Odkazy na zahraniční stránky

Additional Bible Resources

Afrikaans Online bible
Rozsáhlé odkazy na Bibli, literaturu, software ...

Alibris
Vydavatelství e-knih, mj. i s křesanskou tématikou. Vyhledávání.

BibleNet USA

Christian Shareware.net
Bible, knihy atd. ke stažení.

CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY - Bible Society's Library

Brethren On-line

Desiring God.org
Křesanská literatura on-line.

Bible Analysis for Scholars

A Bibliography of Ancient Greek Linguistics

The Christian Classics Ethereal Library
Velký zdroj křesanské literatury v elektronické podobě. Mirror mají i v knihovně Evangelické teologické fakulty v Praze

Electronic Text Center
- elektronická knihovna University of Virginia

Philologos.org
Křesanská literatura on-line.

Eisenbrauns, Inc.
Jeden z největších knižních obchodů zaměřený zejm. na biblistiku a historii starověku.

Hall of Church History
Dokumenty obsahující vyznání, konfese a katechismy, Spurgeonův archív a další

How to do Biblical Research

Internet Theology Resources

The Librarian
Pozn.: Vyhledávání křesanské literatury na Internetu. ZAJÍMAVÉ!

Theologie-links.de

Links to the Holy Bible and lesser things
Pozn.: Velký zdroj křesanských linků.

New English Translation of the Holy Bible at the Biblical Studies Foundation

Not Just Bible: Christian Literature on the Net (FTP přístup) nebo A Guide to Christian Literature on the Internet (WWW přístup)
Obrovský zdroj literatury na Internetu. Upravený MIRROR této stránky

Paul and the Pauline Resources

Starokřesanské texty

The Synoptic Problem Home Page

Virtual Library (u-freiburg)Na začátek