Bible české a slovenské

Kralický překlad
Ekumenický překlad
Nová smlouva
Nová Bible Kralická
Více překladů
Ostatní překlady
Různé

Kralický překlad

 HTMLfee.vutbr/michalČíst
Včetně konkordančního programu pro DOS (vyhledává v Bibli Kralické i v Českém ekumenickém překladu); autor: Bohumil Michal.

 HTMLetf.cuni/rovnanimČíst
V html včetně konkordance podle posledního vydání kralického z roku 1613, podle původního vydání kralického z roku 1579-1593 (tzv. šestidílka), Nová Bible Kralická; autor: Michal Rovnaník.

Ekumenický překlad

 HTMLsci.muni/sinajČíst
Ekumenický překlad Bible v html bez deuterokanonických knih a konkordance.

Nová smlouva

 HTMLmff.cuni/mvetČíst
Nový zákon v překladu Křesťanské misijní společnosti.

Nová Bible Kralická

 HTMLnbk.czČíst
Cílem tohoto překladu je zachovat sílu a krásu Kralické Bible a přitom podat co nejširšímu okruhu čtenářů moderní a srozumitelný text, věrný řeckému a hebrejskému originálu.

Více překladů

 HTMLbiblenet.czČíst
Oficiální on-line Bible na internetu včetně konkordance (vyhledávání podle slov). Projekt je výsledkem spolupráce Mezinárodní a České biblické společnosti a pracuje se třemi překlady Bible (ekumenický, kralický a parafrázovaný).

 HTMLceit.sk/wwwisisČíst
Kralická Bible a Roháčkův překlad + konkordance.

Ostatní překlady

 HTMLdulos.czČíst
Blahoslavův překlad, Kralický překlad z r.1593 a vydání z l.1579-1593

 HTMLmujweb.cz/spolecnostČíst
Překlad nového světa Svatých písem - překlad Bible Svědků Jehovových na Internetu.

Různé

 HTMLmujweb.cz/InstituceČíst
Bible, Nový a Starý zákon, zvukové nahrávky (mp3).

 HTMLgeocities.com/8910Číst
Biblická stránka - odkazy.

Ivan SteigerBible v kresbách - ukázka
 HTMLhcjb.czČíst