Leden 2003

Chapman, Gary D. - Campbell, Ross: Děti a pět jazyků láskyChapman, Gary D. - Campbell, Ross: Děti a pět jazyků lásky. Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí
169 s., ISBN 80-7255-072-1, Praha, Návrat domů 2002
Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku.
Jakými jazyky tedy máme se svými dětmi rozmlouvat:
* slovy ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu;
* pozorností, kdy se dokážeme vcítit do jejich nejhlubších vnitřních požitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost;
* jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi, které je potěší;
* skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí;
* fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzikou blízkost a něhu.


Lewis, C. S.: Rady zkušeného ďáblaLewis, C. S.: Rady zkušeného ďábla
144 s., ISBN 80-7255-063-2, Praha, Návrat domů 2002
Lewisovu nejúspěšnější knihu není třeba obšírněji představovat: jde snad o nejvtipněji podané reálie "ze života pokušitelů". Hlavní postavou příběhu je zkušený ďábelník, který formou dopisů a instrukcí radí elévovi v pokušitelském úřadu. Spojenými silami se pokouší zničit život konkrétního člověka. Lewis bravurně vystihl to, s čím se každý z nás ve svém životě denně setkává: pohrdání druhými, pokrytectví, zákonictví, pocit výjimečnosti, pocit mimořádné svatosti, propady do depresí, skepse a pochybnosti.
Rady zkušeného ďábla jsou nejenom vtipným čtením, nýbrž nám umožní nahlédnout více do zákulisí duchovního světa...


MacDonald, Gordon: Uspořádej svůj světMacDonald, Gordon: Uspořádej svůj svět
184 s., ISBN: 80-7255-071-3, Praha, Návrat domů 2003
Ve světě, v němž jsme denně zaplavováni množstvím informací a změn, není vůbec snadné obstát a obhájit vlastní postoje a rozhodnutí. To nám umožní pouze vnitřní kázeň a určitý řád, který dáme věcem okolo nás.
O tom, zda budeme ve svém jednání úspěšní, rozhodnou mimo jiné i následující skutečnosti:
- Sleduji, v jakém stavu se nachází můj soukromý svět?
- Jednám citlivě, nebo jen podle zaběhaných schémat a vzorců?
- Jsem schopen postavit se tomu, co mě bezohledně žene kupředu?
- Vnímám čas jako dar, který mohu využít, nebo jsem jeho sluhou?
- Dokážu brát v úvahu své schopnosti, svá omezení a své priority?


Olyott, Stuart: Ježiš je Boh aj človek. Čo Biblia učí o osobe Krista
158 s., ISBN 80-968732-0-2, Bratislava, Ordo Salutis 2002
Ako často sa kresťanom stáva, že ich naplní úžas vo chvíľach, keď rozmýšľajú nad predivnou osobou Pána Ježiša Krista? Nakoľko sú pripravení obhájiť svoju vieru v Krista pred útokmi zo strany kultov, či heretických skupín, ktorých členovia prichádzajú zaklopať na dvere?
Kniha "Ježiš je Boh a aj človek" sa zaoberá nádhernou osobou Pána Ježiša Krista.


Ščepková, Mária: Homosexualita, cesta sebatranscendencie? Krátká štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie
225 s., Bratislava, Vyd. Oto Neméth 2002
"Ako však zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?" Ako hladanie odpovede na citovanú otázku viacerých nemenovaných vznikla aj táto štúdia. Nepodává odpoveď. Ostáva hľadaním. Vyjádrením hľadania mnohých. Aj preto sa nepovažujem za jej autorku. Iba som zostavila a preložila niektore texty, ktorých autori uz prešli mnohoročným, neraz bytostným hľadaním odpovede. Výsledok? Stale viac otázok.


Zacharias, Ravi: LOTOS a KŘÍŽ. Rozhovor Ježíše s BuddhouZacharias, Ravi: LOTOS a KŘÍŽ. Rozhovor Ježíše s Buddhou
78 s., ISBN: 80-7255-064-0, Praha, Návrat domů 2002
Jednoho dne všichni zjistíme, že být uctivý a upřímný nám nedávají oprávnění se mýlit. Pravda vyžaduje hledání a oddanost. Naše úsudky se musí shodovat s Pravdou, jež obstojí ve zkoušce. Být spoután lží je nejhorším ze všech vězení.
"Nedokážu setřást vzpomínku na článek z titulní strany včerejších novin. Vyprávěl příběh mladé, půvabné ženy, která odešla z domova za prací, načež za to zaplatila cenou nejvyšší - smrtí na AIDS. Mladá a krásná Prija se v sedmnácti letech rozhodne vydat se do velkoměsta za prací. Přítel, který ji nalákal příslibem velkého výdělku, ji pár hodin po jejím příjezdu nemilosrdně znásilní. Tak začíná čtrnáct let nevypravitelné bolesti a neštěstí.
V jedenadvaceti letech je už plně kvalifikovanou prostitutkou, ovládanou hrstkou hrdlořezů, kteří se dělí o kořist.
Prija nechtěně otěhotní, své dítě však odkládá, aby se nadále mohla živit prostitucí.
Později zjistí, že je HIV pozitivní. Ví, že každému, s kým se vyspí, podepisuje rozsudek smrti, život však pro ni ztratil veškerou cenu, protože se topí v zoufalství.
Uchýlí se k drastickým způsobům léčby, několikrát se pokusí o sebevraždu. Nakonec vypije jed a zapálí dům, ve kterém umírá."

Co by Prije řekl Ježíš, kdyby za ním přišla se svým zbídačeným tělem a bolavým srdcem? A co by jí řekl Buddha, jestliže se její příběh odehrál v zemi, kde se devadesát pět procent obyvatel hlásí k buddhismu? Kdo z těch dvou dokáže dát odpovědi, které uspokojí rozum a pokojem naplní srdce zlomené Priji? A kdo odpoví nám?