Vyhledávání podle autorů

Adlof, Alois: Nástin dějin svobodné reformované církve (Dějiny církve)
sv. Ambrož: Tři knihy O Pannách (Biblické studie a úvahy)
Ange, Daniel: Raněný pastýř (Pastorace, psychologie)
Ange, Daniel: Tvé tělo je stvořeno pro lásku - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Armenti, Francesco: Otevřené dopisy - ukázka (Beletrie)
Augustyn, Józef: Celibát - ukázka (Křesťanská praxe)
Augustyn, Józef: Dej mi napít - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Augustyn, Józef: Kde jsi, Adame? - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Augustyn, Józef: Sexualita v našem životě - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Augustyn, Józef: V jeho ranách - ukázka (Křesťanská praxe)
Prof. Baumgartner, Isidor: Psychologie a víra (Pastorace, psychologie)
Bakerová, Sylvie: Jablko sváru (Věda)
Dr. Bednář, František: Toleranční patent, jeho vznik a význam (Dějiny církve)
Bennett, Richard: Identita Antikrista (Libri prohibiti)
Bennett, Richard: Biblia, absolútny základ pravdy a rímskokatolícka tradícia (Libri prohibiti)
Bennett, Richard: Kňazstvo (Libri prohibiti)
Bennett, Richard: Mária, biblická pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia (Libri prohibiti)
Bennett, Richard: Písmo nemožno zrušiť (Libri prohibiti)
Bennett, Richard: Večera Pánova - duchovné společenstvo s Pánom (Libri prohibiti)
Bezruč Pavel: Já a moje stará (Beletrie)
Blaquierová, Georgette: Odvaha žít lásku - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Bosmans, Phil: Kľúč šťastia - ukázka (Křesťanská praxe)
Branduardi, Carolina: A až potom hovorme o láske - ukázka (Beletrie)
Bühne, W.: Třetí vlna - ... z biblického hlediska (Libri prohibiti)
Bunyan, John: Cesta pútnika (Beletrie)
Castronovo, F.: Seznamujeme se s Písmem svatým (Křesťanská praxe)
Cencini, A. : Život v usmíření (Pastorace, psychologie)
Cervera OCD, Jesús: Modlitba a velikonoční tajemství (Křesťanská praxe)
Cerrito, Lia : Z Boží kanceláře - ukázka (Beletrie)
Dr. Cloud, Henry: Změna přináší uzdravení (Pastorace, psychologie)
Dr. Cloud, Henry a Dr. Townsend, John : Prosím Tě, mami... - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Csontos SJ, Ladislav : Bojiš sa jezuitov (Život církve)
Cunningham, Loren : Jak slyšet Boží hlas - ukázka (Křesťanská praxe)
Černý, Pavel: Homosexualita, homosexuální partnerství (Partnerství a rodičovství)
Černý, Pavel: Teologický profil CB (Život církve)
Černý, Pavel: Úloha a struktura práce ve staršovstvu (Život církve)
Černý, Pavel: Význam Bible v dějinách naší země (Dějiny církve)
Doležel, Jiří: Dějiny desátků (Biblické studie a úvahy)
Dönges: Zůstává křesťan nadále hříšníkem? (Biblické studie a úvahy)
Drahokoupil, J.: Budování osobní a rodinné zbožnosti (Křesťanská praxe)
P. Dunda, Marek: ...a nezapomeň na modlitbu (Ostatní)
P. Dunda, Marek: O důvod víc (Křesťanská praxe)
P. Dunda, Marek (editor): Stalo se (Beletrie)
Evely, Louis: Láska a manželství - ukázka (Partnerství a rodičovství)
ThDr. Ľudovít Fazekaš: Syn člověka (Biblické studie a úvahy)
Fenclová, Jana: Když dítě nepřichází (Partnerství a rodičovství)
Ferrero, Bruno: Je tam hore niekto? - ukázka (Beletrie)
Ferrero, Bruno: Spev svrčka - ukázka (Beletrie)
Fesch, Jacques: Deník z vězení (Biografie)
Finney, Charles: Probuzení (Život církve)
Flavius, Josephus: O starobylosti Židů (Ostatní)
Forte, Bruno: Malý úvod do víry - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Frankl, Viktor E. : A přesto říci životu ano - ukázka (Pastorace, psychologie)
Frielingsdorf, Karl : Agrese vytváří vztahy - ukázka (Pastorace, psychologie)
Frydrychová, Marie: Úvahy (Biblické studie a úvahy)
Funke, Dieter : Schopnost vytvářet vztahy a její poruchy (Partnerství a rodičovství)
Garaj, Stanislav: List Rímanom 9-16 (Biblické studie a úvahy)
Gasparino, Andrea: Prvé kroky v modlitbe - ukázka (Křesťanská praxe)
Gasparino, Andrea: Revízia života - ukázka (Křesťanská praxe)
Gasparino, Andrea: Spiritualita dialógu - ukázka (Křesťanská praxe)
Giordano, Lasconi, Boscato: Horúce témy - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Grach, Pavol: Tajomstvo slova - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Grach, Pavol: Viera, cirkev, písmo - ukázka (Křesťanská praxe)
Grün OSB, Anselm: Exercicie pro všední den - ukázka (Křesťanská praxe)
Grün OSB, Anselm: Otcové pouště s Anselmem Grünem - ukázka (Křesťanská praxe)
Grün OSB, Anselm: Půst - ukázka (Křesťanská praxe)
Grün OSB, Anselm: Rozvíjet vědomí vlastní ceny (Pastorace, psychologie)
Grün OSB, Anselm: Spiritualita stvoření - ukázka (Křesťanská praxe)
Grygar, Jiří: Betlémská hvězda (Věda)
Grygar, Jiří: Kosmické katastrofy (Věda)
Grygar, Jiří: Krize teorie velkého třesku ? (Věda)
Grygar, Jiří: Odhalila družice COBE otisky Božích prstů? (Věda)
Grygar, Jiří: Proč věřím v Boha (Biografie)
Grygar, Jiří: Rok 2000 není v roce 2000 (Věda)
Grygar, Jiří: Vatikánská astronomie míří do XXI. století (Věda)
Grygar, Jiří: Věda a víra - jednota nebo boj protikladů ? (Věda)
Hagen, Gary : Ako sa protestanti učia lietať (Libri prohibiti)
Hallon, Ján: Jedno srdce a jedna duša (Život církve)
Ham, Ken: Genesis a úpadek národů - ukázka (Věda)
Havelka, Josef: Rozmlouvej s Bohem (Křesťanská praxe)
Heijkoop, H.L.: Dopisy mladým lidem (Křesťanská praxe)
Heller, Jan: Co je Bible (Biblické studie a úvahy)
Herben, Jan: Otázka náboženská v našem probuzení (Dějiny církve)
Hes, Josef : Zpovídačky - ukázka (Biografie)
Hession, Roy: Křížová cesta - ukázka (Křesťanská praxe)
Hoeksema, Herman : Čo je evanjelium? (Biblické studie a úvahy)
Holková, Marie: Kdyby lásky neměl (Biografie)
Holková, Marie: Matka Vojtěcha (Biografie)
Horka, Róbert : Malá knižka útechy proroka Jeremiáša (Biblické studie a úvahy)
Hrejsa, Ferdinad: Jan Végh (Biografie)
Hrejsa, Ferdinad: Toleranční patent z 13. října 1781 (Dějiny církve)
Hudák, Pavol : Ďakujem, že si - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Hunt, Dave: Co se stalo s nebem (Biblické studie a úvahy)
Hunt, Dave: Další svod Křesťanství (Biblické studie a úvahy)
Hunt, Dave: Invaze okultu (Sekty a okultismus)
Hunt, Dave: Jak blízko jsme? (Biblické studie a úvahy)
Hunt, Dave: Obrana víry (Biblické studie a úvahy)
Hunt, Dave: Svod křesťanství (Biblické studie a úvahy)
Hunt, Dave: Žena jedoucí na šelmě (Biblické studie a úvahy)
Chelčický, Petr: O cierkvi svaté (Biblické studie a úvahy)
Chelčický, Petr: O trojiem lidu (Biblické studie a úvahy)
Chesterton, G. K.: Kus křídy - ukázka (Beletrie)
Jan XXIII.: Mater et Magistra (Církevní dokumenty)
Jan XXIII.: Pacem in terris (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II: 7x o laicích (Život církve)
Jan Pavel II.: Centesimus Annus (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Dives in Misericordia (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Dominum et Vivificantem (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Evangelium Vitae (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Familiaris consortio (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Fides et Ratio (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Christifideles laici (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Laborem Exercens (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Orientale Lumen (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Redemptor Hominis (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Redemptoris Mater (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Redemptoris Missio (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Salvifici doloris (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Sollicitudo rei socialis (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Tertio millenio adveniente (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II: Ut unum sint (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II.: Úvaha nad encyklikou Humanae vitae (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II: Veritatis Splendor (Církevní dokumenty)
Jan Pavel II: Život Kristův (Biblické studie a úvahy)
Kabeláč, Jan : Základy křesťanské víry (Biblické studie a úvahy)
Kapusta, Tomáš: Bůh je živý, pomáhá mi v celém mém životě i ve sportu (Biografie)
Karafiát, Jan: Broučci (Beletrie)
Kašparů, Max : O radostech lidské duše s Maxem Kašparů - ukázka (Pastorace, psychologie)
Kejř, Jiří: Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu (Dějiny církve)
Klas, Jan : Vnitřní uzdravení (Pastorace, psychologie)
Prof. Klener, Vladislav : Čím je církev prospěšná naší společnosti? (Život církve)
P. Kodet Ocarm, Vojtěch: Láska se musí přelévat - rozhovor (Partnerství a rodičovství)
P. Kodet Ocarm, Vojtěch: Velké jubileum s Vojtěchem Kodetem - ukázka (Křesťanská praxe)
Kolář S.I., Petr : Nová hnutí, sekty a řády uvnitř katolické církve (Život církve)
Kolektív: WWW.hľadajú sa priatelia - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Komenský, Jan A.: Centrum securitatis (Biblické studie a úvahy)
Komenský, Jan A.: Fortius redivivus (Ostatní)
Komenský, Jan A.: Historie o těžkých protivenstvích církve české (Dějiny církve)
Komenský, Jan A.: Labyrint světa a ráj srdce (Beletrie)
Komenský, Jan A.: Listové do nebe (Ostatní)
Komenský, Jan A.: Moudrost starých Čechů (Ostatní)
Komenský, Jan A.: Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo (Biblické studie a úvahy)
Komenský, Jan A.: O sirobě (Ostatní)
Komenský, Jan A.: Otázky některé o Jednotě Bratří českých (Dějiny církve)
Komenský, Jan A.: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské (Biblické studie a úvahy)
Komenský, Jan A.: Stručná historie církve slovanské (Dějiny církve)
Komenský, Jan A.: Truchlivý (Ostatní)
Komenský, Jan A.: Via Lucis (Beletrie)
Komenský, Jan A.: Zpráva a naučení o kazatelství (Ostatní)
Kovář, František: Filosofické myšlení hellenistického židovstva (Ostatní)
Kremer, Jakob: Sedm pravidel pro četbu Bible (Křesťanská praxe)
Lachmanová, Kateřina: Dvojí tvář lenosti - ukázka (Křesťanská praxe)
Lachmanová, Kateřina: O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou - ukázka (Křesťanská praxe)
Lasconi, Tonino: Tajomná reč tela - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Lee, Witness: Boží ekonomie - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lee, Witness: Poznání života - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lee, Witness: Strom života - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lee, Witness: Všepojímající Kristus - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lee, Witness: Watchman Nee - Vizionář božského zjevení v tomto věku - ukázka (Biografie)
Lee, Witness: Základní zjevení ve svatých Písmech - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lee, Witness: Zásadní zjevení života v Písmu - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Lev XIII.: Rerum novarum (Církevní dokumenty)
Luciani, Albino: Dopisy slavným osobnostem sv. I. a svazek II. (Beletrie)
Madox M., Anderson J.: Kreslená bible - ukázka (Beletrie)
Maincl, Josef: Modlitby z benedikcionálu (Ostatní)
Macgregorová, Lori: Kdo jsou Svědkové Jehovovi? (Sekty a okultismus)
McDowell, Josh - Stewart, Don: Podvedení - ukázka (Sekty a okultismus)
Merton, Thomas: Duchovní vedení a rozjímání - ukázka (Křesťanská praxe)
Miháľ, Sergej: Babylon (Libri prohibiti)
Montana, Victoria : Nebojte se života (Partnerství a rodičovství)
Morin, Dominique: 2. Vatikánský koncil (Dějiny církve)
Nee, Watchman: Abraham, povolaný Bohem - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Boží evangelium - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Boží vítězové - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Duchovní člověk - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Duch Svatý a skutečnost - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Jak studovat Bibli - ukázka (Křesťanská praxe)
Nee, Watchman: Kristus je všemi duchovními věcmi - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Lámanie vonkašieho človeka a oslobodzovanie - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Normální křesťanská víra - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Nová smlouva - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Píseň písní - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Slavná církev - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Služba Božího Slova - ukázka (Život církve)
Nee, Watchman: Služba církve modlitbou - ukázka (Život církve)
Nee, Watchman: Svědectví Watchmana Nee - ukázka (Biografie)
Nee, Watchman: Tajemství Krista - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Věčný Boží plán - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Nee, Watchman: Vítězný život - ukázka (Křesťanská praxe)
Nouwen, J.H.: Náš největší dar (Pastorace, psychologie)
Novotný, A.: Biblický slovník (Ostatní)
P.Ing Opatrný, Aleš: Credo (Biblické studie a úvahy)
P.Ing Opatrný, Aleš: Malá příručka pastorační péče o nemocné (Pastorace, psychologie)
P.Ing Opatrný, Aleš: Manželství - zamyšlení (Partnerství a rodičovství)
P.Ing Opatrný, Aleš: Příprava na manželství (Partnerství a rodičovství)
P.Ing Opatrný, Aleš: Stůl slova - ukázka (Biblické studie a úvahy)
P.Ing Opatrný, Aleš: Život rozvedených v církvi (Partnerství a rodičovství)
Ouweneel, W.J.: Budoucnost města velkého Krále (Biblické studie a úvahy)
Pavel VI.: Evangelii Nuntiandi (Církevní dokumenty)
Pavel VI.: Humanae Vitae (Církevní dokumenty)
Pavel VI.: Octogesima adveniens (Církevní dokumenty)
Pavel VI.: Populorum progressio (Církevní dokumenty)
Peňáz, Jan (editor): Pouť do Říma od A do Z (Beletrie)
Pius VII.: Relata semper (Církevní dokumenty)
Pius XI.: Divini redemptoris (Církevní dokumenty)
Pius XI.: Quadragesimo anno (Církevní dokumenty)
Reinsberg, Jiří: Probíhejte Jeruzalémem a sviťte - ukázka (Ostatní)
Reinsinger, John G.: Čtyři Abrahamova potomstva (Libri prohibiti)
Rohr, Richard - Martos, Joseph: Cesta divokého muže (Pastorace)
Rookmaaker, H.L.: Umění nepotřebuje ospravedlnění (Kultura)
Dr. Rossier, Henri : Myšlenky o knize Kazatel (Biblické studie a úvahy)
Rouw, J.: Zlatý dům (Biblické studie a úvahy)
Saller, Jaroslav: Boží dobrodruh - ukázka (Biografie)
Secondin, Bruno: Nová hnutí v církvi (Život církve)
Schaeffer, Francis: Ten, který je skutečností (Biblické studie a úvahy)
Schaeffer, Francis: Znečištění přírody a smrt člověka (Biblické studie a úvahy)
Schlosserová, Marianne: Staré - ale ne zastaralé (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Cestou do Emauz (Biblické studie a úvahy)
Simajchl, Ladislav: Desatero božích přikázání (Biblické studie a úvahy)
Simajchl, Ladislav: Dospívání (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Duchovní život (Biblické studie a úvahy)
Simajchl, Ladislav: Jak se zpovídat (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Láska pod lupou (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Liturgie (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Manželství v záběhu (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Maria a dnešní životní styl (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Naše role při nedělní bohoslužbě (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Povídání o křtu (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Promluvy ke křtu (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Příprava na první svaté přijímání (Křesťanská praxe)
Simajchl, Ladislav: Rodiče a školáci (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Sebevýchova k manželství (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Společně k Bohu (Partnerství a rodičovství)
Simajchl, Ladislav: Živá fara (Život církve)
Simajchl, Ladislav: Život z víry (Křesťanská praxe)
Smith, Timothy Dudley: Příběhy o Pánu Ježíši - ukázka (Beletrie)
ThDr. Skoblík, Jiří: Víra a rozum - Fides et ratio (Průřez papežským dokumentem) (Církevní dokumenty)
Solčanský, Anton a kol.: Proroci a úvod do prorockých spisov (Biblické studie a úvahy)
Steiger, Ivan: Bible v kresbách - ukázka(Bible)
Steiger, Pavel : Co v Bibli není (Libri prohibiti)
Steigerová, Klára: Nenasytí se oko viděním, 1. díl - ukázka (Ostatní)
Sudbarack, Josef : Duchovní vedení (Křesťanská praxe)
Šantavý, Petr : Dejiny spásy: Zmluvy Starého zákona a Nová zmluva (Biblické studie a úvahy)
Šichula, Ján : Sú v katolickej církvi znovuzrodení kresťania? (Libri prohibiti)
Šrámek, Marek: Jak prožívá svou zbožnost mladá generace? (Ostatní)
Šrámek, Marek: Půlroční studium listu Římanům (Biblické studie a úvahy)
Tieftrunk, Karel: Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. léta 1547 (Dějiny církve)
ThLic. Török OFMcap, Marek Marcel: Mária, nauč nás žiť evanjelium tvojho milovaného Syna (Křesťanská praxe)
Tozer, A.W.: Klíč k hlubšímu probuzení - ukázka (Křesťanská praxe)
Trondle, Dieter: Co dělat ve farní radě? (Život církve)
Tucker, Ruth A.: Od Jeruzaléma po Irian Jaya - ukázka(Dějiny církve)
Leon, Uris : Exodus (Beletrie)
Vaďura, Petr: Otazníky (Biblické studie a úvahy)
de Verteuil, P.M.: Lectio Divina, Svítilnou mým nohám je tvé slovo (Křesťanská praxe)
Kardinál Vlk, Miloslav : Zavřené a otevřené nebe (Život církve)
Vožeh, Ota: O církvi (Biblické studie a úvahy)
Wellman, S.: Poutník krajinou fantazie (Biografie)
Wheatovi, Ed a Gaye: Tajemství milování - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Wilkerson, David: Kázání (Biblické studie a úvahy)
Wright, H. Norman : Navždy tátovo děvče - ukázka (Partnerství a rodičovství)
Zerhau, Leo: Krása a statečnost (Biografie)
Zerhau, Leo: Vyřiďte sijónské dceři (Biblické studie a úvahy)
Zins, R.M.: Já som kresťan - vy ste rímskokatolík. O čom to celé vlastne je? (Libri prohibiti)
Zins, R.M.: Sacramentum absurdum (Libri prohibiti)
Zoghby, Elias: Vierovyznanie (Církevní dokumenty)
Zukic, Tereza : Skateboard Boží - ukázka (Biografie)

Bez uvedení autorství:
18. katisma (žalmy 119 - 133) (Ostatní)
Aforismy o víře - ukázka (Beletrie)
Akatist k Ježišovi Kristovi (Ostatní)
Astronaut Cernan o Bohu (Věda)
Augspurské vyznanie (Církevní dokumenty)
Balamandské vyhlásenie na tému "Uniatizmus, metóda zjednotenia v minulosti, a súčasné hľadanie plnej jednoty" (Církevní dokumenty)
Bratrská konfese (Církevní dokumenty)
Brožúrka s textom sv. liturgie v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku (Ostatní)
Cyrilometodská tradícia u gréckokatolíkov (Ostatní)
Čotky - pomôcka na Ježišovu (Isusovu) modlitbu (Ostatní)
Čtyři artikuly pražské (Církevní dokumenty)
Den Páně (Biblické studie a úvahy)
Deset vyznání (Biografie)
Děti nejsou záplaty - tři otázky pro lidi z praxe (Partnerství a rodičovství)
Děti píší Bohu - ukázka (Ostatní)
Dokumenty II. Vatikánského koncilu (Církevní dokumenty)
Eliáš Tesbitský (Biblické studie a úvahy)
Evangelikální deklarace péče o stvoření (Církevní dokumenty)
Grécka a latinská tradícia týkajúca sa vychádzania Svätého Ducha (Církevní dokumenty)
História melchitskej gréckokatolíckej cirkvi (Dějiny církve)
Charizmatický svätec - Detstvo - ukázka (Biografie)
Charizmatický svätec 2 - Mladý kňaz - ukázka (Biografie)
Ikona a liturgia (Ostatní)
Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov (Církevní dokumenty)
Jeruzalemská utiereň na Veľkú sobotu (Ostatní)
Kňazský liturgický deň v Košiciach 11. 4. 1997 (Ostatní)
Kodex kanonického práva (Církevní dokumenty)
Kompletný žaltár s delením na katismy (Ostatní)
Krátky slovníček (Ostatní)
Krátky životopis biskupa a mučeníka Pavla Gojdiča, OSBM (1888 - 1960) (Biografie)
Kristovým cirkvám všade (Církevní dokumenty)
Křížová cesta (Křesťanská praxe)
Ku ktorému katolíckemu obradu patrím? (Ostatní)
Lectio Divina (Křesťanská praxe)
Má Košický exarchát „dejiny”? (Dějiny církve)
Modlitba s Rogerem (Křesťanská praxe)
Modlitba v dielach východných cirkevných otcov (Ostatní)
Modlitby po prijatí svätých darov Kristovho tela a krvi (Ostatní)
Modlitby vojáků (Ostatní)
O Ježišovej (Isusovej) modlitbe srdca (Ostatní)
O liturgii vopredposvätených darov (Ostatní)
O spiritualite Otcov púšte (Ostatní)
Orientalium ecclesiarum (Církevní dokumenty)
Poriadok bohoslužieb - večierne, utierne a svätej liturgie (byzantsko-slovanského obradu) - Ordo celebrationis (Ostatní)
Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu (Ostatní)
Pôstna trioda (Ostatní)
Poučné slovo sv. Jána Zlatoústeho na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha (Biblické studie a úvahy)
Prečo sa povyšuje kríž? (Ostatní)
Prepodobný Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín) (Biografie)
Prepodobný Serafim Sarovský (Biografie)
Príprava na sviatosť zmierenia s pútnikom (Ostatní)
Prosíme v liturgii za Bohorodičku? (Ostatní)
Raj Otcov púšte (Ostatní)
Reč sv. Jána Damaského na Narodenie Bohorodičky (Biblické studie a úvahy)
Rekatolizace v historii (Dějiny církve)
Reportáž z cesty po Svätej Rusi (Beletrie)
Slovník spirituality - ukázka (Biblické studie a úvahy)
Sociální encykliky (1891-1991) (Církevní dokumenty)
Spoločná kristologická deklarácia medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu (Církevní dokumenty)
Stručná kronika udalostí Košického exarchátu 1997 (Dějiny církve)
Svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho (Církevní dokumenty)
Svatá paní Zdislava (Biografie)
Tabuľka cyrilskej abecedy pre cirkevnú slovančinu (Ostatní)
Tajné dějiny jezuitů (Dějiny církve)
Toleranční patent z r.1781 (Církevní dokumenty)
Unitatis redintegratio (Církevní dokumenty)
Úvahy o proroctví Danielově (Biblické studie a úvahy)
Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho (Ostatní)
Východné cirkvi zjednotené s Rímom (Dějiny církve)
Výklad postupu božskej liturgie s fotografiami (Ostatní)
Výukový program na biblickou hebrejštinu a řečtinu (Ostatní)
Základy pravoslavnej viery (Církevní dokumenty)
Žena v církvi a ve společnosti (Pastorace, psychologie)