Červenec 2002

Grün, Anselm: Tvé jméno
48 s., ISBN 80-7192-652-3, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Meditativní texty vyjadřují to, co pro křesťana znamená jméno Ježíš.


Lustiger, Jean-Marie: Tajemství eucharistie. Mše svatá
120 s., ISBN 80-7192-700-7, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Pařížský arcibiskup se zamýšlí nad mší svatou.


Kroll, Gerhard: Po stopách Ježíšových
488 s., ISBN 80-7192-711-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Na bohatém faktografickém materiálu a téměř dvou stovkách fotografií, map a grafů nám kniha přibližuje duchovní, společenské a přírodní poměry doby Ježíšovy, předkládá archeologické nálezy i kriticky podané informace o soudobých bádáních.