Červen 2002

Brodesser, Slavomír: Dílo tiskařů jednoty bratrské
32 s., ISBN 80-7028-181-2, Brno, Moravské zemské muzeum 2002
Katalog k výstavě v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Zhodnocení významu tiskárny, její historie a unikátů, které zde vznikly. Archeologické výzkumy nám přibližují každodenní život členů bratrské komunity.


Schatz, Klaus: Dějiny papežského primátu
214 s., ISBN 80-85959-99-2, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2002
Franfurtský jezuita, znalec dějin, vysvětluje ideu papežského primátu v prvních pěti stoletích, v odlišných poměrech Východu a Západu, ve středověkém systému a v konfesionálním novověkém pojetí. Publikace je i vhodnnou učebnicí pro studenty teologie a historie.


Šikula, P.: Když nevíš, tak se zeptej
204 s., Cesta 2002
Kniha se snaží zodpovědět otázky z oblasti víry, liturgiky, ekumenismu, partnerských vztahů a dalších širokému okruhu čtenářů.