Srpen 2002

Dyckhoff, Peter: Jak nalézt cestu. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos
304 s., ISBN 80-7192-579-9, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Autorovi jde o to, aby religiozita ustrnulá v praktikování ritu a dogmatickém formalismu opět zduchovněla.


Grün, Anselm: 50x Ježíš
200 s., ISBN 80-7192-482-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Padesát tváří Ježíše Krista v podání známého německého autora jako inspirace pro náš duchovní život.


Klement, Method: Jsem ražen z českého kovu. Několik kapitol o sv.Prokopovi, Sázavě a Emauzích
200 s., ISBN 80-7021-568-2, Praha, Vyšehrad 2002
Autor se pokusil očistit původní románskou legendu o dějinách Sázavy a Emauzského kláštera od pozdějších, především barokních nánosů. Kniha je vydávána u příležitosti znovuoživení řeholního života na Sázavě s příchodem slovanských mnichů řádu sv.Basila Velikého.


Kniha Přísloví. Nový překlad Staré smlouvy
94 s., ISBN 80-86449-14-9, Praha, KMS 2002
Vydání biblické knihy Přísloví jako pracovního textu pro nejpřesnější a nejkonkordantnější moderní český překlad Písma.


Kolman, Ivan - Nobilis, Petr: Cesta do říma. Pěší ekumena
176 s., ISBN 80-7192-709-8, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Deníkové záznamy poutníků z ekumenické pěší pouti do Říma.


Kotek, Alois: Svatí z pohledu P.Šuránka 2
240 s., ISBN 80-238-9089-1, vlastní náklad 2002
Obrazy ze života světců, které vycházely v období září 1945 - květen 1948 v týdeníku Rozsévač. V publikaci nechybí ani jmenný rejstřík, usnadňující orientaci v textu.


Kotek, Alois: Ze života P.Antonína Šuránka. Májová čtení o P.Šuránkovi
112 s., ISBN 80-238-9090-5, vlastní náklad 2002
Duchovní úvahy o P.Antonínu Šuránkovi, jehož proces blahořečení právě probíhá.


Lawrence, Hugh: Dějiny středověkého mnišství
326 s., ISBN 80-7021-536-4 (Vyšehrad), ISBN 80-85959-88-7 (CDK), Praha, Vyšehrad, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002
Autor zkoumá západní klášterní tradici od jejich počátků ve 4.stol., aby se soustředil na různorodé formy klášterního života rozvinutého ve středověku, a to včetně významného fenoménu, jakým jsou řády žebravé. Z konkrétních témat, kterými se autor zabývá, uveďme například vztah mezi kláštery a světskými školami, spor mezi benediktiny a představiteli reformovaného klášternictví ve dvanáctém století, nebo problematiku života žen v řádech.


Pagden, Frank: Lynasovy úsměvy
88 s., ISBN 80-7192-658-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Moudré a laskavé postřehy svatého Lynase, plné humoru a pochopení pro lidské slabosti.


Schönborn, Christoph: Cesty modlitby. Modlitba v Katechismu katolické církve
120 s., ISBN 80-7192-623-X, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Kniha může podnítit člověka k modlitbě, zve k ní a dodává k ní odvahu.


St. Johnová, Patricia: Poklady pod sněhem
208 s., Praha, Damuel, Biblická práce pro děti 2002
Kniha z klasického fondu dětské literatury, ve které se vypravíte do Alp. Dozvíte se, proč Anette tolik nenávidí Luciena a proč se mu chce za každou cenu pomstít.


Strobel, Lee: Kauza Kristus
278 s., ISBN 80-7255-059-4, Praha, Návrat domů 2002
Autor pátrá po tom, zda byl Ježíš skutečnou historickou osobou, zda jakékoli tvrzení můžeme opřít o exaktní důkazy a zda je Nový zákon - jeden z hlavních pramenů o životě Ježíše - dostatečně důvěryhodný.


Ševčík, Jiří: Album svatoivanské
216 s., ISBN 80-7021-569-0, Praha, Vyšehrad 2002
Poutavě a nezaujatě napsaná kniha je úplným zpracováním veškerých existujících podkladů o postavě prvního českého poustevníka svatého Jana a jsou zde sebrány svatoivanské legendy, básně a staré modlitby, vzniklé v průřezu celého tisíciletí.


Yancey, Philip: Ježíš, jak jsem ho neznal
254 s., ISBN 80-7255-060-8, Praha, Návrat domů 2002
Autor se snaží odpovědět na mnoho otázek, které si klade člověk a které se týkají smyslu života, existence Boha i osoby Ježíše.