Křesťanské časopisy na Internetu

AD
Časopis (nejen) pro mládež
Pozn.: Spousta článků, možno přečíst i starší čísla.

Adsum
Časopis bratislavských seminaristů

Amen
Katolický měsíčník pro laické čtenáře.
Pozn.: K mání i starší čísla

Archanjel Michal
Občasník Katolickeho centra o sektách MICHAL

Bratrstvo
Evangelický časopis pro mládež
Pozn.: I starší čísla.

Brázda
Časopis alumnů Papežské koleje Nepomucenum

Bulletin Radia Proglas

Cep
Měsíčník pro mládež, který vydává CČSH.

Cesta
Měsíčník pro děti, který vydává CČSH.

Communio Viatorum
Časopis, který vydává Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Pozn.: V angličtině. Pouze krátká informace.

Čajka
Měsíčník pro dívky

Časopis Jednoty bratrské
Možnost přečtení starších čísel (od r.1996)

Český zápas
Týdeník Církve československé husitské.

Dingir
Čtvrtletník zabývající se tématem sekt, církví a nových náboženských směreů. Vydává Dingir s.r.o. ve spolupráci se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Distance
Čtvrtletník DISTANCE je svým zaměřením ojedinělou filozofickou revue. Šéfredaktor Jiří Fuchs, žák P. Metoděje Habáně OP, je uznávaným představitelem kritického realismu. Periodikum, které reaguje na dění v české církvi z pohledu teologie, filosofie a politologie. Je hlavně pro všechny přemýšlivé čtenáře, kteří zcela neztratili smysl pro kritický odstup od soudobých myšlenkových schémat, již se tak samozřejmě, vytrvale a úspěšně nabízejí. Bez iluzí a velkého očekávání tento čtvrtleník podporuje právě tyto ostrůvky nekonformního myšlení a přispívá k jejich rezistenci.

Don Bosco dnes
Časopis pro salesiánskou rodinu, dobrodince a přátele dona Bosca

Echo2000
Křesťanský dvouměsíčník vydávaný pro vnitřní potřebu sboru Církve bratrské v Husinci. Informace o činnosti sboru. Přehled akcí, co se událo, informace ze života sboru. Članky.

Ekumenický liturgický sborník

Ethos
Čtvrtletník pro celou rodinu. Výběr článků, předplatné.

Getsemany
Křesťansky orientovaný magazín na Webu. Články týkající se křesťanství a problémů společnosti. Častá aktualizace. Nemá nic společného s časopisem Getsemany.

Getsemany
Internetová podoba ekumenicky orientovaného křesťanského měsíčníku.

Gorazd
Časopis nitranskych seminaristů

Hlad po Ježíši
Výběr článků z časopisu Křesťanského společenství v Hradci Králové

VMS – Hlas mučedníků

Hlas Pravoslaví
Oficiální časopis Pravoslavné církve v Českých zemích.

Hlasy z domova a z misií
Měsíčník zaměřený na život v misiích

ChristNet.cz
Křesťanský internetový magazín o křesťanství v dnešním světě. Několikrát denně aktualizované zpravodajství od nás i ze zahraničí. Články o věcech, o kterých se jinde nedovíte. Kultura, recenze knih a filmů.

Informace farnosti u katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové

Informace Královéhradecké diecéze - IKD
Informace královéhradecké diecéze je časopis, který vychází už jedenáct let. Nyní má i svou internetovou podobu.

inFormačník
inFormačník modlitebních skupin

Jezuité
Bulletin řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Pozn.: Možno prohlédnout si časopis a zdarma objednat.

Jonathan
Časopis CUP Zvolen Emauzskí učeníci

KAM
Časopis pro mladé křesťany. Zatím v rozběhu.

Kateřinka
Měsíčník farnosti Kelč. Informace o farním dění, poučný příběh, pohádka, střípek ze života svatých, hádanka. V příloze najdete například: Dějiny farního kostela a kelečské farnosti.

Katolícke noviny v elektronickej podobe.
Pozn.: Aktuální i starší čísla.

Katolický týdeník nebo Katolický týdeník
České kresťanské zprávy každý týden a mesíční příloha Perspektivy.
Pozn.: Aktuální i starší čísla.

Kočka
Sborový časopis ...

Kompas
Křesťanský časopis, který vydává sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně.
Pozn.: Aktuální i starší čísla.

Křesťané lidem v nouzi
Zpravodaj Křesťanské mezinárodní solidarity CSI ČR, informuje o její činnosti a o stavu lidských práv ve světě. Je vydáván dvouměsíčně.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Křesťanská revue
Oikumene - Akademická YMCA - Aktivity člena Světové studentské křesťanské federace, časopis
Pozn.: Starší čísla k přečtení (1996-97).

L+G Logos
Teologicko-kulturní čtvrtletník sdružení LOGOS Praha, které má za cíl integraci homosexuálních jedinců do společnosti a církví.
Pozn.: Výběr z článků, předplatné.

 Mariina doba 
...Česká verze (s rozdílným obsahem) slovenského časopisu Máriina doba... poznávání nauky Církve o Panně Marii podle hesla sv. Tomáše z Villanova: "Musíme znát to, co uctíváme."...

Mezinárodní Report
Katolický časopis. Články z oblasti církve, rodiny, manželství, sociální problematiky doplněné obrazovými přílohami.
Pozn.: Předplatné, archív obsahu + jeden článek k přečtení.

miniByltén
Časopejsek pražských studentů od Salvátora a z Betánie, vychází přibližně jednou měsíčně.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení. Mrkněte na dubnová vydání (miniDebiltén; mj. kanonizace Járy Cimrmana).

MOST
Měsíčník třineckého farního společenství.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Mravenec
Časopis Křesťanského sboru v Praze - Stodůlkách
Pozn.: Nefunguje.

Nabidník pro děti
Zpravodaj poradniho odboru pro práci s dětmi pražského seniorátu
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Nádej
Časopis pro neslyšící (od bratislavských seminaristů)

Naplno
Čtvrtletník pro mladé.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Navštívení
Časopis baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku

Nezbeda
Pozn.: Časopis pro děti ve věku 8-12 let. Předplatné + ukázka jednoho čísla (html nebo pdf)

Nové dimenzie
Časopis vysokoškolských studentů, informace, aktuální témata, víra, zábava, humor...

OLDIN - časopis olomoucké arcidiecéze
Aktuality, připravované akce, informace pastoračních center (rodina, mládež, katechetika, školství, aktivity laiků), informace Arcidiecézní charity.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení buď bez obrázků nebo v pdf.

Pardubická mládež DNES
Časopis mládeže sboru Církve bratrské v Pardubicích.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Poděšen - dnes
Náš obecní list dnes. Vychází nepravidelně a to když máme co vydat. Vydává otevřený spolek KARTOUZA vesměs bývalí členové komunity M.

Polnice
Časopis křesťanů českomoravské vysočiny.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Poutník
Zprávy z farnosti Dolní Čermná

Proud
Pozn.: K přečtení vybrané články, předplatné.

Rebrík
Časopis pro děti. Pomáhá vytvořit si vztah k Bohu i k lidem okolo nás. Jsou v něm pohádky, příběhy, vlastní tvorba dětí i kluby čtenářů vedené časopisem.

Revue církevního práva
Společnost pro církevní právo - Praha 1
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Revue Proglas

Revue Universum
Revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie, věnovaná úsilí o syntézu vědy a techniky s křesťanskou vírou.

Rodinný život
Možnost objednávky předplatného nebo aspoň ukázkového čísla

Salesiánská rodina
Věstník Salesiánů Dona Boska. Informace z domova i ze zahraničí. Zamyšlení nad výchovou dětí a mládeže, portréty zajímavých osobností a svatých.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Polnice
Sborový časopis Evangelické církve metodistické Plzeň-1

Rytier Nepoškvrnenej

Sborový dopis
Křesťanské společenství Praha

Serafínská cesta
Internetový deník pro přátele sv. Františka, duchovní zamyšlení, aktuality z křesťanského života, zajímavosti ze života křesťanů, teologické texty, úvahy, povídky, informace z křesťanské kultury a z činnosti Franciscans International NGO, diskuse v rubrice Názory a komentáře.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Setkávání
Časopis sboru ČCE Brno I. a II.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení. Možnost stažení.

Sloup
Zpravodaj sdružení Koinónia Jan Křtitel.
Pozn.: Bezplatné předplatné. Obsahy jednotlivých čísel.

Slovo
Časopis řckokatolícké cirkve - dvoutýdenník

 Slovo medzi nami
Biblické články, svědectví, meditace na každý den. Vydávají Redemptoristi

Slovo z Jeruzaléma
Časopis o dění v Izraeli
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

SOUTERRAIN
Měsíčník farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvicích.

Souvislosti
Revue pro křesťanství a kulturu, WWW podoba revue pro literaturu, umění, filosofii. Vychází od roku 1990.
Pozn.: Některé články k přečtení.

Svetlo
Měsíčník pro mladé

Světlo
Týdeník Matice cyrilometodějské, s.r.o.; kompletní texty jednotlivých čísel.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Světy
Literární překladový časopis z (nejen) středoevropského regionu křesťanské orientace, který vydává Libor Zajíček.

Teologická Reflexe
Časopis pro teologii, který vydává Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v nakladatelství ISE, edice OIKÚMENÉ.
Pozn.: Obsahy jednotlivých čísel.

Teologický sborník
Pozn.: Obsahy jednotlivých čísel. Některé články k přečtení.

Theologická revue
Pozn.: Obsahy jednotlivých čísel. Předplatné.

Triangl
Zpravodaj místního sdružení YMCA Praha.
Pozn.: Aktuální číslo k přečtení.

Trnkáčik online
Mládežnícký časopis s křesťanským zaměřením

Věstník mládeže moravskoslezského seniorátu ČCE

Zápas o duši nebo Zápas o duši
Dvouměsičník HCJB World Radia.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Zdislava
Měsíčník přináší informace o dění v severočeské diecézi, zamyšlení, duchovní témata, diskuse, vzdělávání... Vychází zpravidla první neděli v měsíci, o prázdninách jako dvojčíslo. Vydává jej z pověření Biskupství litoměřického Římskokatolická farnost v Janově nad Nisou.

Zpravodaj diakonie ČCE
Časopis monitorující činnost Diakonie CCE i jiných charitativních organizací. Odkazy.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Zpravodaj Kolpingova díla České republiky

Zpravodaj plzeňské diecéze
Pozn.: Možnost zasílání E-mailem.

Zpravodaj pražského seniorátu ČCE

Zrno
Křesťanský týdeník pro mladé duchem.
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení. Předplatné.

Zvony od svatého Mikuláše
Občasník farního společenství Nekoř a okolí.

Život
Informační zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Vavřince Hodonín
Pozn.: Aktuální i starší čísla k přečtení.

Život farnosti
Čtrnáctideník zlínské farnosti.
Pozn.: Jako časopis to moc nevypadá.

Nefungující stránky
Prosím případné správce o sdělení nových adres

Eskymák nebo Eskymák
Občasník SKM - Studentské křesťanské misie v tištěné i počítačové podobě.

Impulz
Křesťansky orientovaný časopis pro mladé

Seniorátní mládežnický věštník
Ve spěchu vydala Agentura V V, Nový Jičín. Redaktoři: Venda Chovancová, Jiří Gregar, Vlaďka Červenková. Technická spolupráce: Martin a Karlík.