Říjen 2002

De Borchgrave, Helen: Cesty křesťanského umění
224 s., Praha, Knižní klub 2002
Po cestách křesťanské inspirace se umělci ubírají více než dva tisíce let. Tato publikace zachycuje náboženská vyobrazení od prvních skalních kreseb a sleduje jejich vývoj až k současným tvůrcům. Vydejme se jejím prostřednictvím do kostelů, obrazárem a muzeí, abychomodhalili, jak bohaté spektrum stylůvýtvarného a sochařského umění odráželo křesťanskou víru a duchovní klima v různých dobách. Helen De Borchgrave úzce spolupracuje s Národní galerií v Londýně, je světově uznávanou restaurátorkou výtvarného umění a vyhledávanou poradkyní v této oblasti.


Černík, J.: Divoký západ II. - Muži víry
120 s., ISBN 80-7277-124-8, Praha, Libri 2002
Autor, Čechoameričan, podává pestrý obraz náboženského života a spolu s ním nejdůležitějších a nejzajímavějších postav i náboženských proudů, které hýbaly Amerikou od 18. po 20. století, od katolických misií přes nejrůznější protestantské denominace až po mnoha legendami opředené mormony.


Grün, Anselm: Škola odpuštění
96 s., ISBN 80-7192-6532-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Cesta křesťana k pravému odpuštění.


Guardini, Romano: O živém Bohu
80 s., Praha, Vyšehrad 2002
Ojedinělý text vynikajícího teologa a filosofa první pol. 20.stol. je nejen velice srozumitelný a osobně oslovující, ale je i důležitým příspěvkem k dialogu a kooperaci teologie se soudobou filosofií.


Hrdina, Antonín: Kanonické právo
436 s., ISBN 80-86432-26-2, Praha, Eurolex Bohemia 2002
Učebnice kanonického práva je rozdělena do tří částí: historické, teoretické a dočástí zabývající se platným právem. Kanonické právo je součástí evropské právní kultury a jeho znalost je součástí vybavení každého erudovaného právníka i teologa.


Slovník křesťanské kultury
446 s., Praha, Garamond 2002
Obsahuje základní pojmy tří součástí křesťanství: katolicismu, protestantismu a pravoslaví, z nichž vycházejí mnohé kořeny evropského kulturního dědictví. Slovník však není pouhým převodem z francouzského originálu, ale je kolektivem překladatelů a lektorů obohacen o české reálie v hesláři a přílohy (seznam českých a moravských biskupů, registrovaných církví v ČR a přehled řeholních řádů a kongregací). Každé heslo nabízí lingvistické reference (rčení), odkazy na zpracování tématu v literatuře, výtvarném umění, hudbě a filmu. Doporučeno Ministerstvem školství ČR.


Škoda, E.: Pražské svatyně
290 s., ISBN 80-7277-098-5, Praha, Libri 2002
Encyklopedicky pojatá publikace zahrnuje téměř 500 esejistických hesel: chrámů, bazilik, kostelů, rotund, kaplí, modliteben, sborů a synagog všech církví a společností náboženských registrovaných v ČR včetně ekumenických, a to i těch, které dnes slouží jiným účelům. Text provází na 130 ilustrací a rejstříky.


Svatá Terezie od Ježiše: Cesta k dokonalosti
200 s., ISBN 80-7192-656-6, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Kniha je adresována sestrám, které se daly na cestu k Bohu. Je zřejmě nejznámější a nejrozšířenější knihou sv.Terezie z Avily (1515-1582), snad především pro svou srozumitelnost, čtivost a praktičnost obsahu.


Tretera, J.: Stát a církev v ČR
156 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002
Publikace se zabývá současným právním vztahem státu a církve v České republice.


Ziólkowsky, Zenon: O andělech se Zenonem Ziólkowskym
96 s., ISBN 80-7192-247-1, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství (Autor-téma, sv.10) 2002
Směřování k neviditelnému světu andělů prostřednictvím liturgie ve světě viditelném.