Srpen 2003

Dolejší, Josef: Duch smaragdového kříže
120 s., ISBN 80-902873-9-5, 1. vd., Praha, Agentura Pankrác 2003, 260 Kč
Kniha přináší v přehledu dějiny rytířského řádu sv. Lazara Jeruzalemskoho od jeho počátků za časů křížových výprav na Předním východě, jeho působení pod ochranou francouzských králů, období jeho skvělé slávy i úpadku.


Grmela, Vítězslav: Z dějin kostela a fary v Želešicích u Brna
ISBN 80-7192-847-X , 1.vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003?

Harris, Joshua: S nikým nechodím a nejsem cvokHarris, Joshua: S nikým nechodím a nejsem cvok
176 s., 1. vyd., Praha, Samuel, Biblická práce pro děti 2003, 188 Kč
Neotřelý pohled na vztahy a chození. Otevřené svědectví mladého autora, který se zabývá otázkami jako: Jak vypadá opravdová láska?, Je možné aby byli muž a žena přáteli?, Jaká jsou nebezpečí nezávazného chození? apod.


Kusánský, Mikuláš: O vrcholu zření
176 s., ISBN 80-7021-582-8, 1. vyd., Praha, Vyšehrad (Krystal sv.3) 2003, 158 Kč
Spis, pojednávající o nejvyšším vzmachu lidského duchovního zžení, usilujícího o co nejjasnější pochopení podstaty vší skutečnosti, je koncipován jako určité vyvrcholení dosavadního myslitelova filozofického hledání aduchovního zrání. Dílo pochází z roku 1464.


Pollock, John: Svatý Pavel - apoštol pohanůPollock, John: Svatý Pavel - apoštol pohanů
296 s., ISBN 80-7255-026-8, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 260 Kč
Životopis apoštola Pavla, jednoho z nejvzdělanějších učenců své doby, který se ze zapřísáhlého pronásledovatele Kristových následovníků stal horlivým zvěstovatelem Spasitele lidstva.


Prince, Derek: Setkání v Jeruzalémě
Brno, Postilla 2003>
Kniha zachycuje pravdivý příběh Lydie. Měla všechno, peníze, zajímavé povolání a nabídku k sňatku. Co jí vedlo k tomu, že se všeho zřekla a vydala se sama a bez peněz do cizí země, kde bude každodenně zakoušet nebezpečí?


Svatošová, Marie: O naději s Marií SvatošovouSvatošová, Marie: O naději s Marií Svatošovou
96 s., ISBN 80-7192-833-X, 1. vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
V nevhodnější dobu mě Karmelitánské nakladatelství oslovit nemohlo. Neočekávaně mi zemřela maminka. Byla jsem právě na cestě k ní, ale nebyla jsem s ní. Scházela mi na každém kroku. Stačilo pohlédnout na prázdné místo vedle sebe v kostelní lavici a slzy tekly jako z vodovodu. Vůlí se to nedalo ovládnout. Při zpovědi jsem dostala radu: „To dělá jen tvoje tělo, podobně, jako když nás svrbí pata. Nevšímej si jich, nechej je téct, ale okamžitě navaž spojení s maminkou. Jen si pěkně zvykej na nový způsob komunikace! Je mnohem účinnější než ty vaše mobily, SMSky a e-maily.“//V tomhle stavu psát, a ještě k tomu o naději? Vyhledat čtyřicet citátů, to šlo, to byla práce mechanická. Ale vymyslet něco hlavou? Přiznávám poctivě – nepsala jsem to sama. Tu radu zpovědníka jsem vzala doslovně. Aniž bych obcházela Ducha svatého, zapojila jsem do práce na této knížečce maminku. Většinou jsem sedala k počítači, tupě zírala na blikající kurzor a vůbec netušila, co budu v příštích minutách psát. Po chvíli jsem si text vytiskla a žasla, co ta naše mamka dokáže a jaké má teď možnosti. Však také od té doby docela jinak v Krédu prožívám slova „věřím ve společenství svatých“.


Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta
151 s., ISBN 80-86240-67-2, 1. vyd., Příbram, Knihovna Jana Drdy 2003
Historie o výpravě císaře Fridricha sestavená jakýmsi rakouským klerikem, který se jí účastnil, jménem Ansbert.


Vácha, Marek Orko: Tančící skály. O vývoji života na Zemi, o člověku a o BohuVácha, Marek Orko: Tančící skály. O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu
188 s., ISBN 80-7295-041-X, 1. vyd., Brno, Cesta 2003, 149 Kč
Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998-2000


Wernisch, Martin: Husitství, raně reformační příběh
144 s., ISBN 80-86263-40-1, 1. vyd., Brno, L. Marek (Pontes Pragenses sv. 31) 2003, 160 Kč
Odborná historická studie o vzniku, vývoji a významu husitského hnutí v Čechách.


Winterová, Miriam Therese: Z hlubin bezedných. Příběh Ludmily Javorové, vysvěcené na římskokatolického kněze

Winterová, Miriam Therese: Z hlubin bezedných. Příběh Ludmily Javorové, vysvěcené na římskokatolického kněze
260 s., ISBN 80-7295-042-8, 1. vyd., Brno, Cesta 2003, 218 Kč
Životopis Ludmily Javorové je působivým svědectvím o odhodlání a spiritualitě jedné ženy. Přináší též plastický portrét odvážného biskupa Felixe Marie Davídka.


Xavier, Léon-Dufour: Slovník biblické teologieXavier, Léon-Dufour: Slovník biblické teologie
680 s., ISBN 80-200-1127-7, 2. vyd., 2003
Jeden z nejvýznamnějších moderních biblistů, vytvořil ve spolupráci s dalšími francouzskými vědci promyšleně koncipované encyklopedické dílo, které dosáhlo velmi příznivého ohlasu a opakovaně vycházelo ve francouzštině i v dalších jazycích. Českým čtenářům se dostává do rukou prakticky až nyní, protože první vydání českého překladu (Velehrad - Křesťanská akademie, Řím 1981) je dávno nedostupné. Slovník biblické teologie je nepostradatelnou pomůckou pro odborníky i laické čtenáře s hlubším zájmem o historické a lingvistické kořeny Bible.


Ziescheová, Maria Calasanz: Ve službě Bohu i lidem. Život blahoslavené Marie Terezie SchererovéZiescheová, Maria Calasanz: Ve službě Bohu i lidem. Život blahoslavené Marie Terezie Schererové
172 s., ISBN 80-7192-798-8, 1. vyd., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 169 Kč
Autorka nás seznamuje s velkou ženou víry, která dokázala milovat Boha i své bližní a sloužit jim tak, jak to potřebovali. Její postoje i praktický ekumenismus určitě mohou oslovit i člověka třetího tisíciletí.