Duben 2003

Čížkovský, Zdeněk: V Africe mi říkali Sípho. Životní příběh českého misionáře
150 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 149 Kč
Vzpomínky Zdeňka Čížkovského patří mezi svědectví o životě plném dobrodružství. Mladý "poúnorový" uprchlík se dostane na druhý konec světa a zde nalezne své povolání.


Eager, George B.: Jak přivádět děti ke Kristu
136 s., 2. přeprac. vyd., Praha, Samuel 2003, 156 Kč
Praktická učebnice určená rodičům, učitelům, vedoucím nedělních škol, katechetů a všem, kdo chtějí účinně zvěstovat evangelium svým dětem. Kniha přináší rady na témata: Jak zvěstovat evangelium? Jak dát výzvu? Jak vést osobní rozhovor? Jak vést dítě ke Kristu? Autor se nespokojuje se suchým konstatováním faktů, ale předkládá důkladné biblické studie, o které své závěry opírá.


Hartmann, Jan - Svoboda, Bohumil - Vaško, Václav: Kardinál Tomášek / Generál bez vojska ...?
224 s., Praha, Vyšehrad 2003, 248 Kč
Takto ho nyzývali komunističtí funkcionáři, a přesto byl v minulé době velmi vážený a oblíbený, a to nejenom mezi věřícími. Druhé, rozšířené vydání sborníku, sestaveného j. Hartmanem, B. Svobodou a V. Vaškem, podává souhrn vzpomínek těch, kteří se s kardinálem setkali v různých fázích jeho dlouhého života. Ze všech vyprávění o panu kardinálovi jasně vysvítají jeho výrazné lidské vlastnosti: laskavost a dobrota, a především neochvějnost, jakou projevoval při obhajobě práv církve a věřících proti komunistickému útlaku.


Hülsebusch, Bernhard: Síla i šarm. Příběh Jana Pavla II.
95 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 99 Kč
Kniha seznamuje formou krátkých epizod s životní poutí papeže Jana Pavla II.


Kohák, Erazim: Hesla mladých svišťů
179 s., ISBN 80-7017-841-8, 3. vyd., Praha, Kalich 2003
Hesla původně vznikala pro Mladý svět jako odlehčený katechismus pro nevěřící. Sloupek vycházel každý týden a byl velmi oblíbený. Obsahuje krátké texty - hesla, která jsou podnětem k zamyšlení.


McGrath, Alister E.: Dialog přírodních věd a teologie
288 s., Praha, Vyšehrad 2003, 288 Kč
Právě vyšlá kniha se snaží o charakteristiku vztahu mezi přírodními vědami a teologií a můžeme o ní říci, že se jedná o první fundovanou knihu u nás vyšlou na toto závažné téma. Reaguje na stále vzrůstající zájem o základní otázky spojená s existencí, vývojem a smyslem světa a člověka. S tím souvisí i nutnost zodpovědět, zda anakolik o tom mohou spolu diskutovat představitelé přírodních věd a teologie.


Novák, Václav: Křičí hlasem zrady
200 s., ISBN 80-239-0181-8, Hans Dens. 2003, 199 Kč
Tato kniha je do jisté míry autobiografickým vyprávěním, jehož ústředním tématem je kauza nazvaná "graubner - Merta - Novák". Autor odvážným a otevřeným způsobem poodhaluje dosud skryté skutečnosti sexuálního obtěžování chlapců v církvi.


Richter, Klemens: Liturgie a život
296 s., Praha, Vyšehrad 2003, 268 Kč
Druhé, doplněné vydání, srozumitelným, živým a čtivým způsobem odpovídá na mnoho otázek, pro člověka žijícího v křesťanské kultuře zvláště aktuálních. Věnuje se postupně smyslu a významu liturgie, eucharistické slavnosti, základním svátostem, liturgickému roku s jeho cyklem svátků a lidovým tradicím. Předností knihy je její praktické zaměření.


Skvosty Evropy. Katedrály-Kláštery-Poutní místa
544 s., Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003, 1190 Kč
Výpravvná obrazová publikace, která mapuje významná místa evropské duchovní tradice.


Slavíková, Věra - Dušek, Radim: Kostel sv. Prokopa v Dlouhé Třebové, sakrální stavby, kříže a boží muka
104 s., ISBN 80-86042-76-6, Ústí nad Orlicí, Oftis 2002, 50 Kč
Publikace pojednává o základních historických datech, spojených se samotným vznikem té které stavby, nechybí podrobné popisy a bohatý obrazový materiál.


Souček, Josef B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu
374 s., ISBN 80-7017-853-1, 6. vyd., Praha, Kalich 2003
Slovník zachycuje celou slovní zásobu řeckého Nového zákona, a to vedle znění, jež podává nad čarou běžné Nestleovo kritické vydání, také některé důležité odchylky kritického aparátu pod čarou, zejména v těch případech, kde příslušnou odchylku přináší textus receptus, který byl podkladem reformačních překladů.