Únor 2003

Balabán, Milan: Kvete-li vinný kmen
448 s., ISBN 80-7017-829-9, Praha, Kalich 2002
Kniha vyšla původně jako samizdat pro návštěvníky bytového semináře a obsahuje pohádky, úvahy, křesťanské texty i krátká zamyšlení.


Bible
480 s., ISBN 80-249-0147-1, Praha, Euromedia Group 2003, 1999 Kč
Výňatky z bible doplněné černobílými ilustracemi G. Doré. Vázáno v kůži.


Bible
480 s., ISBN 80-249-0146-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 699 Kč
Biblické příběhy odpradávna fascinují laiky i vzdělance, inspirují spisovatele, básníky a především výtvarné umělce. Kniha je doplněna technicky dokonalými, nápaditými a dramatickými ilustracemi G. Doré.


Daněk, Jan P.: Světlo na cestu. Cyklus B
176 s., ISBN 80-7266-125-6, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 152 Kč
Promluvy na neděle a svátky liturgického cyklu B.


Grajewski, Andrzej: Jidášův komplex. Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací
324 s., ISBN 80-7260-079-6, Praha, Prostor 2002, 299 Kč
Kniha se zabývá dějinami církví v bývalém Sovětském svazu, Československu, Polsku, Maďarsku a NDR během komunistického režimu po druhé světové válce. Snaží se ovšem ukázat i skutečnost, že i uprostřed církví byli lidé, kteří k pronásledování víry a věřících různou formou přispívali.


Guardini, Romano: O živém Bohu
96 s., ISBN 80-7021-606-9, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2002 (Logos, sv.9), 88 Kč
Úvahy o myšlení, které je samo neseno, prostoupeno a řízeno všemi silami lidské existence - názorem, svědomím, touhou, tušením, realnou zkušeností.


Jan Pavel II: Růženec Panny Marie (Rosarium Virginis Mariae). Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II
40 s., ISBN 80-7266-124-8, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 25 Kč
Dokument vyzdvihující potřebu a sílu modlitby růžencejako prosby za mír a rodinu. Zároveň zde Svatý otec dává církvi nová tajemství světla a praktické rady pro život se sv. růžencem.


Jan Pavel II: Život Kristův. Christologické katecheze Jana Pavla II
416 s., ISBN 80-7266-128-0, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 388 Kč
Sborník 84 katechezí o Ježíši Kristu, jejichž český překlad vycházel na stránkách časopisu světlo.


Jílek, Ladislav - Malůšek, Antonín: P. Antonín Šuránek. Krátký životopis
40 s., ISBN 80-7266-123-X, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 42 Kč
Krátký životopis bývalého spirituála kněžského semináře v Olomouci, jehož proces blahořečení v současné době probíhá.


Laun, Hellmut: Můj neobyčejný životní příběh
136 s., ISBN 80-7266-121-3, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 98 Kč
Autobiografie autorova otce odhaluje kořeny zla v osobních rodinných i národních osudech dané praktickým bezbožectvím, zachycuje úsilí o hledání Boha.


Mayer-Skumanz, Lene: ...Když myslíš, milý Bože
58 s., ISBN 80-7266-106-X, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 69 Kč
Malý Vítek se umí ztišit, vposlouchávat do sebe, vnímat Boží hlas, oslovovat Boha atd. Citlivě vyprávěné epizody jsou předurčeny malým čtenářům.


Mistr Matěj z Janova ve své a naší době. Sborník z vědeckého sympozia, konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29. - 30. listopadu 2000
144 s., ISBN 80-86263-36-3, 1. vyd., Brno, L.Marek 2002, 152 Kč
Sborník přináší portrét českého křesťanského reformátora 14. století.


Motyer, Stephen: Obrazový atlas Bible
48 s., ISBN 80-7209-422-X, 1. vyd., Praha, Slovart 2002, 249 Kč
Výpravný obbrazový atlas zeměpisu svatých zemí, který vzrrušujícím způsobem oživuje biblické příběhy.


Modernismus, historie nebo výzva? Studie ke genezi českého katolického modernismu
304 s., ISBN 80-86263-35-5, 1. vyd., Brno, L.Marek 2002, 242 Kč
Publikacce se zabývá reformním hnutím katolického modernismu a jeho reminiscencí v evropském a českém kontextu - náboženským, kulturním a politickým působením.


Neubauer, Ferdinand P.: Cestička k Bohu. Modlitební knížka pro děti
196 s., ISBN 80-7266-, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 96 Kč
Modlitební knížka pro děti je dobrým pomocníkem k pochopení základů křesťanské víry - modlitba, den s Bohem, křest, biřmování, příprava ke sv. přijímání a ke svátosti smíření aj.


Olejník, Josef: Žaltář IV. Responzoriální žalmy pro všední dny liturgického mezidobí - roční cyklus 2
225 s., ISBN80-86200-66-3, 1. vyd., Rosice u Brna, Gloria 2002, 330 Kč
Varhanní doprovod žalmů pro všední dny liturgického mezidobbí - cyklus 2.


Polášek, František: Služebnice Boží Anička Zelíková. Život a ctnosti
368 s., ISBN 80-7266-126-4, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 264 Kč
Autor podává podrobný obraz dívky, která dokonala svou smírnou oběť za spásu duší v pouhých 17 letech. V současné době probíhá proces její beatifikace. V knize jsou použity duchovní deníky, korespondence a její písemnosti.


Polášek, František: Východní křesťanské církve. Ortodoxní a katolické
136 s., ISBN 80-7266-127-2, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 162 Kč
Základní informace o východních církvích - katolických i ortodoxních, autor popisuje jak se patriarchální církve zformovaly v průběhu dějin atd.


Rahner, Karl: Základy křesťanské víry
636 s., ISBN 80-86036-38-3, Svitavy, Trinitas 2002, 499 Kč
V devíti oddílech autor poskytuje úplný výklad křesťanského života a světa a jde zde o křesťanství jako celek, nikoliv o jednotlivé teologické otázky.


Tampierová, Helena: Thomas More
144 s., ISBN 80-86263-3-7, Brno, L. Marek (Pontes pragenses, sv. 25) 2002, 142 Kč
Na pozadí doby se zde vykresluje portrét anglického humanisty, státníka a teologa počátku 16. století.


Zemek, Jakub A.: Vatikánský špión
120 s., ISBN 80-7266-114-0, Olomouc, Matice cyrilometodějská 2002, 69 Kč
Kniha vznikla přepisem zvukového záznamu vyprávění dominikánského převora J.A.Zemka. Jeho kněžská historie je pro osobní vnitřní pravdivost a pravou podobu lásky prorostlá všemi bolestmi našeho života ve 20. století.


Zvěřina, Josef: Vzdor ducha. Z dopisů a kratších zamyšlení
72 s., ISBN 80-7021-524-0, 1. vyd., Praha, Vyšehrad 2002, 78 Kč
Soubor příležitostných textů týkajících se víry.