Září 2002

Ambros, Pavel: Pastorální teplogie I. Fundamentální pastorální teologieI
178 s., ISBN 80-244-0419-2, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
¨Pastorační skutečnost, východiska, cíle, a metody pastorální teologie, metody pastorační činnosti aj.


Ambros, Pavel: Pastorální teplogie V. Církev, kultura, společnost, misie
154 s., ISBN 80-244-0418-4, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Církev a společnost, etika podnikání, svět politiky, mír, spravedlnost a lidská práva aj.


Dobson, J.: Novozákonní řečtina pro každého
319 s., ISBN 80-902458-6-2, Biblion 2002
Jedna z celosvětově nejoblíbenějších učebnic novozákonní řečtiny.


Hinn, Benny: Dobré ráno, Duchu svatý
ISBN 80-86442-11-X, Brno, Postilla 2002
Duch svatý je něco víc než pták letící nebem.


Hurstonová, Karen: Růst největšího sboru na světě
ISBN 80-86442-10-1, Brno, Postilla 2002
Zasvěcený pohled do zákulisí růstu korejského křesťanského sboru.


Koutský, Petr: Základní učení o víře
184 s., ISBN 80-86200-59-0, Rosice u Brna, Gloria 2002
Kniha je určena pro výuku náboženství, obsahuje základní pojmy, bohaté ilustrace, je doplněna modlitbami. Určeno pro děto od 6 do 12 let.


Kozohorský, Miloš: Víra dělá ten rozdíl
98 s., ISBN 80-903016-2-2, Dobříš, Vydavatelství triumfální víry 2002
Ať tvá situace vypadá jakkoli beznadějně, tvá víra může všechno změnit.


Mlčoch, Miloš - Polák, Milan: Příběhy Starého zákona
98 s., ISBN 80-244-0344-7, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
Publikace je určena především neslyšícím dětem, avšak mohou ji číst i další zájemci se sníženou jazykovou kompetencí.


Na Hroznatově míse. Sborník řeholní kanonie premonstrátorského řádu v Teplé
96 s., ISBN 80-86200-71-X, Rosice u Brna, Gloria 2002
Účelový tisk pro klášter v Teplé. Neprodejné.


Olejník, Josef: Žaltář II. Responzoriální žalmy pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční
136 s., ISBN 80-86200-64-7, Rosice u Brna, Gloria 2002
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.


Olejník, Josef: Žaltář III. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 1
228 s., ISBN 80-86200-65-5, Rosice u Brna, Gloria 2002
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny ltář III. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 1.


Osobnost a moc v 11. století. Adam brémský o životě arcibiskupa Adalberta
102 s., ISBN 80-244-0357-9, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002
První český překlad části kroniky brémsko-hamburského arcibiskupství z druhé poloviny 11. století, jejímž autorem je brémský kanovník Adam.


Payne, P.: Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský
110 s., Eman 2002
Výběr z kázání od studijních let po současnost.


Plattig, Michael: Doprovázeni Božím duchem. Duchovní doprovázení a rozlišování duchů
128 s., ISBN 80-7192-606-X, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Charakteristika duchovního vedení, které slouží procesu lidského zrání a pomáhá vytrvat na cestě, význam duchovního vedení a jeho projevy.


Polc, J. - Hledíková, Z.: Pražské synody a koncil předhusitské doby
318 s., Praha, Karolinum 2002
Rozsáhlá práce předních českých církevních historiků obsahuje souhrnnou edici provinciálních a synodálních statut pražské diecéze.


Prince, Derek: Požehnání nebo prokletí. Vyber si!
235 s., ISBN 80-86442-14-4, Brno, Postilla 2002
Požehnání i prokletí jsou pojmy s velmi konkrétním obsahem. Můžeme ovlivnit, který z nich prožíváme.


Prokopová-Janotová, Naděžda: Paprsky života
134 s., ISBN 80-86200-72-8, Rosice u Brna, Gloria 2002
Účelový tisk pro Církev československou husitskou.


Řežábek, Karel - Pinknerová, Hana: Mozaika. Citáty o vztazích
78 s., ISBN 80-86442-12-8, Brno, Postilla 2002
Moudré i vtipné citáty o přátelství, manželství, partnerství, o vztazích k spolupracovníkům, rodině, dětem i k Bohu. Knihu doplňují vtipné ilustrace.


Sherrerová, Quin - Garlocková, Ruthanne: Jak se modlit za své blízké
160 s., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2002
Autorky ve své knize přibližují způsob, jak se u Boha přimlouvat za své blízké.


Smalley, Gary T.: Kdyby jen muž věděl, co žena prožívá. 100 způsobů, jak své ženě projevit lásku
138 s., ISBN 80-7255-048-9, Praha, Návrat domů 2002
100 způsobů, jak své ženě projevit lásku, jak pochopit, co partnerka prožívá a jaké jsou její potřeby a skryté tužby, jak zlepšit partnerské vztahy v duševní oblasti.