Ostatní literatura

 Akatist k Ježišovi Kristovi
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Oslavná bohoslužba poetického rázu, počas ktorej sa spravidla celý čas stojí (akathistos = nesedavý). Preklad je odobrený miestnou cirkevnou autoritou.

 Brožúrka s textom sv. liturgie v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku
 PDFGrkat.nfo.skStáhnout
Cirkevnoslovanský text je prepísaný do latinky. Okrem textu pre ľud (stálych častí) obsahuje aj kompletnú anaforu. Text vo formáte A5 zalomený pre tlač na formát A4.

 Cyrilometodská tradícia u gréckokatolíkov
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátke pojednanie o tom, čo je cyrilometodská tradícia a ako je prítomná v pravoslavnej cirkvi.

 Čotky - pomôcka na Ježišovu (Isusovu) modlitbu
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátke vysvetlenie ich symboliky a významu.

 Děti píší Bohu
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Bezprostřední výroky a vzkazy dětí adresované Bohu, které by si dospělí nevymysleli. První ukázka, druhá ukázka.

P. Marek Dunda...a nezapomeň na modlitbu
32 kBHTMLKnihovna.netČíst
Různé známé i neznámé modlitby.

Josephus FlaviusO starobylosti Židů
274 kBPDFAtheneum.host.skStáhnout
 

J.A.KomenskýFortius redivivus...
 HTMLČítanka.czČíst
...Jak zahnati nudu ze škol

J.A.KomenskýListové do nebe, ...
 HTMLČítankaČíst
... v kterýchž chudí a bohatí před Kristem žaloby a stížnosti na sebe vespolek vedou a rozeznáni býti žádají; spolu i s odpovědmi oběma stranám danými, až i s odložením vejpovědi k budoucímu, konečnému, generálnímu, nejspravedlivějšímu soudu a jasnému rozeznání mezi stranami.

J.A.KomenskýMoudrost starých Čechů ...
 HTMLČítanka.czČíst
... za zrcadlo potomkům vystavená.

J.A.KomenskýO sirobě, ...
 HTMLČítanka.czČíst
... to jest o potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců.

J.A.KomenskýTruchlivý, ...
 HTMLČítanka.czČíst
díl první (smutné a tesklivé člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání,...) i druhý (rány obnovující a jitřící se v člověku teskností v čas dlouhotrvajících Božích metel a těžkostí...).

J.A.KomenskýZpráva a naučení o kazatelství
 HTMLČítanka.czČíst
Další Komenského text z Praksovic PNG. Doporučuji nejen kazatelům, značná část pojednává o rétorice a stylistice obecně.

 Kompletný žaltár s delením na katismy
 PDFGrkat.nfo.skStáhnout
Veľmi praktický na systematickú modlitbu žalmov, celá Kniha žalmov je podelená na 20 zhruba rovnakých dielov (katisiem), každá katisma je ešte rozdelená na tri menšie časti (antifóny). Oficiálny preklad katolíckej cirkvi.

 O liturgii vopredposvätených darov
 HTMLGrakt.nfo.skČíst
Postup a stručný výklad liturgie (omše), ktorá sa slávi vo Veľkom pôste a v ktorej nie je obrad premenenia eucharistie. PDF verzia - inak zalomená (do dvoch stĺpcov), použiteľná aj ako leták pri katechézach. Možete si stiahnuť aj komplet všetkých súborov užitočných pri liturgii vopredposvätených: noty, texty menlivých častí (trioda), 18. katisma, vysvetlenie liturgie (spakované do ZIP-u).

 Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
V krátkej prehľadnej tabuľke. Paralelnosť jednotlivých častí je len orientačná.

 Ikona a liturgia
 HTMLGrkat.nfo.ckČíst
Krátka stať o význame ikony a ikonostasu v liturgii z diela významného moderného ruského teológa Pavla Evdokimova.

 Jeruzalemská utiereň na Veľkú sobotu
 RTFGrkat.skStáhnout
Nadhrobné oplakávanie zosnutého Krista a očakávanie jeho vzkriesenia. Liturgické texty rozjímavého charakteru jedinečne odhaľujú a vysvetľujú význam Kristovho utrpenia. Preklad je neoficiálny, pracovný.

František KovářFilosofické myšlení hellenistického židovstva
 PDFFilozofie.czStáhnout
 

 Kňazský liturgický deň v Košiciach 11. 4. 1997
 HTMLGrkat,nfo.skČíst
Záznam z prednášok a diskusie. Zaujímavé príspevky k liturgickej obnove v našej cirkvi, výborné aj ako podklad pre liturgickú katechézu. Záznam je neoficiálny a mierne skrátený. (RTF).

 Krátky slovníček
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Menej častých pojmov a termínov byzantsko-slovanského obradu. (Postupne sa bude dopĺňať.)

 Ku ktorému katolíckemu obradu patrím?
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátke pojednanie o obradovej príslušnosti. Jasná odpoveď na otázku, či je niekto gréckokatolík alebo rímskokatolík. (rtf)

 Ku ktorému katolíckemu obradu patrím?
 HTML Číst
Krátke pojednanie o obradovej príslušnosti. Jasná odpoveď na otázku, či je niekto gréckokatolík alebo rímskokatolík. (rtf)

Josef MainclModlitby z benedikcionálu
 HTMLKnihovna.netČíst
 

 Modlitba v dielach východných cirkevných otcov
 HTMLgrkat.skČíst
Zatiaľ Sv. Efrém Sýrsky kapitola O modlitbe a kratučká stať od sv. Gregora Bohoslovca (Nazianzského) v ktorej hovorí aj o Ježišovej (Isusovej) modlitbe.

 Modlitby po prijatí svätých darov Kristovho tela a krvi
 HTMLgrkat.skČíst
Hlboké texty patristické pôvodu napomájaú správnemu pochopeniu tohto veľkého tajomstva a vychovávajú k správnej eucharistickej úcte. Oficiálny slovenský text z liturgikona. (RTF - pekne zalomený na A4).

 Akatist k Ježišovi Kristovi
 HTMLgrkat.skČíst
Oslavná bohoslužba poetického rázu, počas ktorej sa spravidla celý čas stojí (akathistos = nesedavý). Text má imprimatur.

 Modlitby vojáků
 HTMLEtf.cuni.czČíst
Spíše ze zájmu bibliofilského, než jiného, vzal jsem do ruky po delší době jeden z pokladu naší rodiny, který v ní byl předáván z otce na syna, z babičky na vnučku již od konce XVIII. století - evangelickou modlitební knížku. Vydána byla L.P. 1780 v "Prešporku u Františka Augustýna Patzko", tištěna pěknou frakturou na poctivém papíře a vázána v kůži.

Adolf NovotnýBiblický slovník
 HTML Číst
 

 O Ježišovej (Isusovej) modlitbe srdca
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Návod ako sa ju modliť, jej stručné vysvetlenie a biblické odkazy. Veľmi typická modlitba pre byzantských kresťanov, u nás žiaľ menej známa.

 O spiritualite Otcov púšte
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Spiritualita Otcov púšte je spiritualitou zdola. Znamená objaviť sám seba, svoju slabosť, hriešnosť...

 Poriadok bohoslužieb - večierne, utierne a svätej liturgie (byzantsko-slovanského obradu) - Ordo celebrationis
 RTF/PDFGrkat.nfo.skStáhnout/Stáhnout
Podrobný výklad rubrík k večierni, utierni a všetkým trom liturgiám, predpisy o chráme, svätyni a pod. (napr. aj o tom, že diakonské dvere majú byť stále zatvorené). Neoficiálny preklad pre študijné potreby. Dokument z r. 1958 je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od knižného vydania z r. 1998.

 Pôstna trioda
 RTFGrkat.nfo.skStáhnout
Niektoré menlivé časti (spevy) na obdobie Veľkého štyridsaťdňového pôstu. Obsahuje kompletné texty na liturgie vopredposvätených darov, ostatné (na večierne, utierne…) zatiaľ nie sú preložené. Preklad je neoficiálny, pracovný, urobený precízne z gréckeho originálu a hudobne vyladený.

 Prečo sa povyšuje kríž?
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátke vysvetlenie obradu povyšovania sv. kríža, ktorý sa koná na utierni sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža (14. septembra).

 Príprava na sviatosť zmierenia s pútnikom
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Spovedné zrkadlo podľa knihy Spomienky pútnika. (RTF; PDF - brožúrka zalomená na A4).

 Prosíme v liturgii za Bohorodičku?
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátky výklad diskutovaného miesta v liturgii sv. Jána Zlatoústeho.

 Raj Otcov púšte
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Krátke príbehy a výroky prvých mníchov, ktoré v sebe skrývajú múdrosť a hlbokú skúsenosť duchovného života. (RTF).

Jiří ReinsbergProbíhejte Jeruzalémem a sviťte (ukázky)
 HTMLKarmelitánské nakladatelství.czČíst
Ukázky několika kapitol: Čekání, Mikuláš a Hod Boží Vánoční.

Klára SteigerováNenasytí se oko viděním, 1.díl - ukázka
100 kBHTMLhcjb.czČíst
Cestopis po exotických místech z pohledů křesťanů.

Marek ŠrámekJak prožívá svou zbožnost mladá generace?
44 kBDOCCírkev bratrskáStáhnout
 

 Tabuľka cyrilskej abecedy pre cirkevnú slovančinu
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
S výslovnosťou používanou na našom území so skratkami a číslovkami. HTML. Aj vo formáte RTF, treba však mať nainštalovaný font staroslovienčina.

 Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho
 RTFServerStáhnout
Spieva sa prvý týždeň pôstu a vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. Nádherné texty o tragédii ľudského hriechu a pokání, výrazne biblicky inšpirované. Najkrajšia (a najdlhšia) kajúca modlitba byzantského obradu, výborné aj ako texty na rozjímanie. Preklad je neoficiálny, pracovný.

 Výklad postupu božskej liturgie s fotografiami
 HTMLGrkat.nfo.skČíst
Názorný výklad doplnený kvalitnými fotografiami napomáha lepšiemu porozumeniu liturgie.

 Hebrejština
 HTML Číst
Výukový program na biblickou hebrejštinu a řečtinu