Červen - Červenec 2003

Altrichter, Michal:

Altrichter, Michal: "Duchovní" a "duševní". Příspěvek z pohledu teologie narativní
378 s., ISBN 80-86715-02-7, Refugium Velehrad - Roma 2003, 320 Kč
Provokativní práce olomouckého jezuity, který přednáší na teologické fakultě UP spirituální teologii, chce poukázat na často opomíjené rozlišení mezi "duchovním" (celistvé, nejen zbožné) a "duševním" (nadané a sympatizující, ale často ne trvalé).


Buben, M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. 1. svazek II. dílu - řeholní kanovníci
164 s. + 50obr., ISBN 80-7277-086-1, 1.vyd., Praha, Libri 2003, 180 Kč
1. svazek II. dílu zahrne následující společnosti: kanovníci, augustiniáni, premonstráti, antonité. Autor líčí u každého řádu vznik, jeho příchod do českých zemí, uvedena je řádová symbolika (včetně znaků), nuance řádových oděvů, řádové regule, medailonky vynikajících členů i seznamy řeholních domů, různá privilegia. Text se zaměřuje rovněž na kulturní a hospodářský přínos řádů v našich dějinách.


Carretto, Carlo: Hledal jsem a nalezl jsem

Carretto, Carlo: Hledal jsem a nalezl jsem
216 s., ISBN 80-85319-67-5, Brno, Cesta (Duchovní život Cesta) 2003
Kniha o hledání a nalezení Boha a víry.


Cikrle, Karel - Türk, Willi: Responzoriální žalmy
76 s., ISBN 80-86200-82-5, 1.vyd., Rosice, Gloria 2003, 180 Kč
Varhanní doprovod resp. Žalmů na všechny dny církevního roku.


Cloud, Henry - Townsend, John: Děti a hranice. Proč ve vztahu k dětem budovat hranice?

Cloud, Henry - Townsend, John: Děti a hranice. Proč ve vztahu k dětem budovat hranice?
198 s., ISBN 80-7255-075-6, 2. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 219 Kč
Práce se zaměřuje na rodičovský přístup k dítěti a rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi.


Dobson, James: Výchova chlapců

Dobson, James: Výchova chlapců
320 s., ISBN 80-7255-082-9, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 277 Kč
Rozsáhlá práce amerického psychologa nás uvádí do světa chlapců, zejména do jejich nesnadné výchovy a také nelehkého postavení mužů a otců v extrémně feminizujícím se světě.


Granovskij, Anatolij: Byl jsem agentem NKVD
288 s., ISBN 80-903102-1-4, Nakladatelství Stanislav Maxa - STEFANOS 2003, 235 Kč
Autor popisuje svou cestu do služeb NKVD, metody vyškolování agentů, svou činnost informátora a provokatéra, válečná léta v SSSR, působení v poválečném Československu i konečný útěk na Západ.


Graubner, Jan: Co říkaly věci
68 s., ISBN 80-86200-86-8, 2. vyd., Rosice, Gloria 2003, 42 Kč
Minimeditace určené především mládeži.


Halama, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464-1618

Halama, Jindřich: Sociální učení českých bratří 1464-1618
300 s., ISBN 80-7325-010-1, 1. vyd., Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (Edice moderní česká teologie) 2003, 249 Kč
Jednota bratrská, nejosobitější proud české reformace, vyšla z myšlenek radikálního křídla husitského hnutí, z táborské teologie, a uchovala její odkaz až do počátku 17. století.


Höptner, Marianne - Höptner, Olga: Štěpánka a její kamarádi. Příběh k prvnímu svatému přijímání
112 s., ISBN 80-7192-742-2, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 79 Kč
Štěpánka a její kamarádi se připravují na svaté přijímání u paní Steinerové. Od první hodiny až k velikému dni s nimi prožíváme nejen jejich seznamování s vírou, ale i všechny napínavé a veselé události.


Hrušková, Ruth: Křižovatka
30 s., ISBN 80-86200-69-8, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 48 Kč
Náboženské úvahy na základě vlastních prožitků.


Hülsebusch, Bernhard: Jak se volí papež. Konkláve včera a dnes

Hülsebusch, Bernhard: Jak se volí papež. Konkláve včera a dnes
102 s., ISBN 80-7192-785-6, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství (Osudy) 2003, 99 Kč
Kniha se zabývá historii papežských voleb, proměnami způsobu voleb, volbami ve dvacátém století i úvahami nad budoucím papežem.


Jonesová, Kathleen: Velké ženy duchovní tradice III

Jonesová, Kathleen: Velké ženy duchovní tradice III
152 s., ISBN 80-7192-803-8, 1.vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 129 Kč
Kniha nabízí životopisy 11 světic nejrůznějších dob, zemí, kultur a povolání.


Knopp, Guido: Vatikán. Moc papežů
392 s., Praha, Ikar 2003, 199 Kč
Vatikán není jen duchovním centrem pro více než miliardu katolíků, ale i samostatný stát s nepopíratelným politickým vlivem. Guido Knopp se svým týmem měl poprvé možnost nahlédnout za přísně střežené zdi a poodhalit hlídaná tajemství. Výroky vysoce postavených představitelů kléru, současníků a lidí z bezprostřední blízkosti papežů od roku 19239 jakož i dokumenty zpřístupněné teprve dnes umožnily historiku Knoppovi nově zhodnotit roli Vatikánu a jeho vládců od Pia XII. A ž po Jana Pavla II. - v církvi i světovém dění.


Koppová, Johanna: Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Cesty k dějepisným knihám Izraele

Koppová, Johanna: Starý zákon - kniha pro dnešní dobu. Cesty k dějepisným knihám Izraele
154 s., ISBN 80-7192-466-0, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 139 Kč
Cílem této publikace je lepší porozumění Starému zákonu. Snaží se podat přehled o dějinách Izraele od Abrahama až po Ježíše a rozkrýt je pomocí klíčových textů, jako jsou dějiny smlouvy mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem.


Luxmoore, Jonathan - Babiuchová, Jolanta: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy

Luxmoore, Jonathan - Babiuchová, Jolanta: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy
536 s., ISBN 80-7207-420-2, 1. vyd., Praha, Volvox Globator 2003, 399 Kč
Kniha líčí vývoj konfrontace katolické církve a radikálních levicových proudů od dob Velké francouzské revoluce až do současnosti. Zvláštní důraz pak klade na období po 2. světové válce. Na základě nových důkazů ukazuje, jak jednotliví papežové nevědomky napomáhali expanzi komunismu.


Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem

Mají nám co říct? Rozhovory vedené Józefem Augustynem
144 s., ISBN 80-7192-809-7, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství (Rozhovory) 2003, 139 Kč
Rozhovory s předními osobnostmi katolické církve u nás (Miroslavem Vlkem, Janem Graubnerem, Václavem Malým, Janem Pavlíkem, Karlem Pilíkem, Michaelem Slavíkem, Antonínem Forbelským, Zdeňkem Wasserbauem a Arturem Matuszkem) o církvi, náboženství a společnosti.


Muzikář, Josef: Cesta aneb hledání Archimedova bodu
112 s., ISBN 80-86240-62-2, Příbram, Knihovna Jana Drdy 2003
Tento praktický průvodce se zabývá otázkami jako např. Jaký je Bůh? apod.


Plhoň, Jiří: Jsme tvé děti, Pane Ježíši
64 s., ISBN80-86200-89-2, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 64 Kč
Metodická pomůcka k prvnímu přijímání dětí.


Pratt, Richard L.: Najdi svou důstojnost

Pratt, Richard L.: Najdi svou důstojnost
176 s., ISBN 80-7255-083-7, 1. vyd., Praha, Návrat domů 2003, 185 Kč
V knize se seznámíme s tím, co znamená, když se o člověku hovoří jako o Božím obrazu, jak můžeme porozumět Božím záměrům s naším životem, proč se vůbec zabývat hodnotou a důstojností člověka a kde najít cestu k nalezení vlastní důstojnosti.


Ravier, André: Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo

Ravier, André: Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo
543 s., ISBN 80-86045-97-8, Refugium Velehrad - Roma 2003, 380 Kč
Studie francouzského historika vyplňuje mezeru, kterou v českém prostředí akutně zakoušíme: souvisleji vynáší úsudek o počátcích jezuitského řádu - bez chvalořečí, ale také bez zaujatých předsudků.


Rohr, Richard: Všechno má své místo

Rohr, Richard: Všechno má své místo
120 s., ISBN 80-7021-584-4, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, 138 Kč
Autor ve své knize otevírá cestu kontemplativní modlitby, která čtenáře může vést k poznání vlastního nitra. Svým otevřeným, a často provokujícím způsobem vybízí, abychom se snažili o pravdivý pohled na sebe i svůj život.


Silesius, Angelus: Cherubský poutník
352 s., ISBN 80-7192-817-8, 2.vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 239 Kč
Cherubský poutník patří mezi vrcholné památky křesťanské mystiky. Autor se svými básněmi odvažuje vyslovovat myšlenky čerstvé a bezprostřední, bez vymezení otevřené duchovnímu proudění.


Sladká, Jaromíra: Předjaří
ISBN 80-86200-84-1, 1. vyd., Rosice, Gloria 2003, 98 Kč
Promluvy při mši svaté na radiu Proglas.


Smalley, Gary: Láska, která vytrvá. Jak budovat pevný manželský vztah

Smalley, Gary: Láska, která vytrvá. Jak budovat pevný manželský vztah
272 s., 1.vyd., Praha, Samuel 2003
Kniha je určena každému, kdo touží po vybudování láskyplného, pevného a trvalého manželského vztahu.


Soukop, Jan Nepomuk: Kytečka ze Sloupa
70 s., ISBN 80-86200-80-9, Rosice, Gloria 2003, 60 Kč
Historie Sloupu a okolí doplněné původními modlitbami konce 19. století.


Torkington, David: Vždycky se může začít znovu

Torkington, David: Vždycky se může začít znovu
96 s., ISBN 80-7192-696-5, 1. vyd., Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003, 85 Kč
Krátké příběhy ze života a řešení problémů pomocí víry v Boha nám demonstrují, že vždycky se může začít znovu.


Walters, David: Duchovní život dětí. Příručka pro rodiče a učitele
48 s., 1. vyd., Praha, Samuel 2003, 56 Kč
Tato příručka má pomoci rodičům a vedoucím církvi vychovávat děti, které opravdově touží po Bohu, vést je, aby naslouchaly Božímu hlasu a učit děti a mládež sloužit duchovními dary.


Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny

Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny
360 s., 2.vyd., Praha, Karolinum 2003, 350 Kč
Druhé vydání mimořádně úspěšné učebnici hebrejského jazyka, zaměřené na studium biblických textů.


Žáček, Jan: Rozhovory s arcibiskupem Janem Graubnerem
124 s., ISBN 80-86200-90-6, Rosice, Gloria 2003, 169 Kč
Aktuální otázky a názory církevního představitele na problémy současné církve.

Aktuální otázky a názory církevního představitele na problémy současné církve.