Listopad 2003

Bugel, Walerian: Ekleziologie Užhorodské unie dědiců na pozadí doby
276 s., ISBN 80-244-0665-9, 1. vyd., Olomouc, Univerzita Palackého 2003, 135 Kč
Cílem publikace je ekleziologicko-ekumenická analýza Užhorodské unie i teologicky významných textů jejich dědiců a všech zúčastněných stran.


Buliard, Roger: Inuk znamená člověk. Deset let misionářem mezi EskymákyBuliard, Roger: Inuk znamená člověk. Deset let misionářem mezi Eskymáky
176 s., ISBN 80-7192-685-X, 1. vyd., Dačice, Karmelitánské nakladatelství 2003
Neobvyklý dokument o každodenním životě Eskymáků ve třicátých letech minulého století a o heroických dějinách jejich evangelizace.


Cloud, Henry - Townsend, John: Prosím Te, mami. Jak nás ovlivnily naše matky?

Cloud, Henry - Townsend, John: Prosím Tě, mami. Jak nás ovlivnily naše matky?
248 s., ISBN 80-7255-080-2, Praha, Návrat domů 2003, 249 Kč
Autoři se zabývají vlivem matek na život jejich dětí. Kniha přináší netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům i záporům. Kniha je určena pro každého, kdo chce zlepšit vztah s vlastní maminkou.


Daniel. Nový překlad Staré smlouvyDaniel. Nový překlad Staré smlouvy
78 s., ISBN 80-86178-16-1, 1. vyd., Praha, KMS 2003

Dinzelbacher, Peter: Světice, nebo čarodějky? Osudy

Dinzelbacher, Peter: Světice, nebo čarodějky? Osudy "jiných" žen ve středověku a novověku
320 s., Praha, Vyšehrad 2003, 298 Kč
Známý německý historik se v této pozoruhodné knize zabývá ženskou spiritualitou a jejími specifickými projevy, zpracovává ohromné množství nejrůznějšího materiálu,který využívá k živému vylíčení jednotlivých situací i konkrétních postav.


Fryová, H.: Čítanka židovsko-křesťanského dialoguFryová, H.: Čítanka židovsko-křesťanského dialogu
296 s., Praha, Kalich, Vyšehrad 2003, 298 Kč
Kniha otevírá prostor pro skutečný dialog, přičemž ukazuje i názorovou rozmanitost, panující uvnitř obou náboženství.


Heß, Kerstin: Moje modlitební knížkaHeß, Kerstin: Moje modlitební knížka
32 s., Praha, Doron 2003, 89 Kč
Tato knížeka je určena rodičům a malým dětem jako inspirace při společné modlitbě. Najdeme zde modlitby určené k nejrůznějším příležitostem v životě dítěte a krásné barevné ilustrace plné fantazie.


Huňka, Jan: Prsten věrnosti. Život a utrpení Stanislava Zely, světícího biskupa olomouckého
24 s., ISBN 80-7266-150-7, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 29 Kč
Život a dílo olomouckého biskupa S. Zely, který bl vězněn za 2. svět. války v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Vězněm byl i v komunistickém režimu.


Jan Pavel II.: Římský triptych. Duchovní závěť Jana Pavla II.

Jan Pavel II.: Římský triptych. Duchovní závěť Jana Pavla II.
98 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 189 Kč
Nová básnická sbírka Jana Pavla II. Římský triptych byla představena na jaře 2003 v Krakově a ve Vatikánu. Jde přitom o mimořádný počin: aby Petrův nástupce vydával kromě encyklik a apoštolských listů také vlastní literární tvorbu, je vskutku ojedinělé.


Klabund: Heiligenlegenden (Legendy o svatých)
80 s., ISBN 80-7253-067-4, 1. vyd., Praha, Vitalis 2003, 200 Kč
Předčasně zesnulý spisovatel A. Henschke - Klabund vypráví legendy svatých a ukazuje je v neobvyklém světle. Líčí jejich život, radosti a utrpení v prosté, dětinské jednoduchosti a ukazuje tak víru v její zázračnosti, síle a nádheře z mnoha různých stran.


Kubíček, Ladislav: Velké tajemství - manželství jako umělecké díloKubíček, Ladislav: Velké tajemství - manželství jako umělecké dílo
54 s., ISBN 80-7266-071-3, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 53 Kč
Malé zamyšlení nad hloubkou a významem mnželství. Autor je nejen katolickým knězem, ale má také dlouholetou zušenost z lékařské praxe.


Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2003 - 2004
208 s., ISBN 80-7266-149-3, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 58 Kč
Výhradně určeno pro Arcidiecézi olomouckou. Vedle liturgických pokynů najdeme v kalendáři i řadu pastoračních připomínek.


Modlitby za Arabský poloostrov. Rok modliteb
12 s., ISBN 80-86449-18-1, 1. vyd., Praha, KMS 2003
Příručka, jejímž prostřednictvím zvou místní křesťané a služebníci ke společným modlitbám za rozšíření zvěstování evangelia a zakládání sborů mezi obyvateli Arabského poloostrova.


Otec Jeroným / mnich
296 s., Praha, Triáda 2003, 780 Kč

Panofsky, Erwin: Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux. Nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera
180 s., ISBN 80-86138-34-8, 1. vyd., Praha, Triáda 2003, 222 Kč
Jeden z klíčových textůosvětlující vznik gotické architektury - jmenovitě opatského kostela St. Denis.


Shetlerová, Joanne - Purvisová, Patricia: Slovo přišlo v moci. Jak Bůh navštívil národ Balangaů a jak jej hluboce proměnil
128 s., ISBN 80-86449-20-3, Praha, KMS 2003
Dramatický příběh vypráví, jak Bůh uvedl do pohbu události, které J. Shetlerovou spojily s národem Balangaů v duchovním zápase, který je radikálně proměnil.


Heinz Schütte: Ekumenický katechismus II.Heinz Schütte: Ekumenický katechismus II.
224 s., ISBN 80-7021-667-0, Praha, Vyšehrad 2003, 238 Kč
Druhý díl ekumenického katechismu. První díl: Víra všech křesťanů, 2. svazek: Církev všech křesťanů. V druhém díle své ekumenické trilogie se autor systematicky zabývá naukou o církvi - eklesiologií.


Thaxton, Charles - Bradley, Walter - Olsen, Roger: Tajemství vzniku života. Kritická analýza soucasných teorií

Thaxton, Charles - Bradley, Walter - Olsen, Roger: Tajemství vzniku života. Kritická analýza současných teorií
256 s., ISBN 80-7255-062-4, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 295 Kč
Tato práce nabízí novou pozoruhodnou analýzu prastaré otázky: Jak vznikl život na Zemi? Autoři v ní otevřeně a velmi jasně pojednávají o hlavních problémech, s nimiž se dnes potýkají vědci při pátrání po původu života. Domnívají se, že se současný experimentální i teoretický výzkum ocitl ve slepé uličce, a naznačují jinou cestu. Jejich argumenty jsou přesvědčivé, původní a výstižné. Tato kniha vyvolá jistě mnoho živých diskusí mezi vědci i laiky. Je velmi pravděpodobné, že poté, co se s ní odborníci seznámí, se bude výzkum vzniku života ubírat poněkud jinými směry.


Vopatrný, Gorazd: Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy a její spiritualitaVopatrný, Gorazd: Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita. Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy a její spiritualita
157 s., ISBN 80-86263-41-X, Brno, L. Marek 2003, 180 Kč

Yacoub, Joseph: Ve jménu Božím. Náboženské války dnes a zítra

Yacoub, Joseph: Ve jménu Božím. Náboženské války dnes a zítra
240 s., ISBN 80-7312-025-9, 1. vyd., Praha, Themis 2003, 210 Kč
Nastane snad v 21. století namísto dalšího pokroku civilizace nová éra chronických a zmatených kmenových náboženských válek v celosvětovém měřítku? Proč se zabíjí ve jménu Božím? Jak se historické, etnické a kulturní faktory podílejí na konfliktech mezi jednotlivými náboženskými vírami? Čím e dá vysvětlit střetávání mezi protestanty a katolíky v Irsku, katolíky, pravoslavnými a muslimy v bývalé Jugoslávii, muslimy a židy v Izraeli, muslimy a křesťany v Indonésii, muslimy, křesťany a hinduisty v Indii, křesťany a buddhisty v Asii? Na to se snaží odpovědět francouzský specialista na problematiku náboženství a menšin J. Yacoub, jehož kniha předkládá první globální a výhledově zaměřenou bilanci svatých válek, která nám zžejmě hrozí.