Říjen 2003

1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)
136 s., ISBN 80-7036-144-1, 1. vyd., Praha, Unicornis 2003, 265 Kč
Sborník příspěvků k hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku.


Balík, P. Jan: Objevit tajemství růžence
104 s., ISBN 80-7266-134-5, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 62 Kč
Publikace nabízí sedm setkání nad růžencem.


Beneš, Albert Josef: Soukromá zjevení v současné teologické literatuře
168 s., ISBN 80-7266-145-0, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 170 Kč
Autor na základě dřívějších poznatků hledá místo pro soukromá zjevení v organismu křesťanského života, zařazuje je do určitého kontextu a vymezuje pole jejich působnosti.


Buford, Bob : Poločas života. Jak úspěch proměnit ve skutečný vlivBuford, Bob : Poločas života. Jak úspěch proměnit ve skutečný vliv
150 s., Praha, Návrat domů 2003, 150 Kč
Autor nabízí inspirující pohled na to, jak každý z nás může přijmout a vnímat svou úlohu v „druhém poločase“ života. V práci, která vychází z pisatelových osobních zkušeností, Bob Buford pomáhá přesunout naši pozornost od kariéry a honby za úspěchem směrem k ovlivňování okolností a budování vztahu s druhými lidmi.


Daněk, P.J.: Světlo na cestu. Cyklus C
176 s., ISBN 80-7266-146-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 152 Kč
Promluvy na neděle a svátky.


Díkůvzdání Fatimy. Středoevropské katolické dny 2003/2004
88 s., ISBN 80-7266-147-7, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 55 Kč
Poutní příručka nejen pro cestu do Fatimy, ale také pro doprovázení milostné sochy P. Marie Fatimské v diecézích ČR a pro slavnostní otevření a posvěcení memoriálu Fatimy v Koclířově u Svitav.


Dřímal, Ludvík: Katecheze jako činnost společenství Církve
48 s., ISBN 80-7266-132-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 37 Kč
Společenství Církve je vlastním prostředím katecheze, proto je nedílnou součástí života Církve. A Církev jako celek je závislá na Božím slově. Jak katecheze zasahuje do životní praxe, se snaží vysvětlit tato příručka.


Fišerová, Věnceslava: Cestou za Kristem
88 s., ISBN 80-86036-80-4, 2. vyd., Svitavy, Trinitas 2003, 55 Kč
Sborníček křížových cest pro dospělé, který může posloužit ke společné i soukromé modlitbě v kostele, doma i v přírodě.


Fojtíková, Kristýna: Centralizace řádových sester kongregace Chudých školských sester de Notre Dame v letech 1950-1953
160 s., ISBN 80-7266-142-6, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 165 Kč
Autorka se snaží odat pravdivý pohled na události po únoru 1948 z hlediska Kongregace Chudých školských sester de Notre Dame.


Homosexualita z katolického pohleduHomosexualita z katolického pohledu
336 s., ISBN 80-7266-138-8, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 299 Kč
Sborník referátů ze zasedání na téma "Církev a homosexualita", které se uskutečnilo v Salcburku 4. - 6. září 2000.


Janšta, Josef: Velikonoce II
152 s., ISBN 80-7266-136-1, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 108 Kč
Příběhy s velikonoční tématikou, které vyprávějí o působení Božího Ducha.


Lapide, P. - Panikkar, R.: Míníme téhož Boha?

Lapide, P. - Panikkar, R.: Míníme téhož Boha?
88 s., ISBN 80-7021-670-0, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 118 Kč
Rozhovor představitelů křesťanské a židovské spirituality - prof. P.Lapide, který působí na univerzitě v Tel-Avivu a hostuje v Evropě a USA, a prof. R.Panikkara, emeritního profesora religionistikyna kalifornské univerzitě v Santa Barbaře.


Le Goff, Jacques: Zrození očistceLe Goff, Jacques: Zrození očistce
376 s., Praha, Vyšehrad 2003 Světoznámý historik Le Goff v jedné ze svých nejdůležitějších prací ukazuje, jak se v představách středověkého člověka o posmmrtném životě zformovala představa očistce, kde duše ne zcela spravedlivých podstupuje očistné tresty. Barvitě líčí vize středověkého člověka o utrpení očišťovaných duší a o cestách na onen svět, věnuje se i odrzau očistce ve středověké literatuře až po slavnou Zlatou legendu a Dantovu Božskou komedii.

Petrů, Cyril Ludvík: Dnes ke mně mluví

Petrů, Cyril Ludvík: Dnes ke mně mluví
344 s., ISBN 80-7266-130-2, 2. uprav. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 180 Kč
Kalendář světců v knižní podobě s krátkými informacemi o jejich životním poselství. Svazek oživuje několik portrétů světců.


Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
104 s., ISBN 80-7266-148-5, 3. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 82 Kč
Služebnice Božísestra Josefa Menéndez měla v minulém století podobná zjevení jako v 17. století sv. Markéta Marie Alcoque. V poselství, ketré Ježíš Kristus sdělil sestře Josefě, je osvětlena hodnota spojení s Kristem.


Poslání laikůPoslání laiků
80 s., ISBN 80-86036-83-9, 1. vyd., Svitavy, Trinitas 2003, 89 Kč
Těžiště knížky, vydané při příležitosti Plenárního sněmu katolické církve u nás tvoří texty sv. otce Jana Pavla II. vztahující se ke světovému kongresu katolických laiků konaném v Římě 25. - 30.11.2000.


Pospíšil, Ctirad Václav. Dar Otce i Syna. Základy systematické teologie
136 s., ISBN 80-7266-135-3, 2. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 99 Kč
Publikace není jen informací o základech sytematické teologie, ale chce čtenáře přivádět také k meditaci o Božích tajemstvích.


Reinsberg, Jiří: Hospodin rozjasnil svou tvář. Rozhovory s Bohumilem SobotkouReinsberg, Jiří: Hospodin rozjasnil svou tvář. Rozhovory s Bohumilem Sobotkou
224 s., ISBN 80-7021-638-7, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 238 Kč
Pražský kazatel, farář od Panny Marie před Týnem, podává obraz svého dlouhého života. Vypráví s humorem, jež je spjatý s jeho vizí "veselého křesťanství".


Rotter, Hans: Sexualita a křesťanská morálka

Rotter, Hans: Sexualita a křesťanská morálka
128 s., ISBN 80-7021-669-7, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 138 Kč
Autor knihy formuluje nová stanoviska k problémům, které přinesly objevy reprodukční biologie a sexuální psychologie, probírá témata jako např. předmanželské sexuální vztahy, církev a druhé manželství, homosexualita atd.


Sáleský, František: Pojednání o lásce k Bohu
608 s., ISBN 80-7266-140-X, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 345 Kč
Nejobsáhlejší dílo sv. Františka Saleského, které je jedním ze středověkých vrcholů mystiky a systematické teologie. Nestrojeně jsou zde popsány dějiny vzniku, pokroku a dokonání božské lásky, jejich skutků, vlastností, předností.


Simmaová, Marie: Duše v očistvi. Co jsem s nimi prožila
64 s., ISBN 80-7266-133-7, 2. uprav. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 64 Kč
Autorka pomáhala duším v očistci od dětství tím, že se zaně modlila a obětoval odpustky. Od roku 1940se na ni začaly obracet duše s prosbou o pomoc.


Stott, John R.W.: Kristův křížStott, John R.W.: Kristův kříž
464 s., ISBN 80-89067-10-7, 1. vyd., Bratislava, Porta libri 2003, 460 Kč
Autor konfrontuje současnou generaci s Božím vykoupením světa na kříži. Tam nachází Boží velikost a lásku, ale také hřích a svázanost tohoto světa.


Sv. Juda Tadeáš - pomocník v beznadějných situacích
24 s., ISBN 80-7266-131-0, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 25 Kč
Malá božurka, která informuje o tom, kdo je sv. juda Tadeáš, a nabízí texty modliteb k tomuto velkému pomocníkovi v těžkých záležitostech.


Svatý Prokop Divotvůrce
112 s., ISBN 80-7266-144-2, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 98 Kč
Soubor svědectví o živém Bohu, který od 11. století působil a ještě dodnes působí skrze sv. Prokopa.


Tichý, Ladislav: Úvod do Nového zákonaTichý, Ladislav: Úvod do Nového zákona
296 s., ISBN 80-86036-79-0, 2. vyd., Svitavy, Trinitas (Studium sv. 166) 2003, 195 Kč
Kniha se snaží odpovědět na všechny základní otázky, které se týkají této nejrozšířenější knihy na světě.


Wolf, Václav: Syntéza víry

Wolf, Václav: Syntéza víry
200 s., ISBN 80-7266-141-8, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 155 Kč
Práce profesora katolické dogmatiky předkládá širšímu okruu čtenářů přehledný výklad pravd katolické víry.


Yancey, Philip: Proc se obtežovat s církví?Yancey, Philip: Proč se obtěžovat s církví?
96 s., Praha, Návrat domů 2003, 120 Kč
Autor, známý americký publicista, předkládá své postřehy o křesťanské církvi tak, jak ji osobně poznal. Hovoří o situacích, které ho oslovily, a o lidech, kteří se nějakým způsobem zapsali do jeho života. Jeho pohled je laskavý a plný milosti i přes to, že je v mnoha ohledech bolestivě pravdivý i štiplavě kritický.


Znovu začít od Krista. Obnovené úsilí zasvěceného života ve třetím tisíciletí
64 s., ISBN 80-7266-129-9, 1. vyd., Olomouc, Matice cyrilometodějská 2003, 30 Kč
Úvahy k hlubšímu prožívání zasvěceného života jako obnovené úsilí na prahu třetího tisíciletí.