Ježíškovy
Praha : Vyšehrad (Život; Sv. 2) 1970 (47 s.), Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994 (63 s.)
Biografie sv. Terezie z Lisieux (1873-1897).

Vodička, Timotheus: František Sušil
Brno 1946

Vodička, Timotheus: Kronika o svaté Johance z Arku
107 s., Brno, Brněnská tiskárna (Přátelé Boží, sv.1) 1947
Vojtěch od sv. Hedviky: Vcházím v nepoznané : životní příběh svatého Jana od Kříže
173 s., ISBN 80-85527-10-3, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 21) 1992

Votka, Jan Křtitel: Skřipec na české nevěrce a svobodomyslníky, čili, Objasněná a odůvodněná "Lež a pravda o sv. Janu Nepomuckém"
69 s., V Praze : Jan Kř. Votka, 1887

Vrána, Karel: Pierre Teilhard de Chardin
163 s., ISBN 80-85996-06-5, Rychnov nad Kněžnou : Ježek (Filosofické texty. Velká řada ; sv. 8) 1997

Vrbová, Alena: V erbu lvice : Kronika o paní Zdislavě
239 s., ISBN 80-85636-21-2, Praha : Šulc a spol., 1994

Vyhlídal, Zdeněk: Sarkander : historická freska
129 s., ISBN 80-86036-44-8, Svitavy : Trinitas (Studium); Řím : Křesťanská akademie, 2000

Vymětal, František: Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve : Život a dílo Dr. Antonína Cyrila Stojana
246 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1988

Vyskočil, Jan Kapistrán: Arnošt z Pardubic a jeho doba
679 s., Praha, Vyšehrad 1947

Vzpomínky Ladislava Brtnického. Soukromý tisk k jeho 80.narozeninám
91 s., Praha, E. Beaufort 1938

Vzpomínky na Editu Steinovou
131 s., ISBN 80-85527-05-7, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství (Karmelitánská spiritualita ; Sv. 16) 1992

Walter, Otto: Pius XII
256 s., Brno, Akord (sv.43) 1947

Walters, David: Boží oheň : John Wesley o probuzení mezi dětmi
39 s., ISBN 80-238-4377-X, Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 1999

Walworth, Anna Maria: Příběh arabské ženy, aneb, Cesta ke svobodě
102 s., ISBN 80-237-3576-4, Praha : Ivo Železný (České osudy) 1999

Ward, Marie: Až Bůh bude chtít : Marie Wardová ve svých dopisech
129 s., ISBN 80-900806-0-X, Vimperk : Viener, 1991

Watson, David: Neboj se zlého
129 s., ISBN 80-7017-636-9, Praha : Kalich, 1993
Vlastní životopis Davida Watsona (1933-1984).

Watson, Merla: Zmrtvýchvstalý Pán se mne dotkl
72 s., ISBN 80-85237-50-4, Ostrava : A-Alef, 1994

Weber, Jan: Superintendent Dr. Th. Ferdinand Císař ve světle své literární činnosti. Část prvá: Spisy vydané tiskem
36 s., nákl.vl. 1931

Wehr, Gerhard: Mistr Eckhart
169 s., ISBN 80-7198-411-6, Olomouc : Votobia (Malé monografie) 1999

Weigel, George: Svědek naděje : životopis papeže Jana Pavla II
879 s., 32 s. obr. příl., ISBN 80-7252-035-0, Praha : Práh, 2000

Weinlick, John R.: Hrabě Zinzendorf
228 s., ISBN 80-238-6551-X, Jindřichův Hradec : Stefanos, 2000

Weirich, Marko: Kardinál J.H.Newman
75 s., Olomouc, Krystal (Vítězové VIII/7) 1946

Werfel, Franz: Píseň o Bernadettě
443 s., ISBN 80-7021-349-3, Praha : Vyšehrad, 1999
Biografie o sv. Bernadette Soubirous (1844-1879), křesťanské vizionářky.

Wesley, John: Deník Johna Wesleye
171 s., Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1971
Deník Johna Wesleye (1703-1791), zakladatele metodismu.

Wilkerson, Gwen - Schonauerová, Betty: V jeho síle
158 s., ISBN 80-7112-022-7, Albrechtice : Křesťanský život, 1994

Winter, E.: Bolzano a jeho kruh
Praha 1935

Wurmbrand, Richard: V božím podzemí
218 s., ISBN 80-238-1791-4, Jindřichův Hradec : Stefanos, 1997
Autor popisuje své zkušenosti z rumunského komunistického vězení.

Wurmbrand, Sabina: Láska vytrvá
218 s., Jindřichův Hradec : Stefanos, 1995
Autorčiny zkušenosti z komunistického Rumunska v době, kdy její manžel a později i ona skončily ve vězení.

Wurmová, Jindřiška: Jan Amos Komenský (1592-1670), učitel národů, apoštol míru, představitel světového bratrství a průkopník Společnosti národů
29 s., vl.nakl. 1929

Zachert, Christel a Isabela: Setkáme se opět v ráji
165 s., ISBN 80-7173-372-5, Brno : MoBa, 1994

Zelíková, Anna Marie: Mluví k nám Anička Zelíková
208 s., 8 s. fotogr., Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1993

Zlámal, Bohumil: Antonín Cyril Stojan
Řím 1973

Zlámal, Bohumil: Blahoslavený Jan Sarkander
Řím, Křesťanská akademie (Sůl zeme) 1969; Praha, Zvon 1990 (116 s.)
Autor, současný český historik a teolog, vyšel ze svých hlubokých znalostí doby a napsal nejen poutavý životopis barokního českého světce, ale zaznamenal i rozvoj úcty k němu a zachytil také celkovou duchovní i politickou atmosféru stol. 17. a 18. v Čechách.

Zvečnime pamiatku veľkého slovenského misionára &+& P. Andreja Čambála
Trnava : Vydavateľstvo Posla B. Srdca Ježišovho, 1935

Zweig, Stefan: Triumf a tragika Erasma Rotterdamského
131 s., Praha, Jan Laichter 1937

Žák, František: Bl. Milada
51 s., Praha : Kotrba (Životy svatých ; 10) 1912

Žák, František: Sv. Ludmila
47 s., Praha : Kotrba (Životy svatých ; 6) 1907

Žák, František: Sv. Anežka římská
18 s., V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba (Životy svatých ; I.) 1906

Žák, František: Svatý Václav
67 s., Praha : Kotrba (Životy svatých ; 8) 1908

Žák, František - Pokorný, František - Beneš, V.: Jan Hus, kníže Václav
79 s., Praha, Knihovna Svazu národního osvobození

Žilka, František: Jan Hus
1903

Žilka, František: Jan Kalvín. Život a dílo
122 s., Praha, Comenium 1909

Žilka, František: Nathan Söderblom
Praha, Svaz sdružení českobratrské mládeže evangelické 1937

Život a dílo blahosl. Jana Boska : čtení a promluvy pro májovou pobožnost
161 s., S.l. : s.n. 1929?


Na začátek