Domácí odkazy

Texty na těchto stránkách pocházejí:
FATYM
Knihy P. Simajchla, Kabeláče, Zerhaua a kreslené comicsy ve formátu HTML. Většinu knih si můžete stáhnou prostřednictvím této stránky

Evanjelium
Evanjelium, Ježiš,spasení, antikvariat knih, CD, MC, video, kazne, modlitební hodiny, spevník, radioTWR, konferencie na internetu, konference v České a Slovenské republice,... MIMO PROVOZ !

Virtuální křesťanská Kaplnka
Literatura, kultura, církev

Pastorace
Kázání, promluvy, biblické texty, obsáhlé texty od různých autorů, texty na nástěnky, doporučená literatura, odkazy a mnoho dalšího...

Řeckokatolická církev na Slovensku
(Gréckokatolícka cirkev) historie, obřad, spiritualita, liturgické texty byzantsko-slovanského obřadu, životy svatých, ikony, byzantská chrámová hudba (mp3), ekumenismus, patristické texty. Cyrilo-metodějská tradice.

Křesťanská knihovna
Obdoba FATYMu, ale rozšířená.

Katolická dogmatika - Tomáš Machula

Knihovna Víry
Na těchto stránkách, které se průběžně doplňují, najdete (v htm) celé publikace, anebo jejich části, které poskytují mnohostranný pohled na víru a náboženství

Koutek Karmelitánského nakladatelství Ukázky z publikací vydaných tímto nakladatelstvím.

Česká gréckokatolícka stránka Antonína Čížeka. Obsahuje liturgiu sv. Jána Zlatoústeho i sv. Bazila Veľkého, Jakubovo protoevanjelium, patristické poučenia o modlitbe (po česky a anglicky)

Oficiálna stránka rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Obsahuje aj dokumenty II. vatikánskeho koncilu a iné

Christ-net - slovenský kresťanský portál
Odkazy na iné stránky, Písmo, pohľadnice...

KVAS
Stránka s cirkevnými dokumentami. Množstvo cirkevných dokumentov, najmä encyklík, si môžete objednať v elektronickej podobe.

Víra.cz

Trans World Radio

Calvery chapel Presov

Stránka Davida Nováka

Stránka p.Kebrleho (encykliky)


Další elektronická literatura na Internetu

Atheneum

Pytlíkova stránka e-knih

Čítanka.cz
Středověká literatura v el. podobě (Jan Hus, Marco Polo, Kryštof Harant, Bedřich z Donína a další)

Česká literatura

Nejlepší knihy

Český raný středověk

Paleografická čítanka
Rukopisy - vyžaduje DjVu Plugin

Haus - Palmpilot
Knihy pro PalmPilota.

Č.T.E.! - České Texty Elektronicky !

PalmKnihy
Katalog se spoustou českojazyčných textů ve formátech PDB a MOB (pro různé kapesní počítače s Palm OS, Windows CE a EPOC)

Elektronická knihovna UK MFF v Praze

Knihy života

Knihovna elektronických publikací

Internetová knihovna

Sci-fi po česku - Kompletní díla!!

Literatura.jinak
Stránky věnované beatnickým básníkům a alternativné literatuře

FREE-BOOKSHELF
Knihy ve formátu LIT (MS BookReader)

Vojtova homepage
Je nutno napsat si správci o heslo

Česká literatura na internetu

E-texty na www.filosofie.cz

CLAVIS MONVMENTORVM LITTERARVM (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě a Ústav pro klasická studia Akademie věd ČR)
Obsahuje: FONTES RERVM REGNI BOHEMIAE (legendy, letopisy a kroniky v latině) a databázi literárních památek REPERTORIVM (bajky, artikule, kroniky, žaltáře)

ČÍTÁRNA

Encyklopedie 1650 spisovatelů a filosofů

Knihovna MAin

Psací místo
Obsahuje texty podle jednotlivých oborů (biologie, fyzika...) a velké množství knih a ukázek

Úplné texty RKZ
Přepis textu Rukopisů novočeským pravopisem dle Endersova kritického vydání z roku 1993 v nakladatelství Neklan

Virtuální knihomolna
Aktualizované odkazy na knihy a životopisy českých a zahraničních autorů.


Na začátek