Listopad 2002

Beránek J.: Václav Malý. K hledání pravdy patří pokora
200 s., Praha, Portál 2002
Rozhovor prochází mládí a dobu disentu, soustředí se však na využití zkušeností z tohoto období v současnosti, kdy je V. Malý biskupem a musí řešit otázky, jako je úloha křesťanství ve společnosti, jeho vztah k současné filozofii, výdobytkům genetiky a lidskému svědomí, neomylnosti papeže aj.


Bradna, Antonín: Zaradoval jsem se... Útržky ze života
200 s., ISBN 80-7192-717-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Vzpomínky katolického kněze na svůj život, přátele, dobu. Autor svou víru osvědčil v mezních situacích dvou totalit a celým textem prosvítá výrazná osobnost, oslovující i lidi mimo církev.


J.Gerloff: Komu patří Izrael?Gerloff, Johannes: Komu patří země Izrael? Židovské osady - válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?
104 s., ISBN 80-7255-065-9, Praha, Návrat domů 2002
Diskuse o oprávněnosti izraelských osad, pohybující se v širokém názorovém spektru.
Johannes Gerloff studoval teologii v Tubingenu, Vancouvru a Praze, žije s manželkou a čtyřmi dětmi v Izraeli a pracuje jako korespondent křesťanského mediálního svazu KEP. Ve své práci dává prostor k vyjádření všem účastníkům vleklého blízkovýchodního konfliktu: zástupcům Palestinské samosprávy, izraelským politikům, židovským osadníkům, ortodoxním židům i sekulárním Izraelcům působícím v mírovém hnutí.
Jednotlivé články uspořádané do přehledné mozaiky hledají odpověď na základní otázku, zda jsou: židovské osady válečným zločinem, nebo naplněním dávných proroctví?


Grün, Anselm: Blízký i vzdálený. Anselm Grün v rozhovoru s Janem Paulasem a Jaroslavem Šebkem
168 s., ISBN 80-7192-708-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Setkání nemusí být pro čtenáře jen setkání se zkušeným mnichem, ale může se stát setkáním i se sebou samým.


Jackson, Dave - Jacksonová, Neta: Hrdinové víry II
192 s., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2002
Dalších čtyřicet pět příběhů z dějin křesťanství.


Kierkegaard, S.: Nácvik křesťanství - Suďte sami
280 s., Brno, CDK 2002
Souborné vydání dvou Kierkegaardových prací, které čtenáře seznamují s autorovou svébytnou interpretací biblických textů, která později našla odezbvu v dialektické a existenciální teologií 20. stol.


Knecht, Robert J.: Richelieu
240 s., Praha, Paseka 2002
Kardinál Richelieu (1585-1642) je u nás jednou z nejpopulárnějších osobností francouzských dějin, jejiž barvitý romantický portrét vykreslil Alexandr Dumas ve svých nesmrtelných Třech mušketýrech. Richelieu však patří k těm, kteří opravdu utvářeli dějiny - především díky němu stanula Francie v čele Evropy. Nejprve byl poradcem královny matky Marie Medicejské, po její smrti okusil trpkost života vyhnance, po smíření s králem se stal kardinálem a nakonec všemocným ministrem, který podstatnou měrou formoval život Francie, a to nejen politický. Richelieu byl totiž zároveň pozoruhodně bohatá a psychologicky složitá osobnost s nemalými uměleckými ambicemi. V české literatuře monografie o něm dosud chybí, přestože politická aktivita francouzského ministra se úzce týkala i naší historie.


Merton, Thomas: Sedmistupňová hora
336 s., Cesta 2002
Poutavá autobiografie umožňuje čtenáři spolu s autorem projít a pocítit stupňovitou ccestu od dantovského "pekla" rodinných tragédií dětství až po vrcholné hhledání duše, neuspokojené žádným dočasným pokladem.


Pavlíčková, Radmila: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechsteinu-Castelkorna
196 s., ISBN 80-244-0358-7, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Cílem práce je rekonstruovat prostředí, v němž se odvíjel příběh jednoho z nejvýznamnějších moravských aristokratů druhé poloviny 17. století, olomouckého biskupa Karla z Liechsteinu-Castelkorna.


Thomas, Gordon: Celibát - odpíraná touha. Vášeň, konflikt a zakázaný sex
416 s., ISBN 80-7252-061-X, Praha, Práh 2002
Zpráva o pěti lidech z různého prostředí, kteří se zaslíbili duchovnímu životu a kteří postupně zjišťují, že sexuální touha je mocným pudem, který způsobuje hluboký vnitřní konflikt.


Torkington, David: Milá Zuzano!
192 s., ISBN 80-7192-701-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Soubor dopisů, který je zamyšlením nad renesanci křesťanství.


Válová, Kateřina: Curia episcopalis Olomucensis v raném novověku
152 s., ISBN 80-244-0447-8, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Práce nastiňuje základní strukturu církevně-soudního a správního úřadu, konzistoře, na Moravě v období raného novověku.