Květen 2002

Abeln, Reinhard: Láska začíná doma
128 s., ISBN 80-7192-578-0, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Citáty o lásce v křesťanské rodině.


Dobson, James: Žena si přeje, aby jí muž rozuměl
184 s., ISBN 80-7255-036-5, Praha, Návrat domů 2002
Ženy se ptají, kým jsou a kam v tomto rychle se měnícím světě směřují.


Elšíková, M.: Dobré dílo Anastáze Opaska
248 s., Monika 2002
Kniha vzpomínek řady osobností z církevních i laických kruhů na opata břevnovského kláštera Anastáze Opaska.


Flusser, David: Ježíš
286 s., ISBN 80-8605-041-6, Praha Oikoymenh (edice Oikúmené) 2002
Kniha odráží výsledky nedávných archeologických výzkumů.


Murdochová, Iris: Zvon
288 s., Praha, Vyšehrad 2002
Čtenáři se přenesou do laické křesťanské komunity sídlící v půvabném zapadlém koutě anglického venkova u jezera poblíž starého kláštera benediktinek. Komunitu tvoří pestrý vzorek lidí, které spojuje jediné - touha uniknout z všedních každodennosti nebo nástrah moderního světa. Avšak ani dobrá vůle po zbožném, prostém životě nestačí - člověk je křehký a i ti nejlepší mohou podlehnout pokušení. Mimořádný jazyk a věrohodnost i jakkoli nevšední postavy naznačují, že jde o velkou literaturu. K tomu ještě brilantní zápletka s nečekaným rozuzlením, nenáplněná láska, boj dobra a zla, tajemná atmosféra obklopující nález středověkého zvonu v jezeře - to vše prodchnuté autorčiným pochopením pro lidské slabosti a okořeněné jemným anglickým humorem právem činí z této knihy jeden z nejčtenějších románů druhé poloviny dvacátého století.


Pirnosová, B.: Koho ma za zády?
166 s., Nové Město 2002
Novinářka Blanka Pirnosová sleduje životní cestu kardinála Miloslava Vlka i osudy lidí, kteří jej znali nebo žijí dnes v jeho blízkosti.


Poezie Starého zákona
424 s., Praha, Garamond 2002
Starý zákon ve verších v překladu V. Fischla.


Ravik, Slavomír: Velká kniha biblických příběhů
544 s., ISBN 80-86367-20-7, Praha, Regia 2002
Bible je pokladnicí nejrůznějších příběhů - milostných, dobrodružných, válečných, náboženských, mnohdy i téměř detektivních, nebo kriminálních, jejichž znalost bezesporu patří k základům všeobecného vzdělání. Biblické texty ovlivňovaly a formovaly naše myšlení a dodnes, často mimoděk, užíváme jejich pojmovou výbavu. Autor, vynikající historik, kunsthistorik, ekonom a znalec Blízkého a Středního Východu zde nabízí čtenářům reprezentativní výběr z příběhů Starého i Nového Zákona, doplněný zasvěceným komentářem a ilustrovaný staovkami obrazů vynikajících umělců minulých století.


Říčan, Pavel: Psychologie náboženství
328 s., ISBN 80-7178-547-4, Praha, Portál 2002
Náš přední odborník ukazuje možnosti psychologického studia náboženství, jeho tradici a hlavní výsledky. Probírá přínos, který pro porozumění náboženských jevů mají hlavní směry psychologického bádání.