Duben 2002

Biavaschi, Stefano: Prorok Větru. Tajemství duše na pomezí poezie a kontemplace za tichého svitání
150 s., ISBN 80-7192-661-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Příběh se dotýká nejhlubšího smyslu života a vrhá světlo na skutečnost, které každý den ve svém nitru prožíváme.


Boublík, Vladimír: Teologie dějin spásy
168 s., ISBN 80-7192-486-5, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. (Studium, sv.158) 2002
Dějiny velkých Božích skutků.


Čornejová, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v čechách
272 s., ISBN 80-86529-30-4, Praha, Hart 2002 (2.vyd.)
Dějiny řádu se těsně prolínají s dějinami Čech.


Dopisy velkých osobností hříšníkům II. Modlitba, útěcha, nadšení, pronásledování
198 s., ISBN 80-7192-630-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002
Z korespondence křesťanů.


Eriksen, Jan: Žil jsem v podsvětí
88 s., ISBN 80-86449-12-2, Praha, KMS 2002
Bývalý rváč, pasák a zločinec vypráví svůj životní příběh, jak se po více než šestnácti letech v drsných podmínkách stal vedoucím Street Aid, služby narkomanům a prostitutkám, kterou sám založil.


Escrivá de Balaguer, J.: Křížová cesta
100 s., Cesta 2002
Duchovní zastavení na křížové cestě.


Grün, Anselm: Modlitba jako setkání
88 s., ISBN 80-7192-563-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002 (3.vyd.)
Křesťanovo rozjímání s Bohem.


Halama, O.: Otázka svatých v české reformaci
240 s., Marek Luboš 2002
Jaký byl skutečný vztah českých náboženských reformátorů k církevním světcům.


Chapman, Gary: Pět jazyků lásky
144 s., ISBN 80-7255-058-6, Praha, Návrat domů 2002
Určeno všem, kdo chtějí ve svém manželství prožít skutečné naplnění a hluboké porozumění. Autor čtenářeprovádí pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým.


Kaňa, Jiří - Schrotterová, Pavla: Nedělní misálek
104 s., ISBN 80-7178-669-1, Praha, Portál 2002
Misálek pro nejmenší.


Lyon, David: Ježíš v Disneylandu
272 s., ISBN 80-204-0941-6, Praha, Mladá Fronta (Myšlenky, sv.6) 2002
Autor zkoumá širokou škálu náboženského a pseudonáboženského chování a zabývá se jeho vztahem k tématům identity, počítačové kultury, spotřební kultury a k dobovým sociálním teoriím.


Pernoudová, Regine: Život Jany z Arku
112 s., ISBN 80-85319-36-5, Brno, Cesta 2002
Kniha poskytuje přesné informace o Janině osobním životě i o politických, náboženských a literárních souvislostech její doby a sugestivně nastiňuje životní cestu této osobnosti.


Příručka pro přípravu týmu. Kurzy Alfa. Pro vedoucí a pomocníky na kurzech Alfa.
44 s., Praha, KMS 2002
Příručka pro misionářskou práci a práci s Biblí.


Sion, Victor: Cesta k duchovnímu realismu
216 s., ISBN 80-7192-255-2, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. (Karmelitánská spiritualita, sv.61) 2002 Šance pro hříšníka.

Stát a církev EU
368 s., ISBN 80-200-0967-1, Praha, Academia 2002
Vztahy mezi státem a církvemi v jednotlivých zemích EU.


Vlk, Miloslav: Slova z katedrály. Z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993-2000
80 s., ISBN 80-7021-553-4, Praha, Vyšehrad (edice Život) 2002
Úvahy nejen o křesťanství, ale především o současném člověku.

Vopatrný, G.: Keltská církev prvního tisíciletí a její spiritualita
144 s., Marek Luboš 2002
Kniha poskytuje základní historické informace o původu, rozvoji a rozkvětu Kristovy Církve u keltských národů.