Září 2003

Cloud, Henry - Townsend, John: Hranice v manželstvíCloud, Henry - Townsend, John: Hranice v manželství
212 s., 2. vyd., Praha, Návrat domů 2003
Pokud se zajímáte o tuto knihu, je velice pravděpodobné, že je pro vás manželství důležité. Možná jste ve svém manželství štastní a chcete, aby dál rostlo. Možná máte větší či menší problémy. Nebo jste svobodní a chcete se na manželství připravit. Možná máte za sebou rozvod a chcete ve svém případném novém manželství předejít bolesti, kterou jste prožili… REPRINT 2003!


Dillard, Raymond B. - Longman III., Tremper: Úvod do Starého zákona. Pravdivé porozumění Starému zákonu

Dillard, Raymond B. - Longman III., Tremper: Úvod do Starého zákona. Pravdivé porozumění Starému zákonu
Praha, Návrat domů 2003, 480 Kč (do 30.9.), 650 Kč (od 1.10.)
Úvod do Starého zákona čtenáře seznámí s evangelikálními východisky a se základními obecnými poznatky pro porozumění starozákonním specifikům a správný přístup k nim. Autoři věnují poměrně velkou pozornost jak historickému pozadí, tak otázce autorství. Smyslem tohoto Úvodu, jako všech úvodů, je seznámit čtenáře s informacemi, které je dobré vědět, abychom mohli číst knihy starého zákona s porozuměním. Podle soudobé terminologie je naším cílem poskytnout studentovi zdroje potřebné k získání interpretační kompetence.


Golz, Lud: Povolání k zodpovědné svoboděGolz, Lud: Povolání k zodpovědné svobodě
104 s., 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 119 Kč
Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi. Svoboda a zodpovědnost nás mohou krok za krokem vést k osobní zodpovědnosti a růstu charakteru. Tato práce přináší vhled do vyváženého vztahu mezi svobodou a zodpovědností, kdy na jedné straně stojí extrém úzkoprsého zákonictví, na straně druhé pak postoj relativismu, který umožňuje doslova všechno.


Hanuš, Jiří (ed.): Ekumenické církevní dějepisectví

Hanuš, Jiří (ed.): Ekumenické církevní dějepisectví
Brno, CDK 2003, 198 Kč
Dějiny, analýzy, perspektivy Co to znamená, když mluvíme o ekumenických církevních dějinách? Německý historik Bernd Jaspert provádí českého zájemce o odpověď nejen základními paradigmaty a změnami, jimiž tento obor prošel během dvoutisícileté křesťanské tradice, ale popisuje i moderní diskuse, které se odehrály v německém jazykovém prostředí ve druhé polovině 20. století a které zpřesnily úkoly, jež čekají v novém tisíciletí všechny, kdo se budou zabývat historií církevních obcí, dějinami misií i vztahy církve a společnosti. Významní čeští historikové a teologové reagují - konkrétněji či asociativněji - na Jaspertův text a otevírají tím debatu na toto téma v českém intelektuálním prostoru. Jde o téma bezesporu aktuální, což dokládají spory o povahu studia na teologických fakultách i spory o identitu křesťanských konfesí. Publikace je také zamýšlena jako příspěvek ke sněmovním jednáním římskokatolické církve, která budou otevřena v tomto roce a která budou jistě věnována i podobě křesťanské teologie a církevního dějepisectví.


Chapman, Gary D. : Dospívající a pět jazyků lásky. Odhalte jazyk lásky vašeho dospívajícího dítěteChapman, Gary D. : Dospívající a pět jazyků lásky. Odhalte jazyk lásky vašeho dospívajícího dítěte
232 s., 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 233 Kč
Kniha G. Chapmana je určena rodičům dospívajících dětí, které procházejí nelehkým odbdobím hledání vlastní identity a nezávislosti. Pomáhá rodičům pochopit, jak navázat hlubší vztah k dětem, prohloubit vzájemnou komunikaci a poskytnout teenagerovi citovou podporu na jeho cestě k dospělosti.


Yancey, Philip: Kde je Bůh, když to bolí

Yancey, Philip: Kde je Bůh, když to bolí
224 s., 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 233 Kč
Každý, kdo sám prošel trýznivou bolestí či byl svědkem utrpení někoho blízkého, si bez ohledu na svou životní filosofii položil několik existenciálních otázek:
– Proč právě já?
– Jaký smysl má toto strašné utrpení?
– Dává život plný bolesti nějaký smysl?
Autor ve své práci nahlíží za oponu lidských tragédií, bolestí a zármutků. Pokouší se porozumět smyslu bolesti a hledá záblesk naděje tam, kde to jiní už dávno vzdali…